Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada güneş görmek ne anlama gelir

رؤية الشمس في المنام

Rüyada güneş görmek, en önemli sembollerden biridir ve en yaygın olanlardan biridir ve rüyada güneş görmek, onu bir hükümdardan, yöneticiden, öğretmenden, babadan ve benzerlerinden gösterenlerin gücüne ve otoritesine işaret eder ve vizyondaki güneş ışını, şeylerin netliğine ve teşhirine işaret eder ve bir rüyada güneşi görmenin anlamları, vizyonların çokluğu ve detayları ve görenin farklı durumu ile çarpılır.

İbn Şirin ve Nabulsi’nin rüyada güneş görmesi yorumu

İbn Şirin, rüyada güneşin bir yerdeki kralı, hükümdarı veya en yüksek makamı elinde bulunduran kişiyi ifade ettiğini söyler.

Müdürü, öğretmeni veya ebeveyni gibi gören kişi üzerinde yetkisi olan kişi.

İbn Şirin de rüyada güneşin Kralların Kralı, Majesteleri olan Yüce Allah’ın korkusuna işaret ettiğini söyler.

Şeyh Nabulsi, rüyadaki güneşin babayı gösterebileceğini, çünkü Yusuf’un vizyonundaki güneşin babasının ve annesinin üzerindeki ayın – ve üvey annesi hakkında söylendiğini – gösterdiğini söylüyor.

Kur’an-ı Kerim’de geçen görümde de bu vardır: “Hani bir vakitler Yusuf, babasina demisti ki: “Babacigim, ben rüyada onbir yildizla günesi ve ayi bana secde ederken gördüm.”

İbn Şirin, güneşi görmedeki iyilik işaretlerinden birinin de olduğu gibi olmak ve onun doğası olduğunu söyler.

Güneşin artışını ya da azalışını görmenin, güneş ışınlarının ya da opaklığıyla göz kamaştırmanın bir faydası yoktur.

Güneşi yerinde ve her zamanki gibi görmek daha iyidir.

İbn Şirin’in kitabında ve Nabulsi’nin kitabında güneşi görmenin yorumu ile ilgili bölüm en geniş ve en uzun kapılardan biridir.

İki şeyh, rüyada güneşi görme durumlarının çoğunda hemfikirdir.

İbn Shaheen’e göre güneş rüyasının yorumu

İbn Şehin, rüyada güneşi görmenin anlamı ve padişah, halife ve hükümdar anlamına geldiği konusunda İbn Şirin ile hemfikirdir.

Uyuyanın güneşin halinden gördükleri, padişahın o yerdeki durumunu veya görenin padişahla olan durumunu ve hükümdardan aldığı fayda ve zararı gösterebilir ve en doğrusunu Allah bilir.

İbn Şehin el-Dhâhirî, bekar bir erkeğin rüyasında güneşlenmesinin, onun soyundan gelen bir kadınla veya güzel bir yabancı kadınla evliliğine işaret edebileceğini ekler.

Rüyada güneşe secde görmek günah ve günahlara işaret ettiği için güneşe secde görmenin bir faydası yoktur.

Rüyada güneşin yeryüzünden doğması, hastanın hastalığından uyanıp iyileşmesine, yolcunun seyahatinden sağ salim ailesine döndüğüne işaret eder ve en doğrusunu Allah bilir.

Rüyada güneşin doğuşunu görmek ne anlama gelir

İbn Şirin, rüyada güneşi görmek tefsirinde, bunun aynı zamanda güzel bir ilk doğan kıza da işaret ettiğini söyler.

Rüyada güneşin doğması, halkında önemli ve bol güzellikte bir bakire ile evliliğe işaret edebilir.

Rüyada güneşin doğuşunu görmek ve rüyada güneşin doğuşunu görmek gibi en belirgin durumlar şunlardır:

  • Rüyada güneşin doğuşu, onun doğası ve konumu üzerinden, hükümdarın görene veya o yerin sıradan insanlarına iyilik elde ettiğine işaret eder.
  • Rüyada kavurucu güneşin doğması ise savaşa, hastalığa, salgın hastalıklara ve musibetlere işaret eder.
  • Özellikle rüyada güneşle uyuyan kişi, zarar ve zararın meydana geldiği yanan bir ateş görürse.
  • Rüyada evden güneşin doğması, insanlar arasında bol maviliğe ve gurura işaret eder.
  • Nabulsi, rüyadaki güneşin, ışınının rengi için altın işareti olabileceğini söylüyor.
  • Rüyada evden güneşin doğması, öğrenci için üstünlük olduğu gibi, statüsüne göre gören için de iyidir.
  • İktidar sahibi için güç artışı, tüccar için kâr ve geçim kaynağında artış ve yoksullar için yoksulluktan kaçış.
  • Rüyada vücudundan güneşin doğduğunu gören kimse, zamanının yaklaştığına işaret eder.

