Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada aslan görmek için yorumlama

Rüyada aslan görmek için yorumlama

Aslan yırtıcılardan biridir ve denildiği gibi ormanın kralıdır ve herkes bir insandan veya hayvandan korkar ve aslanın diğer hayvanlarda olmayan prestij ve büyüklüğü vardır ve birisi kendini şişirmek ve cesaretini övmek istediğinde, aslan olduğunu söyler. Rüyada aslan görmek için yorumlama, bulunduğu duruma ve görücünün durumuna göre birçok yorumu vardır ve aşağıda bunu öğreneceğiz.

Rüyada aslan görmek için yorumlama, İbn Şirin

İbn-i Sîrin, rüyada aslan görmek, cesurluğunun yoğunluğu ve tehlikesinin büyüklüğü nedeniyle zalim, kibirli ve baskıcı bir sultana işaret ettiğini söyler.

Ve yaratılışının dehşeti ve öfkesinin ve baskısının yoğunluğu.

Ayrıca mihrabı, hain ajanı, zimmetine para geçiren hırsızı da gösterebilir.

Koşulun sahibi ve talep eden düşman.

Bir aslan görmek aynı zamanda sıkıntı veya ölümü de gösterebilir, çünkü bir aslan görenler ya dehşet içinde ölürler ya da bir avcı ölürler.

Nabulsi’nin rüyasındaki aslan

Nabulsi, rüyada aslan görmenin haksız, kibirli, açık, adaletsiz bir kral veya sultanı tebaasına karşı acımasız ve otoriter bir kral veya sultan olarak gösterdiğini söyler.

Aynı zamanda ölümü de ifade eder, çünkü aslan can alır.

Bir aslan görmek, merak, kibir, şımartma, dolaşma, inatçılık ve cehalet anlamına gelir.

Bir rüyada dişi aslan görmeye gelince, o çocuk için sevgili olan kötü bir kadındır.

Aslanın bir eve, şehre veya camiye girişinin yorumlanması

Kim evine aslan girdiğini zannederse ve içinde hasta biri varsa yok olur.

Evde hasta birinin bulunmaması, görücünün haksız bir otoriteden korktuğunu gösterir.

Evde bir aslan görmek, otoriteye ve uzun ömre ulaşıldığını da gösterebilir.

Esad’ın şehre girdiğini görenler ise haksız bir padişahın ya da orada hastalık ve salgın hastalığın yayıldığının delilidir.

Esad’a göre camiye giriyor ve minbere tırmanıyor.

İnsanların korktuğu haksız bir otoriteye işaret ettiği gibi.

Rüyada aslan görmek ne anlama gelir?

Kim bir aslandan kaçtığını düşünürse ve onu almamışsa.

O, görücünün korktuğu ve onu uyardığı bir şeyden kurtulandır.

Aslan eti yemeyi görmek, düşmanı kazanmanın veya bir sultandan para almanın kanıtıdır.

Bir aslanın derisini görmek bir düşmanı gösterir ve aslanın kafasını bir sultan ve bir kral için keser.

Kendilerini aslanlarla ilgilenirken görenlere gelince, onlar adaletsiz ve kudretli krallara eşlik ettiklerinin kanıtıdır.

Kim onu öldüren bir aslan görürse, ateşi çıkar, çünkü bir aslan ateşlidir.

Bir aslanın onunla temas halinde olduğuna ve onunla aynı fikirde olmadığına inananlara gelince.

Ona zarar vermeyecek ve düşmanlıkları ortadan kaldırılıp dostluğa dönüştürülecek bir düşmana göndermedir.

Rüyada aslanın öldürüldüğünü görmek, hayatta kalmak ve tüm üzüntülerden kurtulmaktır.

Aslandan kaç, korktuğun her şeyden kurtul ve onu uyar.

Aslan rüyada rüya sahibine yaklaşırsa, padişahı alır.

Ama ondan kurtulacak, inşallah.

Rüyada aslanı öpmek ve sarılmak, Sultan’a yakınlığın bir işaretidir.

Her kim rüyada aslanın kendisini yaladığını zannederse, onun padişaha yakınlığının ve sözlerinin padişah tarafından duyulduğunun delilidir.

Rüyada aslan görmenin yorumunu sizinle birlikte öğrendik, bu da bir bakıma haksız otoriteye veya krallık ve otoriteye ulaşıldığını ve faydanın meydana geldiğini gösterir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.