Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada diş düşmek ne anlama gelir

سقوط الأسنان في المنام

Pek çok insan rüyalarında dişlerinin düştüğünü görür ve çoğu paniğe kapılır ve kendilerine zarar verme korkusuyla düşmekten korkar, çünkü bunun kendileri için kötülük taşıyan bir rüya olduğuna inanırlar.

İbn Şirin’in kitabında diş kaybının yorumu

Ev halkının dişlerinin önemi ve dişlerin akrabaları, onlar erkeğin evinin insanları, üst evin ailesinin erkekleri ve alt kadınlar vardır.

Dişi evinin efendisi, sağ kıvrım baba ve sol kat amcadır ve eğer kardeş veya oğul değillerse, değillerse, o zaman arkadaş ve kardeştirler.

Ve dörtlü, kuzen ve küçük azı dişleri, amcalar ve teyzeler ve onların yerine hareket edenler, tavsiye ve azı dişleri, atalar ve küçük oğullar.

Sağ alt kıvrım anne, sol ise iki kız kardeş veya iki kız çocuğu veya temsilcisi değilse teyzedir.

Alt dörtlü kuzenler, teyzelerin kızları ve alt diş, evinin hanımıdır.

Alt küçük azı dişleri kuzenler ve teyzelerdir ve alt azı dişleri erkeğin evine, kadınlara ve genç kızlara en uzak olanlardır.

Dişlerin görünümünü ve kusurlarını görmenin etkileri

Bazı dişlerin hareketi, hastalıkta neyin yorumlandığının kanıtıdır.

Düşüşü ve kaybı, kendisine geri dönmeyenlerin yokluğunda ölümünün veya yokluğunun kanıtıdır.

Kaybettiğinden sonra zarar görürse geri dönecektir ve erozyonu, ona ait olanları etkileyen bir felaketin kanıtıdır.

Dişlerin sıkılması, ev halkı arasındaki bir tartışmanın kanıtıdır.

Dişlerinde bir kabak görürse, bu onun yüzünden olan evindeki bir kusurdur.

Ve dişler kokuyor, çirkinlik, ev halkı için övgü ve dişlerin yorgunluğu ailesinin durumunu ikiye katlıyor.

Dişleri arındırmak, endişelerini gidermek için para harcamayı gösterir.

Dişlerin beyazlığı, uzunluğu ve güzelliği ev halkı için prestijin gücünü ve parasını arttırır.

Onun gibi kıvrımıyla büyüdüğünü görürse ailesi artar ama sanki onunla birlikte olan bitki ona zarar verirse, ev halkındaki fazlalık onun için bir ayıp ve beladır.

Dişlerini çekmiş gibi görürse, görmesi rahminin kesildiğini veya parasını ondan nefret etmek için harcadığını gösterir.

Üst dişlerin düştüğünü görme belirtileri

Kim üst dişlerinin eline düştüğünü görürse, ona para olur ve eğer onların kucağına düştüğünü görürse, Yüce Allah’ın oğlu olduğu söylenir, bu da taştaki anlamına gelir ( Besikte de, yetiskin çaginda da insanlarla konusacak ve iyilerden olacaktir. )

Yere düştüğünü görürse ölümdür, düşeni dişlerinden tutup gömmüyormuş gibi görürse şefkat ve öğütte onun gibi biri yerine fayda sağlar.

Diğer organlarda yorumlamanın yanı sıra, bir lezyon onlara çarptı ve onları gömmedi, kalbinde dişler büyümüş gibi gördüyse ölümünü gösterdi.

Dişlerin düşmesinin, istediği şeyin önünde bir engel olduğu ve borçların ortadan kaldırıldığının kanıtı olduğu söylendi.

Tüm dişlerin düştüğünü görmenin yorumlanması

Bütün dişleri düşmüş gibi görüp koluna veya kucağına alsa, dişleri düşüp ev halkının sayısı artıncaya kadar uzun bir ömür yaşar.

Bütün dişleri gözden kaybolmuş ve gözünden gitmiş gibi görürse, ev halkı ondan önce ölür.

Kendi yaşının ve yaşıtlarının ölümü olabilir.

İnsanların onu azı dişleriyle büktüğünü veya ısırdığını görürse, insanları alçaltabilir ve kendini alçaltamaz.

Ağzın bir ev gibi yapılması ve dişlerin sakinlerin statüsü haline getirilmesi gerektiği söylendi, bu yüzden sağ tarafta içinde ne olduğu erkekleri gösteriyor.

Geriye kalan, birkaçı dışında tüm insanlarda dişileri ifade eder.

Dişlerin ağrı ve acısızlıkla kırılmasını ne açıklar

Kim dişlerinin kırıldığını görürse, borcunu biraz harcadığı söylenirdi.

