Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada nehir görmek ne anlama gelir

تفسير رؤية النهر

Rüyada nehir, birden fazla yorumu olan vizyonlardan biridir, rüyada nehir görmek, suyun saflığına veya nehirde yüzmeye veya nehrin kendisinin sembolüne yorumlanabilir

Rüyada nehir sembolü

İbn Şirin, rüyada nehrin zaptedilemez adamı ve padişahı sembolize ettiğini, nehrin bir şehre veya köye girdiğini görmenin padişahın oraya girişini gösterebileceğini söyler.

Şeyh Nabulsi’nin dediği gibi, rüyadaki nehrin saygıdeğer bir adam olduğunu ve nehri görmenin seyahate işaret edebileceğini söylediği gibi.

Rüyada nehirden görenin başına gelen iyilik veya kötülük, zaptedilemez bir adamdan ve otoriteden uyanıkken başına gelenler olarak yorumlanabilir.

Nehrin vizyonu birden fazla tarafta bulunur, rüyadaki nehir Sultan veya bilinen olabilir.

Nehrin sembolü, dünyanın veya ihtişamın adamı olabilir ve nehir, verme veya işkence anlamına gelebilir.

Nehrin yorumları çok ve çoktur ve görenin vizyonuna ve durumuna göre yerleştirilir ve Tanrı en iyisini bilir.

Rüyada akan nehir ve berrak nehrin yorumlanması

İbn Sîrîn, rüyada nehiri görme tefsirinde, rüyada nehrin berrak sularının hükümdarın adaletine işaret ettiğini ekler.

Ve nehirde suyun geri döndüğünü görmek, Sultan’ın ihtişamını gösterir.

Evin içinde akan nehir, eğer açıksa, bol geçim kaynağı ve paraya işaret eder.

Kim evinden ırmak aktığını ve ondan su içtiğini görürse, görücünün parası varsa malından insanlara fayda sağladığını gösterir.

Ama fakir evinden nehrin aktığını görürse, çirkin ve utanç verici bir davranıştan dolayı ev halkından birini kovar.

Şeyh Nabulsi, nehrin çarşıda akmasının, özellikle insanlar nehrin suyundan abdest alırlarsa, Sultan’ın ve adaletinin yararına olduğunu gösterir.

Evlerde ve damlarda akan nehir ise padişahın haksızlığına ve zulmüne delalet eder, rüyadaki çalkantılı nehir ise cehenneme, azabına ve musibetine delalet eder.

Ve bir rüyadaki cennet nehirleri geçim ve inanca, rüyadaki bal nehri Kur’an-ı Kerim’e ve bilime işaret eder.

Rüyada süt ırmağı görmek mantara, rüyada şarap ırmağı görmek, Allah aşkıyla sarhoşluğa, su ırmağı ise cennet ırmağına delalet eder.

Rüyada berrak bir nehir görmek, genellikle iyilik, iyilik ve geçim vizyonudur ve yorumlanır

Rüyada kan nehirleri görmek, çekişme ve savaşlara işaret eder ve hastanın bu vizyonu onun ölümüne işaret edebilir.

Rüyada bal nehri görmek, cennete işaret eder ve görülmesi güzel bir haberdir.

Rüyada bal ırmağı görmek, zengin itaatsizlere kibir ve kibir gösterebilir ve rüyada süt nehri görmek, iyilik, huzur ve müjde görmektir.

Rüyada Nehir Suyundan Su İçmek

İbn Şirin, rüyada nehir suyundan su içmenin, tehlikeli bir adamdan para toplandığına işaret ettiğini söyler.

Şeyh Nabulsi’ye gelince, Bakara Suresi 249’daki ((Talut, ordu ile hareket edince dedi ki: “Allah sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse, benden degildir. Kim de onu tatmazsa, iste o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan baska (bu kadarina ruhsat vardir).” Derken içlerinden pek azi hariç, hepsi de varir varmaz ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde. “Bizim bugün, Calut ile ordusuna karsi duracak gücümüz yok.” dediler. Allah’a kavusacaklarina inanip, bilenler ise su cevabi verdiler: “Nice az topluluklar, Allah’in izniyle nice çok topluluklara galip gelmislerdir. Allah, sabirlilarla beraberdir.”)) dediği için rüyada nehirden içmenin yorumda arzu edilmediğini söylüyor.

Kim rüyada eliyle nehrin suyundan kepçe çıkardığını görürse, başına bir iyilik gelir ve rızık görür.

Kim nehrin suyunun bir kısmını bir tencere veya benzeri bir şeyle çıkardığını görürse, bu, vizyona ve görene göre belirli yerler dışında genellikle iyi değildir.

Rüyada nehir suyundan içmek genellikle insan için bir beladır, ancak başka yerlerde iyi olabilir.