İbn Şirin ve Nabulsi’den bir rüyada gün doğumu

Kim onun yokluğundan sonra rüyada güneşin doğduğunu görürse, boşandıktan sonra karısının yanına dönebilir.

Veya hamile kadının, karısı hamile olan kişi için güvenli olduğunu belirtin.

Görücü hasta ise, yokluğundan sonra bir rüyada güneşin doğuşu ve güneşin doğuşunda hayır yoktur, çünkü Yüce Allah şöyle buyurur:”Rabbinin gölgeyi nasil uzatmakta oldugunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kilardi. Sonra biz günesi, ona (gölgeye) delil kilmisizdir. Sonra da onu yavas yavas kendimize (baska yöne) çekmekteyiz.”

Rüyada kışın güneşin doğuşu, yoksulluktan sonra zenginliğe, zorluktan sonra kolaylığa işaret eder.

Yaz aylarında parlak bir güneş görmek hastalık ve yorgunluğa işaret eder.

Ve bir rüyada güneşin ısısı soğukta daha iyidir ve yazın fakirdir.

Rüyada güneşin gün batımından doğması, o yerde bir alamet oluştuğunu gösterebilir.

Güneşin doğduğu yere dönüşü de hastanın nüksetmesine veya yolcunun seyahatten dönüşüne işaret eder ve buradaki konuşma İbn Şirin’e aittir.

Nabulsi, rüyasında batıdan güneşin doğuşunun büyük bir kazaya veya bir kahin skandalına işaret ettiğini ekliyor.

Rüyada güneşin batıdan doğması boşluğa işaret eder.

Ve rüyada güneşin batışından doğması, zamanın sonunu gösterebilir ve Tanrı en iyisini bilir.

Rüyada gün batımı görmek ve güneşin yokluğunu hayal etmek ne anlama gelir

Rüyada gün batımı, ister iyi ister kötü olsun, bir şeyin sonunu ifade edebilir.

Bir rüyada gün batımı, gücün ölümüne ve zaferin sona ermesine veya çilenin sona ermesine işaret edebilir ve Tanrı en iyisini bilir.

Rüyada güneşin görülmemesi, İbn Şirin’in dediği gibi, talebin yerine getirilmesi için umudun sona erdiğini de gösterir.

Nabulsi, “Bir rüyada güneşin olmaması, meselenin ne olursa olsun olduğunu gösterir” diye ekledi.

Kim rüyasında güneşin battığını görürse, bu, ecel tarihinin yakın olduğuna ve Allah’ın en iyisini bildiğine işaret eder.

Güneşin yokluğundan sonra doğması, rekabet, düşmanlık veya savaş içinde olanlar için zafere işaret edebilir veya bu konuda daha önce bahsettiklerimize işaret edebilir.

Rüyada güneşin olmaması, mahkumun cezaevine döndüğüne veya hastanın sağlığından sonra hastalığına geri döndüğüne işaret edebilir.

Rüyada gün batımı ve yokluğu, kaybolan bir kişinin tövbe ettikten sonra sanrısına geri döndüğünü gösterebilir.

Rüyada gün batımı, görenin iyilik veya kötülük için gizlice yaptığı örtü ve amelleri de gösterebilir.

Rüyada güneş ışığı görmek ve rüyada güneş ışınının yorumlanması

Bir rüyadaki güneş ışınlarının doğru rehberliğe işaret etmesi ve doğruyu yanlıştan ayırt etmesi nedeniyle rüyadaki güneş ışığının birçok anlamı vardır.

Rüyada güneşin yanması, görenin durumuna ve rüyetin bağlamına göre rızık ve başarıya işaret eder ve rüyada güneş ışını görme halleri arasında:

İbn Sîrin, rüyadaki güneş ışığının, görenin aldığı rızıka işaret ettiğini ve bunun büyük bir geçim kaynağı olduğunu söyler.

Rüyada güneş ışını görmek, hükümdarın prestijine veya ev sahibinin prestijine işaret eder.

