Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Vizyon görgü kuralları ve rüya yorumu

آداب الرؤي وتفسير الأحلام

Rüyaları görme ve yorumlama görgü kuralları, görenin ve muhatabın da tanıması ve takip etmesi gereken çoktur ve Peygamber, Allah onu kutsasın ve ona esenlik versin, bu görgü kurallarından birden fazla yerde bahsetmiştir ve kişi rüyasında, her birinin belirli bir anlamı ve onu anlatma ve yorumlama şekli olan üç rüya görüntüsü görebilir ve rüyaların ifadesinin yalnızca peygamberleri ilgilendiren şeylerden biri olduğunu ve Kuran’da rüyaların yorumu hakkında bahsedilenleri dikkatli bir şekilde incelemeden ve doğru bir şekilde doğrulamadan hiç kimse tarafından yapılamayacağını belirtmekte fayda var Peygamber Efendimizin Kutsal ve Sünneti, vizyonların yorumlanması ve görgü kuralları ile ilgili her şey ayrıntılı olarak aşağıda web sitemizde sunulacaktır.

Vizyon görgü kuralları ve rüya yorumu

Görümün görgü kuralları, görenin rüyasında gördüğü görme veya görmenin türüne göre değişir ve işte görümlerin görgü kuralları ve rüyaların kapsamlı bir şekilde yorumlanması: 

 • Ebu Katâde el-Ensârî -radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şöyle buyurduğunu işittim: (Görüm Allah’tandır ve rüya şeytandandır, bu yüzden biriniz rüyada ondan nefret ettiği rüyayı görürse, soluna tükürsün ve ondan Allah’a sığınsın, ona zarar vermez) Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir.
 • Ebu Saîd el-Hudri -Allah ondan râzı olsun- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şöyle buyurduğunu işittiğini bildirdi: “Sizden biriniz hoşuna giden bir rüyet görürse, Allah’tandır, Allah’a hamd etsin ve onun hakkında konuşsun, nefret ettiği başka şeyler görürse şeytandandır, o halde onun şerrinden sığınsın ve kimseye bahsetmesin, çünkü ona zarar vermez” El-Buhari’nin rivayet ettiği rivayet edilmiştir.
 • Cabir b. Abdullah -Allah ondan râzı olsun- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şöyle buyurduğunu bildirdi: “Sizden biriniz bir rüyâ görür de ondan nefret ederse, üç defa soluna tükürsün, üç defa şeytandan Allah’a sığınsın ve bulunduğu taraftan dönsün.”
 • Cabir b. Abdullah’ın (Allah ondan razı olsun) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir adam Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e geldi ve şöyle dedi: Ey Allah’ın Resulü, rüyamda başım kesilmiş gibi gördüm Dedi ki: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- güldü ve şöyle dedi: Şeytan rüyasında sizden biriyle oynarsa, insanlar onun hakkında konuşmaz) Müslim tarafından rivayet edilmiştir.
 • Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den rivayet edilen tüm bu hadisler, yorumlanması tercih edilen rüyalar olduğunu ve bazılarının da yorumlanmasının kabul edilmediğini, her rüyayı görürken uyulması gereken adab-ı farzların olduğunu göstermektedir.

 İyi vizyonların görgü kuralları

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem-‘in birçok yerde doğru görümleri yorumlama adabından açıkça bahsettiğini belirtmekte fayda var ve işte görümlerin görgü kuralları ve rüyaların yorumu:

 • Bir Müslüman, güzel bir görüm görür görmez âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmelidir.
 • Bu iyi vizyonlar, Yüce Tanrı’nın kendisine iyilik vaat eden veya onu kötülüğe karşı uyaran görene gönderdiği iyi haberler olarak kabul edilir, bu nedenle gören kişi onlar hakkında iyimser ve umutlu olmalıdır.
 • Görenin, gördüğü iyi vizyonları, dost canlısı ve sevgi dolu hissedenler dışında kimseye söylememesi tercih edilir.