Dişleri ağrısız düşerse, geçersiz kılınan eylemleri gösterir.

Bir acıyla düştüğünü görürse, evinde bir şeylerin gittiğini gösterir.

Ve eğer düşerlerse, dişler bir kişinin kelimelerle ve kelimelerle çalışan bir şey yapmasını engelledi.

Hala acı, kan veya et varsa, bu, amaçlanan maddeyi geçersiz kılar veya bozar.

Sağlıklılara, özgürlere ve gezginlere gelince, tüm dişlerinin düşmesi, uzun bir hastalığa ve ölmeden yoluna düşmeye işaret eder.

Bunun nedeni, bir kişinin dişleri olmadan güçlü yiyecekler alamamasıdır, ancak Al-Ahsa ve meyve suları kullanır, ancak ölmezler.

Nabulsi kitabında diş kaybının yorumlanması

Nabulsi için bir rüyada diş düştüğüne dair birçok belirti vardır ve bu belirtiler şunları içerir:

Rüya gören bir kişiden düşen dişlerin belirtileri, dişte muadilleri olmadan uzun ömürlüdür.

Bütün dişlerinin döküldüğünü görüp koluna veya bir odaya alırsa, dişleri düşene ve ev halkının sayısı artıncaya kadar uzun yaşar.

Ve bütün dişlerinin gözden kaybolduğunu ve gözünün önünden çıktığını görürse, ev halkı ondan önce ölür.

Bu, yaşının ölümü veya ailesinin hastalığı olabilir.

Dişlerinden onları kaybettiğini görürse, kabilesinden bir kişi yabancılaşır, kaybederse geri döner, aksi takdirde geri dönmez.

Kim üst dişlerinin eline düştüğünü görürse, ona para olur.

Kucağına düşerse erkek çocuktur, yere düşerse ölüm musibetidir.

Alt dişlerinin düştüğünü gören kişi acı, yanılsama ve ıstırap çekecektir.

Rüyada borcu olan kişinin dişleri düşerse, borcunu yerine getirdiğine işarettir.

Dişlerinin bir dişinin düştüğünü görürse, bir adama borcunu harcar veya hepsini bir kerede harcar.

Dişleri dökülürse, cezalarının birkaçını veya çoğunu harcar.

Nabulsi’nin rüyasında diş kaybının diğer belirtileri

Dişleri ağrısız bir şekilde düşerse, geçersiz kılınan eylemleri gösterir.

Acıyla düştüğünü görürse, evindeki bir şeyin gittiğini gösterir.

Dişler düşerse, acı veya kanla veya etle düşerse, istediği maddeyi geçersiz kılar veya bozar.

Acı çekmeden düşerse, sahip olduklarını kaybeder.

Bütün dişler dökülürse, o evdeki herkesi, yoldaşları, özgür insanları ve yolcuları yok eder.

Bu vizyon onlardan ölmeden uzun bir hastalığı ifade eder ve kölelerde hafiflikleri için azat, tüccar ve gezginleri ifade eder.

Kim eliyle, sakalıyla, kucağıyla tuttuğu halde dişlerinin döküldüğünü görürse, çocuğunun kesildiğini ve kendisinden doğmadığını gösterir.

Düşen dişler ve yememek eksiktir. Kim onun acı çekmeden ve tedavi etmeden avucuyla düştüğünü görürse, sayısı için dirhemdir.

Kim dişlerinin boğazına düştüğünü görür ve bir dişini çıkarır ve her dişi yerine koyarsa, kendisine ait olan kuyunun taşları düşer.

Onu taş taş çıkarıp her taşı yerine koymak ister ve dişlerinden düşenin yirmi dokuz veya otuz yaşında olduğu söylenir.

Otuz gün öldüğü veya otuz dinar para cezasına çarptırıldığı söylenir ve eğer bir kuyusu varsa yok edileceği söylenir ve çok hastalandığı ve parasının nafakaya gittiği ve sonra başkalarının parasından yararlandığı söylenir.

Kırık dişlerin insanlarda ve akrabalarda önemi

Dişlerinin kırıldığını gören kişi, akrabalarından veya arkadaşlarından biri ölüyor demektir ve bu hastalıktan hastalık ve ölüme işaret edebilir.

Sağ taraftaki dişler erkekleri gösterdiği için ağzın evin sakinlerinin statüsüne getirilmesi gerektiği söylendi.

Ve solda olan, tüm insanlardaki kadınları ifade eder.

Sağ taraftaki dişler yaşlı erkek ve kadınları, sol taraftaki dişler ise gençleri gösterir.

Ve dişler erkekleri, köpek dişleri çeşitliliğini gösterir ve azı dişleri değirmenleri onların yaşlılarını gösterir.