Rüyada güneş ışınının gücünü görmek, o ülkedeki hükümdarın gücüne veya babanın evindeki gücüne işaret eder.

Rüyada güneşin soluk veya ışık ışınlarını görmek, ona atfedilen ve bahsettiğimiz prestijin ortadan kalktığına işaret eder.

Rüyada güneş ışınlarına bakmak, görücünün kaderine göre ailesi veya halkı üzerindeki üstünlüğüne işaret eder.

Rüyada güneş ışınlarının görülmesi de kralın adaletine ya da ev sahibinin adaletine işaret eder.

Zarar görmeden bir rüyada güneş ışığı ne kadar güçlüyse, çoban o kadar adildir ve bunun tersi de geçerlidir.

Kim rüyasında güneş ışınlarını sadece başında görürse, insanlar arasında yükselme ve onlar üzerinde otorite kazanır.

Rüyada güneşi ayakları üzerinde gören kimseye gelince, tarımda çalışarak veya bu yüzden para kazanır.

Şeyh el-Nabulsi, rüyada güneş ışınlarının göğüste olup vücutta değilse hastalığa işaret ettiğini söyler.

Ama eğer güneş ışınları bir rüyada yanıyorsa ve uyuyan kişi güneş ışınlarının etrafındakileri yaktığını görürse.

Bu, hükümdarın maiyetindeki tasfiyeleri gösterir veya evdeki düzenin sahibinin ailesinin bir kısmını kovduğunu ve onlardan kurtulduğunu gösterir.

Güneş ışınının sembollerinden biri, gören kişi onu saklamaya çalışıyorsa veya gizlenmesiyle güvence altına alınıyorsa, sırrın ifşa edildiğini göstermesidir.

Ve eğer bunda bir sakınca yoksa, gece güneşin ışığını görmek, güneş ışınlarının görüldüğü yerde iyiliğe ve hidayete işaret eder.

Rüyada gözyaşları akıncaya kadar güneşe bakan kimse, Allah korkusuna ve O’nun adına amel etmeye işaret eder.

Rüyada güneş tutulmasını ve güneşin kararmasını açıklamak ne anlama gelir

Rüyada güneş tutulması görmek, genellikle hükümdarı veya ev hanımını etkileyen bir kazaya işaret eder.

Ay tutulması, ister eş, ister anne veya büyükanne olsun, evin bakanını veya bekçisini içeren bir kazadır.

Rüyada güneş tutulması, eşin ölümüne veya ayrıldığına veya lütuf koruyucusunun yokluğuna işaret edebilir.

Ayrıca rüyada güneşi kaplayan toz veya rüyada güneş ışınlarını engelleyen bulutlar görmek, bir ebeveyn veya otorite sahibi için hastalık ve endişeye işaret edebilir.

Rüyada güneşin bulutlar veya duman ve toz tarafından örtülmesi, aynı zamanda görenin gerçeği gizlediğine ve her şeyi inceleme ihtiyacına işaret edebilir ve en iyisini Allah bilir.

Hasta olan veya hastası olan birini rüyada güneş görmek iyi değildir.

Uyuyan kişi bir perdenin ardından güneşin göründüğünü ve bir hastası olduğunu görmedikçe, hastanın vadesinin yaklaştığını ve yok oluşunu gösterebilir, bu onun hastalığından uyandığını ve şifa verenin Tanrı olduğunu gösterir.

Rüyada siyah güneş görmek ne anlama gelir

İbn Şirin, rüyada güneş tutulmasından veya saydığımız sebeplerden birinden dolayı güneşin kararmasının, hükümdarın ve padişahın haksızlığına işaret ettiğini ekler.

Tutulmayan bir rüyadaki siyah güneş, babanın çocuklarına karşı adaletsizliğine ve ev reisinin sapıklığına ve adaletsizliğine de işaret eder.

Ancak rüyada güneşin karanlığının bilinen bir nedeni varsa, güneş tutulması ve örtülmesi paragrafında bahsettiklerimize göre yorumlanır ve Tanrı evettir ve en iyisini bilir.

Nabulsi, rüyasında güneşi kan rengiymiş gibi kırmızı görmenin kötü bir çağrışımı olduğunu söylüyor.

Rüyada kırmızı güneş görmek, hastalığa, işsizliğe ve depresyona işaret eder veya vizyonerin oğlunun yok olmasına işaret eder.

Rüyada gökten güneş düştüğünü görmek

Rüyada güneşin gökten düşmesi, hükümdarın veya padişahın veya daha önce bahsettiğimiz kişilerden güneşe atfedilenlerin ölümüne işaret eder.