Nefret edilen rüyaların görgü kuralları

Vizyon görgü kuralları ve rüya yorumu

Görümlerin adabı ve nefret edilen rüyaların yorumlanması ile ilgili olarak, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

 • Bir Müslüman, “Lanetli şeytandan ve bu rüyadan Allah’a sığınırım” demelidir.
 • Gören, rüyayı gördüğünde bulunduğu taraftan döner.
 • Gören kişi üç kez soluna dönmelidir.
 • Bir görücünün rüyada gördüklerini kimseye anlatması tercih edilmez.
 • Müslüman, uykudan kalkmalı, abdest almalı ve Cenab-ı Hakk’a dua etmeli ve gördüğü şeyin kötülüğünden uzaklaşması için Cenab-ı Hakk’a dua etmelidir.

İstenmeyen vizyonların önlenmesi

İstenmeyen rüyalar görmenin önlenmesine gelince, vizyonların görgü kuralları ve rüyaların yorumlanması gibi bunu yapmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

 • Kişinin yatmadan hemen önce abdest alması, temiz elbise, koku ve bedenle uyuması tercih edilir.
 • Sağ tarafta uyumaya başlar ve uyanır ve kendini sol tarafta bulursa, ondan sağa döner.
 • Yatmadan önce Ayet-i Kürsi’yi okumak, sizi istenmeyen rüyalar görmekten kurtaracaktır.
 • Kişi yatmadan önce Bakara Suresi’nin son iki ayetini okur.
 • Kişi avuçlarını toplar, İhlas Suresi ve Mu’awdhatin Suresi’ni okur ve avuçlarına nefes verir ve sonra onlarla tepeden tırnağa vücudundan alabildiğini siler.
 • Uyku sırasında kendisini koruyan bazı dualar ister, bunlardan en önemlileri şunlardır:
 • Senin adına, ey Tanrım, yanımı koydum ve senin aracılığınla onu kaldıracağım, eğer ruhumu yakalarsam, ona merhamet et ve eğer gönderirsen, salih kullarını tuttuğun gibi onu koru.
 • Allah’ım, kendimi sana teslim ettim ve emrimi sana havale ettim ve sana olan huşu ve arzu içinde sana sırtımı döndüm, senden başka sığınacak bir yer ve kaçış yok, indirilen kitabına ve gönderilen peygamberine iman ettim.
 • Senin adınla, ey Tanrım, ölüyorum ve yaşıyorum.
 • Bir kimse uykusunda korkarsa, şöyle dua etsin: Allah’ın gazabından, kullarının kötülüğünden ve cinlerden mükemmel sözlerine sığınırım ve katılsınlar.
 • Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in bize tavsiye ettiği bu rüyaları tercüme ederek ve Allah’ın emri ve iradesiyle kendimizi her türlü zarardan koruruz.

İslam’da rüya türleri

Görümlerin görgü kurallarını ve rüyaların yorumlanmasını öğrenmeden önce, her birinin görgü kurallarını doğru bir şekilde takip etmek için İslam’daki rüya türlerini ele almalıyız ve işte bununla ilgili olan şey şudur:

 • İyi görümler: Görümler, görenin rüyasında gördüğü, iyi haber veya görene zarar verileceğine dair bir uyarı olan övgüye değer şeylerden biridir ve Yüce Allah’tandır.
 • Nefret edilen rüyalar: Görenin görmekten nefret ettiği şeyi gördüğü ve onda endişe ve üzüntüye neden olduğu rüyalardır ve insan ruhunu dehşete düşüren şeytandan gelirler.
 • Pipo rüyaları: Sadece görenin uyanık olduğu anda kendine hitap etmesini temsil eder ve uykusunda görülür ve hiçbir yorumu yoktur.

