Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Hz. Yusuf’u -sallallahu aleyhi ve sellem- rüyada görmenin yorumu

تفسير رؤية النبي يوسف

Hz. Yusuf’u rüyada görmenin İbn Şirin tarafından yorumlanması

 • İbn Sîrin, Hz. Yusuf’un rüyadaki görümünü kralın ve halifeliğin kazanımı olarak yorumlamış ve bu görüm onun anne baba ve çocuklar tarafından haksızlığa uğradığını göstermiş olabilir.
 • Kim rüyada Hz. Yusuf’un güzelliğini görürse, kadınların büyük şansına işaret eder.
 • Rüyada Hz. Yusuf’un gülümsediğini görmek, düşmanı kazanıp onu affettiğine, Yusuf Peygamber’i ise rüyada üzgün görmek, yüksek fiyatlara ve kuraklığa delalet eder.
 • Peygamber Yusuf’u genel olarak rüyada görmek, sıkıntıdan sonra vulvayı müjdeleyen övgüye değer görümlerden biridir.
 • El-Nebulsî, Hz. Yusuf’u rüyada gören kimsenin, kardeşleri tarafından azap ve fitne ile müesseseye maruz kalacağını, çünkü onlar da hapsedilinceye ve sonra kurtuluncaya kadar onu düşüneceklerini söyler.
 • Kim rüyada Hz. Yusuf ile birlikte yürüdüğünü görürse, Allah ona ibadet eder ve onu anarak şereflendirir.
 • Rüyada Hz. Yusuf’un (s.a.v.) el sıkışmasını görmek, zayıflıktan sonra kuvvete işaret eder.
 • Kim rüyasında Hz. Yusuf’u görürse, sürgünde hayırlı olur, hapsedilse bile hapisten kurtulur, düşmanları da ona boyun eğerek onları kazanırlar.
 • Eğer o yoksa, güvenli bir şekilde eve döner ve eğer yüksek statü arayan biriyse, onu alacaktır.
 • Rüyada Hz. Yusuf’u (s.a.v.) görmek, evlenmek isteyenler için güzel bir kadınla evlenmeye ve istediğini elde etmeye delalet eder.
 • İbn Şahin, Hz. Yusuf’u rüyasında gören kimsenin akrabaları tarafından ihanete uğrayacağını söyler.
 • Rüyada Hz. Yusuf’u güzel görmek, kader ve rütbede yükselmeye, saltanat mertebesine ulaşmaya delalet eder.
 • Rüyada Hz. Yusuf’u (s.a.v.) görmek, kadından gelen endişeye ve azabının iyi olduğuna ve Allah’ın en iyisini bildiği söylenir.

İmam Sadık için rüyada ustamız Yusuf’un vizyonu

 • İmam Sâdık, rüyada Yusuf’u görmenin, yorgunluk ve ihanetten sonra yüceliğe ve kaderin yükselmesine delalet ettiğini, belki de bu görümün Ehl-i Sünnet vel-Cemâh’ın bu dünyada ve ahirette gücünü gösterdiğini söyler.
 • Rüyada Yusuf’la konuşurken görmek, düşmanı kazanmayı ve bu dünyada mutluluğu gösterir.
 • Rüyada Yusuf’la tartıştığınızı ve O’na karşı sesinizi yükselttiğinizi görürseniz, bu dinde sapkınlık olduğuna işaret eder.
 • İbn Ghannam, Hz. Yusuf’u rüyada gören kimsenin, iyi ve güzel bir çocuk alacağını, Hz. Yusuf’u rüyada iyi görmemenin akrabaların sıkıntı ve yorgunluğuna işaret ettiğini söylemiştir.
 • Rüyada Hz. Yusuf’u güzel görmek, görücünün sürgünde elde ettiği ve düşmanların kendi istekleri dışında ona boyun eğdikleri bir kaleye işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Gençken Yusuf’u rüyada görmek ne anlama gelir?

 • Yusuf’u gençken rüyasında görmek, görücünün kardeşleri arasında şanssızlığına işaret eder.
 • Kim Yusuf’u küçükken rüyasında ağlarken görürse, yalnızlığına ve sıkıntılar çektiğine işaret eder.
 • Yusuf’u gençken rüyasında korkmuş görmek, görücünün adaletsizliğine ve şiddete düşmesine işaret eder.
 • Rüyada Hz. Yusuf’un gençken güldüğünü görmek, görücünün görkeme ve teselliye kavuştuğuna işaret eder
 • Rüyada Hz. Yusuf’u bebekken görürseniz, bu iyi ameller ve mutluluğa, Yusuf’u genç ve yeni doğmuşken rüyada görmek ise iyi habere ve iyiliğe işaret eder.
 • Yusuf’u gençken kardeşleriyle birlikte rüyasında gören kimse, görücünün kendisine en yakın insanlar tarafından aldatıldığını gösterir.
 • Yusuf’u gençken rüyada yalnız görmek, Tanrı’nın görücüyü önemsediğini ve koruduğunu gösterir ve Tanrı en iyisini bilir.