Rüyada tuzlu nehir suyu içmenin yorumu, şiddetli bir musibete işaret ettiğidir ve en doğrusunu Cenâb-ı Hak bilir.

Rüyada nehirde yüzmek ve boğulmak ne anlama gelir

İbn Şirin, nehirde yüzmenin görüntüsüyle ilgili olarak, nehrin çamur ve çamurla lekelendiğini görmek, görenin, insanlar arasındaki kaderi nehirler arasındaki nehrinkiyle aynı olan bir adam tarafından acı çektiğini gösterir.

Kim nehri bir kıyıdan diğerine geçtiğini görürse, korkudan endişe ve güvenliğin üstesinden geldiğini ve ıstıraptan kaçtığını gösterir.

Aynı şekilde, nehre düştüğünü ve sonra oradan çıktığını gören kişi, Allah’ın izniyle üzüntüye düşer ve oradan çıkar.

Ve bir rüyada nehrin üzerinden atlamak düşmanlardan kaçacak.

Nehirde boğulmaya gelince ve kim nehrin onu ölünceye kadar taştığını görürse, bu bir kederdir.

Nabulsi tarafından nehirde yüzmek ve boğulmak

Şeyh Nabulsi, rüyada nehre girmenin saygıdeğer bir adamın müdahalesine işaret ettiğini söylüyor.

Rüyada nehre girmek, seyahat anlamına da gelebilir.

Bir nehri diğer tarafa kim keserse, özellikle nehirde çamur veya çamur varsa veya nehir dalgalıysa, onları keser.

Ama kim berrak bir nehri keserse, on adamı diğerine keser.

Rüyada nehir kenarında yüzdüğünü görmenin yorumu, genellikle nehrin süpürmesi dışında dünyadan alınan zevke işaret eder.

Rüyada akıntıya karşı yüzdüğünü görmek, insanlarınkine aykırı görüşler almaya işaret eder.

Nehirde korkuyla yüzmek, görenin iyi olmadığı ve korktuğu bir şeye girmek anlamına gelir, bu yüzden dikkatli olun.

Nehir bulutlu veya süpürücü olmadıkça, nehirde yüzen bir kişiyi rüyada görmek daha iyidir.

Ve bir rüyada nehir kenarında oynamak, baba veya aile reisi ile oynamaya veya tehlikeli oyuncaklar oynamaya işaret eder.

Nehre düştüğünü görmenin yorumu, düzene aykırı düşmeye işaret etmesidir.

Rüyada kendisini nehre iten birini gören kimse, rüyada başkalarını nehre iten kişinin neredeyse ona zarar vermesi gibi, onunla birlikte kötülük ister.

Rüyada nehirde boğulduğunu görmek, azap ve uyarıya işaret eder, kim nehirde öldüğünü görürse padişah tarafından haksızlığa uğramıştır ve en iyisini Allah bilir.

Rüyada nehirde boğulmaktan kurtulan kahin, padişahın zulmünden kurtulur.

Kim birini nehirden kurtardığını görürse, onlardan biri için şefaat etmiş ve şefaat etmiş olur, tıpkı rüyada birinin kendisini nehirden kurtardığını gören kişinin ona şefaat etmesi veya onun için şefaat etmesi gibi.

Rüyada nehir taşkını görmek ne anlama gelir

İbn Şirin, rüyada suyun yüksekliğinin ve nehrin taşmasının, padişahın kaderinin üzerindeki yüksekliğine işaret edebileceğini söyler.

Tufan evlere yükselirse, tebaanın zulmüne ve bir rüyada ağaçları kökünden söken sel, Sultan’dan adamların ele geçirilmesine işaret eder.

Rüyada nehrin taşması, genellikle bir illüzyonun azabına ve kötü bir duruma işaret eder.

Kim nehrin yollarda ve sokaklarda taştığını görürse, Cenab-ı Hakk’ın veya zalim bir otoritenin cezasıdır.

Ayrıca rüyada yıkıcı bir sel görmek, zulmünden korkan zalim bir padişaha işaret eder.

Selin zarar görmeden veya tahrip edilmeden görülmesi bir alarm ve uyarı anlamına gelir.

Kim sel ile öldüğünü görürse, aynı zamanda Cenab-ı Hakk’tan veya onu ezen adaletsiz bir otoriteden bir cezadır.

Rüyada ırmağın taşmasından kurtulmak tövbe, rüyada nehrin eve girmesi ise eve giren ve halkını ayıran fitnedir.

Rüyada Nil ve Fırat’ı görmek ve ünlü nehrin rüyası

Şeyh Nabulsi, rüyasında ünlü ve tanınmış nehirler gördüğünü söyler ki, bilinen nehir, vizyonun bağlamına göre ülkesinde fitneye işaret edebilir.

Değilse, rüyada iyi bilinen nehirlerden içmek iyiliğe, geçim ve faydaya, rüyada itaatsiz görmek ise itaatsizliğe işaret edebilir.