Roya uygulamasını indirdikten sonra rüyaların ve vizyonların en ünlü yorumcularını kullanabilir ve

doğru tavsiyeler alabilirsiniz

Bilim adamlarının vizyonlar ve rüyalar hakkındaki sözleri

İslam alimleri, her türün vizyonları, rüyaları ve belirli özellikleri hakkında ayrıntılı olarak konuşmuşlardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Âlim İbnü’l-Esîr -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir: (Görüm ve rüya, uyuyanın uykusunda gördüğü şeydir, fakat görüm iyi ve iyi şeyler hakkında gördüklerine üstün geldi ve rüya kötü ve çirkin gördüklerine üstün geldi) İbnü’l-Esîr’in garip hadisinde, 1. bölüm, s. 434.
 • İmam ve âlim İbnü’l-Cevzi -Allah ona rahmet etsin- de Umdat al-Qari Badr al-Din al-Aini’nin yazarından, bir anlamda vizyon ve rüya, fakat Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) vizyon adına iyiliği ve rüya adına kötülüğü seçti) dedi ki: Umdat al-Qari Badr al-Din al-Aini, c. 15, s. 180.

İslam’da rüyaların yorumlanmasına ilişkin hüküm

Vizyon görgü kuralları ve rüya yorumu

İslâmiyet, rüyaların yorumlanmasına izin vermiştir, ancak rüyaların kesişmesinde veya yorumcusunda bazı şartların yerine getirildiğinden emin olduktan sonra, bununla ilgili bazı bilgiler şöyledir:

 • İslam, tercümanın günah işlememek için uyması gereken vizyonları yorumlama görgü kurallarını belirlemiştir.
 • Tercüman, rüyaların yorumunun tam olarak farkında olmalı ve içerdikleri farklı anlamlar nedeniyle rüyaların yetkin bir öğrencisi olmalıdır.
 • Yorumladığı şeyde geçitte haklı olabilir ve gaybı bilmediği için gaybı bilmediği için Yüce Allah’tan başka bir şey bilmediği için bir hata da yapabilir.
 • İmam Malik dedi ki: Sadece onu geliştiren vizyondan geçebilir ve eğer iyi görürse ona bundan bahseder ve aksini görürse iyi desin veya sussun.
 • İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre, bir adam Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e gelip ona bir rüyâ anlattı ve Ebu Bekir -radıyallahu anh- ondan geçmesini istedi ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ona izin verdi ve sonra Ebu Bekir -Allah ondan râzı olsun- şöyle dedi: Babama yemin olsun ki, incittin mi, günah mı işledin? Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: “Kimini yaraladın, kimini günah işledin.” Bölmeyin.
 • Bütün bunlar, rüyaların yorumlanmasına bazıları tarafından izin verildiğini gösteriyor, ancak İslam, vizyonların görgü kurallarına ve rüyaların yorumlanmasına uyma gereğini vurguladı.
 • Rüyaların yorumunu yasaklayan bir görüş yoktur ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bundan bahsetmemiştir ve Kur’an-ı Kerim’de de bununla ilgili hiçbir şeyden bahsedilmemektedir.
 • Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- rüyalardan bahsetmeyi ve yorumlamayı yasaklamadı, ancak bize açıkladığı vizyonların görgü kurallarına ve rüyaların yorumuna uymanın gerekliliğini vurguladı.

Rüya yorumu Soru-Cevap

Vizyonların görgü kuralları ve rüyaların yorumlanması hakkında konuşur konuşmaz, cevaplamanız gereken bazı sorularınız var, bunlardan en öne çıkanları şunlardır:

Kötü rüyaları yorumlamak caiz midir?