Rüyada güneşin denize düştüğünü görmek, babanın veya annenin ölümüne veya yöneticisi veya öğretmeni gibi gören kişi üzerinde doğrudan yetkiye sahip kişinin yakınlığına işaret edebilir.

Bir rüyada güneşi yutan bir kuş gören veya bir rüyada güneşin yandığını gören herkes gibi.

Görümü, o ülkenin hükümdarının ölümünü ya da ebeveynlerinden birinin ölümünü gösteriyordu ve Tanrı çağları bilir.

Güneşin zarar görmeden evine indiğini gören kişiye gelince, bu, yolcunun geri dönüşünü veya ev halkı veya sıradan insanlar üzerindeki gücün ve zevkin göstergesidir.

Güneşi görenin yatağında görmenin bir faydası yoktur, çünkü onu yatağına oturtan sıcak hastalıklara ve ateşe işaret eder.

Rüyada güneş tutmak ne anlama gelir

“Rüyamda güneşi elimde tuttuğumu gördüm” diyen kişi, vizyonu, otoritesindeki kararlılığını ve eğer halkından biriyse, yüceltme ve yükselme yeteneğini gösterirdi.

Ama padişah onu karşılamazsa ve güneşi elinde tuttuğunu görürse veya rüyasında güneşi kucağında görürse.

Vizyonu, orada olmayan bir kişinin geri döndüğünü veya ilgisini çekecek bir misafirin gelişini gösteriyordu.

Rüyada görenin karısı hamile ise güneşi tutmak, halkı galip gelen bir çocuğa işaret eder.

Bir rüyada güneşi pelerininle örttüğünü veya elbiseleriyle örttüğünü görürse, yeni doğan dişidir ve erkek rüyetin delillerinden çıkarılır ve Allah rahimlerde ne olduğunu bilir.

Rüyada kara güneşi yakalayan kişiye gelince, hükümdar onu kendisine davet eder ve ondan tavsiye alır veya ona yüksek bir görev verir.

Nabulsi, rüyada güneşe bağlanmayı görmenin, güç ve nüfuz sahibi insanlardan iyilik aldığına işaret ettiğini söylüyor.

Kim rüyasında on güneş tuttuğunu ve onları kendisine kattığını görürse para alır.

Rüyada birden fazla güneş görmek ve güneş ile ayın buluşması

Rüyada birden fazla güneş görmekle ilgili olarak İbn-i Şirin, rüyada iki güneş görmenin iki kral arasında bir savaşa veya yukarıda bahsedilen iktidar sahipleri arasında bir çatışmaya işaret edebileceğini söyler.

Şeyh Nabulsi, rüyada birçok güneşin gezginler ve savaşçılar için iyi olduğunu ve hastalar için bir rüyada birden fazla güneş görmenin veya niyeti gerçekten örtbas etmek ve sır saklamak olanlar için iyi olmadığını söylüyor.

Bir rüyadaki çok sayıda güneş, sapkınlıklara ve çok sayıda içtihada da işaret edebilir, eğer ışığı ılımlı ise ve ondan bir zarar yoksa, fikir birliğine işaret eder.

Ancak bir rüyadaki birçok güneş, gözleri kamaştıracak kadar hafif ve aydınlıksa, bu fikir kaybına ve insanların dağılmasına işaret eder.

Rüyada ay ve güneşin buluşması, onurlu, prestijli ve güzel bir kadının hayırlı evliliğine işaret eder.

Rüyada güneş ve ayın karşılaşması da anne ve babanın memnuniyetine işaret eder ve Cenab-ı Hak en bilgili olandır.

Evli bir kadın için rüyada güneş görmeye yorum

Evli bir kadın için rüyada parlak güneş, kocasının eviyle gurur duyduğunu ve kocasıyla iyi günler gördüğünü gösterir

Rüyada kocasının güneşten kaçtığını gören kimse, ya ondan kaçıyor ya da padişahın zararından kaçıyor.

Evli bir kadın için rüyada güneşin olmaması, vizyonun kanıtlarına göre, kocasının seyahat, ölüm veya boşanma yoluyla ondan yokluğuna işaret edebilir.

Kim rüyada güneşin doğduğunu görürse, yokluğundan sonra kocası ona döner veya hastalığından kurtulur.

Rüyada evinde güneşin battığını gören kimseye gelince, üzerine saygıdeğer bir misafir inebilir.