Rüyada Barada görmek, soğuk ve huzura, Dicle ise onu ciddi olarak görmeye delalet eder.

Rüyada kendisinden başka bir nehrin bilindiğini gören kimseye gelince, bu kralların, devletlerin ve ittifakların değiştiğine işaret eder.

Rüyada nehrin kaynağını görmek, büyük profesör veya hocaya, rüyada nehrin ağzını görmek, talebelere veya ilim talebesine işaret eder.

Rüyada Nil Nehri görmenin yorumu, görenin hayır alması, rüyada Fırat görmenin yorumu ise berekete, geçim kaynağına ve yaşamanın genişliğine işaret eder.

Rüyada Asi Nehri görmek itaatsizliğe işaret eder ve görenin durumuna göre ya itaatsizliktir ya da insanların gittiği yere aykırıdır.

Rüyada Dicle Nehri’ni görmeye gelince, bu iyi ve geniştir, ancak bazı vizyonlarda yorumu kötü konuşma ve yalanların bolluğuna dayanır ve en iyisini Tanrı bilir.

Rüyada Kawthar Nehri görmek ne anlama gelir

Şeyh Nabulsi, el-Kevthar’ı rüyada görmenin zafere ve zafere işaret ettiğini söylüyor.

Rüyada el-Kevter’den içmek, Peygamber’in yüce sünnetine ve görenin kesinliğine göre ilim ve çalışmaya işaret eder.

el-Kevter’den içki içmeye gelince, itaatsiz ve tövbe etse bile onun İslam’ına işaret eder.

Rüyada Nehr-i Kevshar’dan içki içmek, bid’attan sünnete geçişe veya ahlaksız bir eşten salih bir eşe geçişe de işaret edebilir.

Ya da haram kazançtan helal kazanca, kötülük ve fitneden iyiliğe ve sünnete geçiş, Allah en iyisini bilir.

Kadınlar ve kızlar için bir rüyada nehri görmek

Rüyada kadın için nehir görmek, onun için fitneye, kadın için nehirde yüzmek ise zamanında baskın olanla yürümeye delalet eder.

Rüyada nehirde boğulmak, bir kadına günaha erimeye işaret eder ve bir rüyada nehir kenarında ölmek, kalbin günaha karşı ölümüdür.

Rüyada nehirde boğulmaktan kurtulurken, bir kadına tövbe ettiğini ve günahlardan kurtulduğunu gösterir.

Rüyada kadın nehre düşmek ayağını kayar, bu yüzden rüyada birinin onu nehre ittiğini gören kişi onu günaha çağırır.

Kim rüyada başkalarını nehre iterse, ona zarar verir ve onunla birlikte kötülük ister.

Ve bir kadın için rüyada nehrin taştığını görmek, ıstırap ve azaptır.

Bir kadın için rüyada nehir kenarında oynamaya gelince, tehlikeli oyuncaklarla oynamaya veya uğursuz sonuçları olan bir şey yapmaya işaret eder.

Kim rüyada nehir suyu topladığını görürse, helal bir geçim kaynağı aramaktadır ve Cenab-ı Hak en iyisini bilir.

Rüyada nehir görmenin diğer örnekleri

Rüyada nehirden balık tutmak bir geçim kaynağı ve bir nimettir ve devlet için çalışmaya dönüşebilir.

Kim rüyasında evinde bir nehir görürse, insanlar ondan faydalanır ve nehri evinden çıkarırsa, insanlar için yaptığı bir iyiliktir.

Rüyada nehrin kuruduğunu görmek, iyiliğin kesintiye uğramasına delalet eder.

Rüyada nehir kazdığını görmek, geçimini sağlamaya ve kazanmaya delalet eder.

Rüyada nehre ayak sokmak küçük ve kolay bir faydadır.

Nehirde kano veya tekneye binmek bir ihtiyaç ve sebep almak anlamına gelir.

Zengin, zengin ve zengin, fakir geçim ve iyilik için bir rüyada nehrin yorumlanması.

Mümin için rüyadaki nehir, vizyonun bağlamına göre dindarlık veya ıstıraptır.

Ve itaatsizler için nehir ceza, adaletsizlik veya ıstıraptır.

Hasta için bir rüyadaki nehir, nehir ondan veya evinden çıkmadıkça iyileşir.

Mahkum hapishaneden ayrıldı ve ıstırap içinde olanlar için nehrin rüyası vulvayı gösteriyor.

Bir ticaret olsaydı bir şey yapmak üzere olanlar için nehri görmek, onun gittiğini ve kaybettiğini ve başkalarının bilmesini gösterir.

Rüyada istihâreden sonra ırmak görmek, meselenin ayrılmasına veya rüyetin detaylarına göre tabir edilir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.