Bir kişi kötü bir vizyon gördüğünde, rüyasının yorumunu ona açıklamak için mutlaka rüya yorumu konusunda uzmanlaşmış bir kişiye ihtiyaç duyar ve işte vizyonları yorumlama görgü kuralları ile ilgili olan şey:

 • Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kötü bir görümün açıklamasını istememizi, onu umursamamamızı ve karamsarlığa kapılmamamızı yasakladı.
 • Ebu Katade, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şöyle buyurduğunu bildirdi: (İyi görüş Allah’tandır ve kötü görüş şeytandandır, bu yüzden kim hakkında bir şey düşündüğü bir görüm görürse, solundan üflesin ve kendisine zarar vermeyen ve kimseye söylemeyen şeytana sığınsın, iyi bir görüm görürse sadece sevdiklerine vaaz versin ve anlatsın) Sahih-i Müslim.
 • Bu hadis-i şerif, bizim için kötü olanın gerçekleşmemesi için kötü bir rüyayı kimseye anlatmamamız gerektiğini, bizi psikolojik olarak etkilememek için ne dediğini düşünmememiz gerektiğini belirtmektedir.
 • Peygamber Efendimiz, nefret edilen rüyanın kimseye söylenmemesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır ve bu, rüyaların ve rüyaların yorumlanmasının adabı olarak kabul edilir.
 • Belki de bununla ilgili en belirgin şey, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şu sözleridir: (Görüm, ifade ettiği şeye düşer ve eğer biriniz bir görüm görürse, o zaman bunu ancak bir akıl hocası veya bir âlim yapabilir) hükümdar tarafından rivayet edildi ve düzeltti ve El-Dhahbi kabul etti.
 • Bu, vizyonun yorumlanmasının doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olup olmadığına bakılmaksızın elde edilebileceği anlamına gelir, bu nedenle kötü bir vizyon ise bunun hakkında kimseyle konuşmamalıyız.

Hakkında daha fazla bilgi edinin: En ünlü 5 rahatsız edici rüya ve yorumları

Rüyanın internetten yorumlanması yasak mı

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in birden fazla yerde görümleri yorumlama görgü kurallarına atıfta bulunduğunu belirtmekte fayda var, ancak rüyanın internetten yorumlanmasıyla ilgili olarak şunlar şunlardır:

 • Birçok bilim adamı internetten bir rüyanın yorumlanmasını yasaklamıştır, çünkü rüyaların yorumu görenin durumuna göre değişir.
 • Rüyalar, bir kadın için olduğu kadar evli bir kadın için olduğu gibi bir erkek için de yorumlanamaz, rüyaların yorumu bekar bir kadının, boşanmışın, dul bir kadının vb.
 • Rüyaları yorumlamamız gerektiğinde, yorumlama ve ifade etmedeki dürüstlüğü ile tanınan güvenilir bir bilim adamını araştırmalıyız.
 • İnternetteki çoğu rüya tabiri sitesi hiç dürüst değildir ve bunları yorumlamak size zarar verebilir.
 • Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: (Görüm, karşıya geçmedikçe uçan bir adamın üzerindedir, geçerse düşer ve bir vadi veya bir görüş dışında onu söylemez) Ebu Davud tarafından rivayet edilmiş ve El-El-Albani tarafından düzeltilmiştir.
 • Bu konuda âlim İbnü’l-Cevzî kitabında (iki Sahih’in hadislerinden Keşfü’l-Meşâil) şöyle demiştir: “Karşıya geçersen düşersin” diyerek cevap vermedi. Onu geçen herkes meydana geldi, ama dünyayı onunla istedi, hak, uzlaştırıcı, cahil değil ve her vizyonun geçmesini istemedi, çünkü çoğu boru ileride.
 • Bütün bunlar, söylenen yorumun gerçekleşmemesi ve bu yorumun yanlış olabilmesi için güvenilir bir rüya yorumcusu ararken dikkatli olmamız gerektiğini doğrulamaktadır.
 • Bu aynı zamanda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in bize anlattığı rüyaları görme ve yorumlama adabından biridir.

Rüyaların yorumu Tanrı’da çok tanrılı mıdır?