Ya da kocasının yüksek bir statüsü var ya da ailesinde efendi olacak bir oğlu var ve Tanrı en iyisini bilir.

Bekar kişiler için rüyada güneş görmenin yorumu

Rüyada bekar bir kadın için güneş görmek, onun halkı arasında çıkarı olan veya genel halk üzerinde gücü ve etkisi olan bir erkekle evli olduğuna işaret edebilir.

İbn Şirin’in yorumuna göre, bekar kadınlar için rüyada vulvadan güneş doğduğunu görmenin bir faydası yoktur, çünkü zinaya işaret ettiği gibi, evli kadınlar için de geçerlidir.

Bekar kadınlar için evde güneşin doğması, onu rahatlatan ve geçimini sağladığı varlıklı bir adamla evli olduğunu da gösterir.

Rüyada güneşin battığını gören kişiye gelince, bu babasının ölümüne işaret edebilir.

Ya da bekar kadınlar için rüyada güneşin olmaması, iyi ya da kötü olsun, bir şeyin sonunun yakın olduğuna işaret eder.

Bekar kadınlar için rüyada güneş yanığı görmenin bir faydası yoktur çünkü aşkta işkenceye işaret ederler.

Hamile bir kadın için rüyada güneş görmek ne anlama gelir

Hamile bir kadın için rüyada güneşin doğması, onun güvenle doğduğuna ve rüyada güneş olarak doğduğunu gören kişinin, oğlunun halkında efendi olduğuna işaret eder.

Hamile bir kadın için rüyada güneşin yokluğunu görmeye gelince, bunda hayır yoktur ve İbn Şirin’in yorumuna göre ceninin ölümüne işaret edebilir ve en iyisini Allah bilir.

 Rüyada güneş görmenin diğer durumları

Rüyada güneşin sıcağından gölgeye kaçmak, tehlikeden kurtulmaya ve kaygısız olmaya delalet eder.

Rüyada ısınmak niyetiyle gölgeden güneşe kaçmaya gelince, görenin ihtiyaç ve meseleden kurtulduğuna ve mali işlerini kolaylaştırdığına işaret eder.

İbn-i Şirin’e göre rüyada güneş yutmak iyi değildir ve kim rüyada güneşi yuttuğunu görürse, hayatından rahatsız olur ve bir endişe ve bir bulut alır.

Bir rüyada güneşle çatışma veya anlaşmazlık, görenin, hükümdarın otoritesi veya babanın otoritesi veya kocanın kadın için otoritesi olabilecek bir otoriteye isyan ettiğini gösterebilir.

Bir kimse rüyada güneşin yarıldığını görür veya rüyada güneşin yarıldığını görürse, kral ile bakanı veya ordusunun komutanlarından biri arasında bir anlaşmazlığa işaret eder.

Aralarındaki çatışmanın kaderi, güneşin yarılmasından sonraki durumuyla aynıdır, eğer güneş yarılırsa ve sonra her parçası güneş olursa, hükümdardan kaçan kişi hükümdarın kendisi olur ve efendisi için bir eşleşme olur.

Rüyada güneşin patlaması, sıradan insanların başına gelen bir kazaya işaret eder ve zamanın sonuna geldiğimizi gösterir;

Kim rüyada güneşin kendisiyle konuştuğunu görürse, padişahtan teselli ve yüceltme görür

Rüyada güneşi yakalamaya gelince, büyük bir saygıdeğer adamla esaret ve hapis anlamına gelir.

Rüyada güneşe dönüştüğünü gören kimse, durumuna göre padişah, padişah, kavminde veya mesleğinde önemli bir kişi olur.

Ve tüm bunlara hakim olması, rüyadaki ışını kadardır ya da insanların yararlandığı bir başarısı vardır.

Rüyada güneşte zarar vermeden oturmak, güç ve nüfuz sahibi bir kişinin fayda sağlayacağına işaret eder.

Rüyada güneş yanığı iyi değildir ve Sultan’ın işkencesine veya büyük skandala işaret eder.

Rüyada güneş yanığı, tutku ve hayranlık azabına işaret edebilir.

Rüyada güneşin verdiği hasar, özellikle görenin içindeyse, ailesine, sevdiklerine veya geçim kaynağına zarar verdiğine işaret eder.

Güneşin ekinleri, meyve bahçelerini vb. yaktığını görmek gibi genel bir zararsa, salgın hastalıklara, kıtlığa ve kuraklığa işaret eder.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.