Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

İbn Şirin için rüyada cehennem görmek

İbn Şirin için rüyada cehennem görmek

Cehennem için hazırlandı, ondan ve kötülüklerinden Allah’a sığınırız ve Ebu Amr’ın etkisinde bildirilmiştir Muhammed bin Cafer bin Matar Anlatıcımız Hamad bin Saeed bin Muhammed bize Muhammed bin Yakub bin El-Karabsi’yi anlattı Bize söyle Muhammed bin Ebi Bekir El-Mukaddam El-Hakam bin Dhahir Bize söyle Thabit bin Abdullah bin Ebi Bakra babasından Dedesi hakkında dedi ki: “Kim yandığını görürse ateştedir”, böylece rüya sahibi rüyada ateşi görür görmez korksun ve seni tanıyalım İbn Şirin için rüyada cehennem görmek yorumu üzerine.

İbn Şirin için rüyada cehennem görmek

Rüyada ateş görmek ve özellikle cehennem azabı görmek iyi bir vizyon değildir, uyarıcı bir vizyon veya kötülüğün habercisi olabilir ve aşağıdaki gibi birçok yorumu vardır:

Bir kişi rüyasında bir kralın silahını alıp ateşe attığını görürse, maruz kaldığı aşağılanmaya işaret eder.

Kim rüyasında ateşin bekçisini görürse ona gülümser ve bu vizyon onun bir kraldan veya prestij ve otorite sahibinden kurtuluşunu veya zevkini gösterir.

Ateşi yakından görenlere gelince, dikkatli olması gereken görenin sıkıntısına ve ciddiyetine işaret eder veya bu günahtan tövbe etmesi ve bırakması gerekenleri kurban etmeye yaklaştığını gösterir.

Cehenneme girmekte olduklarına inananlara gelince, bu onların kendilerine verilecek azabı gerektiren günahlar ve büyük günahlar işlediklerine işarettir.

Kim birinin kendisini ateşe attığını görürse, onu taşıyan, kötülük yapmaya ve günah işlemeye iten ve ahlaksızlığa teşvik eden kimsedir.

Ateşten çıkmak, dünyevi kaygıların ve ateşten kurtulmanın bir işaretidir.

Rüyada ateş yakmak

Kim ateşten yediğini veya ateşin mahreminden içtiğini sanırsa büyük bir ilim ister, fakat o ilim onun başına bela olur.

Kim cehennemde yüzünü morarmış olarak görürse, Allah düşmanına eşlik eden ve yaptıklarından hoşnut olan bir alâmet, ona yüzünün insanların önünde galip geleceğine dair bir uyarıdır.

Kendini ateşte görüp de ne zaman girdiğini bilmeyen kimseye gelince, bu, dünyada zilzilmenin, mahrumiyetin, namaz, oruç tutmanın ve her türlü itaati yerine getirmemenin bir işaretidir.

Bence közlere basıyor, aslında kasıtlı olarak konseylerdeki insanların boyunlarını geçiyor.

Ve kılıcını ateşe çektiğini görürse, insanların önünde kötülük ve zina ettiğine işarettir.

Rüyada cehennem yorumunu sizlerle birlikte öğrendik, çünkü ateşin olduğu her görüm, fitne veya uyarının meydana geldiğine ve meydana geldiğine bir işarettir ve görenin Allah’a dönmesi ve doğru bir şekilde tövbe etmesi, erime ve günahlardan yaptığı şeye son vermesi gerekir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.