Vizyon görgü kuralları ve rüya yorumu

Rüyaları yorumlama konusunun yasak olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz, ancak bir rüyayı yorumlamanız gerektiğinde vizyon görgü kurallarına ve rüyaların yorumlanmasına sahip olanları aramalıyız ve işte rüyaları yorumlamanın en belirgin görgü kuralları aşağıdaki gibidir:

 • Rüya yorumcusu, bu alanda yetkin ve genel olarak ayrıntılarında doğru olan bir öğrenci olmalıdır ve bu, vizyonları yorumlamanın en önemli görgü kurallarıdır.
 • Rüya yorumcusu, genel olarak rüyaların tüm sembollerinin ve çağrışımlarının tam olarak farkında olmalıdır.
 • Dışavurumcunun, rüyayı dürüstçe ifade etmek için söz ve eylemde dürüstlüğü ve güveni ile tanınan insanlardan biri olması iyidir.
 • Vizyonları yorumlamanın görgü kurallarından biri, izleyicinin görenden sosyal statüsünü, yaşını, psikolojik durumunu ve rüyaların yorumlanmasıyla ilgili diğer konuları kapsamlı bir şekilde bilmesidir.
 • Haçın insanların hayallerini başkalarına söylememesi ve bunu başkalarına açıklamaması tercih edilir, çünkü bu onun için kimsenin görmemesi gereken bir sırdır.
 • Görücü, herhangi bir rüyayı yorumlarken dikkatli ve dikkatli olmalı ve görücünün anlattıklarının doğru bir yorumunu elde etmek için dikkatlice düşünmelidir ki bu, vizyonları yorumlamanın görgü kurallarından biridir.

Kur’an-ı Kerim’den rüyaların yorumu

Biliyorsunuz ki, görümlerin yorumlanması haram değildir ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bizi bundan men etmemiştir ve Kur’an’da bundan bahsedilmemiştir ve işte Kur’an’dan bununla ilgili olan şey:

 • Kur’an-ı Kerim, birçok yerde rüya ve rüyaların yorumlarından bahsetmiştir, belki de en önemlisi Yusuf Al-Siddiq’in rüyasında gördüğü ve babasına anlattığı şeydir.
 • Yusuf el-Sıddık’ın kralın rüyasında gördüklerini yorumlaması Kuran’da da geçmektedir.
 • Herhangi bir rüyayı deşifre edebileceğimiz ve ne anlama geldiğini veya ne anlama geldiğini bilebileceğimiz birçok çağrışım vardır ve belki de bu sembollerden en belirgin olanları şunlardır:
 • Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: ( Nihayet Firavun ailesi onu yitik olarak aldi. Çünkü o, sonunda kendileri için bir düsman ve bir tasa olacakti. Süphesiz Firavun ile Hâmân ve askerleri yaniliyorlardi. ) Bu, bebeğin gören veya rüya sahibi için bir üzüntü ve düşman olduğunu gösterir.
 • Kül ayrıca, Yüce Allah’ın şu sözüne göre, sahte eyleme de atıfta bulunur: ” Rabblerini inkâr edenlerin durumu tipki firtinali bir günde rüzgarin siddetle savurdugu bir küle benzer. Kazandiklarindan hiçbir seyi elde edemezler. Iste asil uzak sapiklik budur “
 • Her halükarda, en önemlisi Kur’an-ı Kerim’den vizyonların yorumlanması ve Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından bildirilen rüyaların yorumlanması olan vizyonları yorumlama görgü kurallarına bağlı kalmalıyız.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bize öğrettiği ve Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi, Kur’an-ı Kerim’de açıkça görülen belki de en belirgin şey, Kur’an-ı Kerim’de açıkça ortaya çıkan en belirgin şey, üstadımız Yusuf Al-Siddiq vizyonunu babasına anlattığında ve ona şöyle dediğinde, “Seni aldatmasınlar diye vizyonlarını kardeşlerine söyleme, bu yüzden burada iyi vizyondan bahsetmenin kökeni, dinleyicinin göreni sevmesi ve onu kötülüğe karşı iyiliğin meydana gelmesine tercih etmesidir ve biz kategorik olarak O’nun Yüce Allah’tan başka gaybı bilmediğini ve Tanrı’nın rüyaların yorumlanması için seçtiği bir bilim vardır, ancak bunlar sadece insan içtihadıdır.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.