Bu dişlerin bazılarından bir kişinin düştüğünü gördü ve bu, o dişi gösterenlerin tahrip olduğunu gösteriyor.

Dişler insanın eşyalarını ve ölçülerini, azı dişleri ise gizli kalmış şeyleri gösterir.

Ve çoğu insan için açık olmayan şeylere ve görünen şeyler için insandan sorumlu olanlara ve sözde ve konuşmada yaptıklarına dişler verir.

Dişlerinin kırıldığını görürse borcunu bir miktar harcar.

Bazı dişlerinin uzadığını ve kemiklerinin çıktığını görürse, bu evinde meydana gelen bir çekişme ve rekabete işaret eder.

Kırık dişlerin durumlarına göre görülmesi

Kim dişlerini aşındırmış ve eğri görürse ve onların düştüğünü görürse, her türlü sıkıntı ve kötülükten kurtulacaktır.

Dişlerinin altın olduğunu görürse, bu konuşanlar için övgüye değerdir.

Ve diğer insanlara evlerinde çıkan bir yangının veya sarılık adı verilen sarı acılığın bolluğundan kaynaklanan bir hastalığın kanıtı.

Dişlerinin camdan veya tahtadan yapıldığını görürse, onu fetheden bir ölüme işaret eder.

Ve eğer onu gümüşten görürse, parasıyla aldığı kelimelerin sebebinden zarar ve ziyana delildir.

Dişler düşer ve onların yerine başkaları büyürse, işlerinde tüm önlemlerinin değiştiğinin kanıtıdır.

Diliyle dişlerini attığını görürse, ev halkının işleri konuştuğu sözlerle bozulur ve dişinin çatladığını görürse oğlu ölür.

Dişler klanı ve en yakın ve en uzak olanları gösterir, bu yüzden gözleri takip eden erkeklerdir.

Alından sonra kadın olup, dişlerinden herhangi birine davranan ve onları nefretle çeken veya çeken, parasının para cezasına çarptırıldığını veya bazı akrabalarının koparıldığını gösterir.

Ekstraksiyon bölgesinde bir veya iki veya daha fazla solucan görürse, onları başaracaktır.

Dişlerin görünümü ve kokusundaki endikasyonlar

Kim dişlerinin tamamının veya bir kısmının kötü koktuğunu görürse, onu övmek çirkindir.

Akrabalığı arasındaki bir anlaşmazlığı veya ailesine giren bir hareketi gösterebilir ve bir anlaşmazlığı ve konuşmayı gösterebilir.

Dişlerinin uzun olduğunu görürse ve bazılarıyla aynı fikirde değilse, ailesiyle kavga eder ve onlara aşina değildir.

Dişlerinin düştüğünü görürse, yatağının kesildiğine veya fakir olduğuna ve geçimini sağlayamadığına işaret eder.

Ya da ailesinden bir yabancı olarak ölür, ya ömrünü uzatır ya da dişleri kadar paradan yararlanır.

Bütün dişlerini çekip toprağa gömdüğünü görürse, ailesi ondan önce ölecek ve onları gömecektir.

Ve dil ile diş çekimi, ailesinin işleri tarafından konuşulan ve bozulan bir kelimedir ve çekimin gizli şeylerin ortaya çıkışını gösterdiği söylenir.

Kim dişlerinin sallandığını görürse borcunu bir miktar öder.

Dişlerinin topografyasını kim görürse, ihtiyacı olduğunda ailesi onu yüzüstü bırakır.

Dişlerinin yerlerinden sökülüp saflarından kaydırıldığını ve üsttekilerin aşağı ve alt üst dişlerinin geri döndüğünü gören kimse, ev halkının kadınlarının erkeklerine göre uzadığını gösterir.

Kim dişlerinin kusurlu olduğunu görürse, ailesinin dağılmasına ve aralarında kusurların oluşmasına veya parasının eksikliğine işaret eder ve eğer eti dişlerinin arasından temizlenirse, insanları uzaklaştırır ve diliyle onlara zarar verir.

Dişlerin kadınlar için inci gerdanlığını gösterdiği, sancak ve kuzeyin sağındaki değirmen taşını ve ordu rütbelerini gösterdiği ve kalbin kıvrımlarının yumuşak olduğu söylenirdi.

Kim dişlerinden birinin ağrısız bir şekilde çekildiğini ve bir erkeğin hapiste olduğunu görürse hapisten çıkacaktır.

Bir kişinin yorgunluğu, hanesinin zayıflığını gösterir.

Dişleri bulamaçtan arındırmak, onlardan endişeleri uzaklaştırmak ve sahibinin zihnindeki kalp artışını artırmak için para harcamayı gösterir.

Kim dişlerinde siyahlık, eksiklik veya kırık olduğunu görürse, bu onlardır ve akrabalığından dolayı üzülür.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.