Rüyada Yusuf’un kuyusunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada Yusuf’un kuyusunu görmek, hapis ve mahkûmiyet anlamına gelir ve kim rüyada Yusuf’u kuyuda görürse, bu onun sıkıntı ve haksızlığa düştüğüne ve rüyada Yusuf’un kuyusuna inişi görmek, vulvanın takip ettiği sıkıntının yoğunlaştığına ve rüyada Yusuf’un kuyusundan çıktığınızı gördüğünüzde, kurnazlıktan kurtulduğunuza işaret eder.

Rüyada Yusuf’un kuyusuna bakmak, sürmeyen endişeye işaret eder ve rüyada Yusuf’un kuyusunun dolduğunu görmek, düşmana karşı zafere işaret eder.

Rüyada Hz. Yusuf’un gömleğini görmek

 • Rüyada Hz. Yusuf’un gömleği, endişelerin ve üzüntülerin gittiğine, rüyada Hz. Yusuf’un gömleğini giydiğini gören kimse, hastalık ve acılardan iyileşme ve iyileşmeye işaret eder.
 • Rüyada Hz. Yusuf’un gömleğinin kokusunu koklamak müjde ve müjdeye, Yusuf Peygamber’in gömleğini rüyada görmek ise hayırlı amel ve bereketlere işaret eder.
 • Kim rüyada efendimiz Yusuf’un gömleğini üzerinde kan görürse, bu aileden ayrılmaya ve belki de hapsedilmeye delalet eder.
 • Rüyada Yusuf’un gömleğinin yırtıldığını görmek, masumiyete işaret eder.
 • Kim rüyada Hz. Yusuf’un beyaz gömleğini görürse, sevinç ve selviye işaret eder.
 • Rüyada Hz. Yusuf’un siyah gömleğini görmek, şan ve prestije delalet eder.
 • Rüyada Hz. Yusuf’un gömleğinin kırmızı olduğunu görmek, şehvet ve zevklerden uzak durmak anlamına gelir.
 • Rüyada Hz. Yusuf’un gömleğinin yırtıldığını görmek, ıstırap ve sıkıntı yaşadığına delalet eder.
 • Kim rüyada Hz. Yusuf’un gömleğini yerde görürse, üzüntü ve ıstıraba işaret eder.

Efendimiz Yusuf’un rüyada duası

 • Üstadımız Yusuf’un rüyada yakarışı, sıkıntı ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder ve her kim rüyada efendimiz Yusuf’un yakarışını üç defa talep ettiğini görürse, bu ihtiyaçların karşılandığına işaret eder.
 • Rüyada Yusuf ustamızın yakarışının tekrarını görmek, vulvanın yakınına, rüyada da efendimiz Yusuf’un yakarışının söylenip ağladığını görmek, bulutları ortaya çıkarma endişesinin ortadan kalktığına işaret eder.
 • Rüyada her yabancının “Ey sosyal” diye yakarışını görmek, “Ey sosyal” diye yalvardığını görmek, insanlığa ve mutluluğa işaret eder.
 • Ey rüyadaki her sıkıntının detektör olan efendimiz Yusuf’un yakarışını görmek, ıstırabın sona erdiğine işaret eder.

Rüyada Yusuf’la konuşmak

 • Rüyada Yusuf’la konuşurken görmek, hurma bilimi ve rüyaların yorumlanması hakkında bilgi ve birikim edinilmesine işaret eder.
 • Kim rüyada mutluyken Yusuf’la konuştuğunu görürse, bu endişeden kurtuluşa işaret eder.
 • Rüyada Hz. Yusuf’la oturup konuşurken görmek, salih ehliyle birlikte yaşamanın bir göstergesidir.
 • Ve efendimiz Yusuf’la konuşmayı reddetme rüyası, gerçeğin gizlendiğini gösterir
 • Rüyada Yusuf’la öfkeyle konuştuğunu görmek, lütufla nankörlüğe delalet eder.
 • Kim rüyada Hz. Yusuf ile kavga ettiğini görürse, yanlış yönlendirmeye ve dinden sapmaya işaret eder.
 • Tanıdığınız birini rüyada Hz. Yusuf ile konuşurken görmek, onun hikmetinde bir artışa işaret eder.
 • Yakındaki bir kişinin rüyada Yusuf’la konuştuğunu görürseniz, bu onun dinindeki doğruluğu gösterir.

Rüyada Hz. Yusuf ile evliliğin yorumlanması

 • Rüyada Hz. Yusuf ile evlenmek, ahlak ve güzellik sahibi bir adamla evliliğin delilidir.
 • Kim rüyada Hz. Yusuf ile evlenmekten mutlu olduğunu görürse, onun ilim ve bereketine bir şey bulaştırmış olur.
 • Rüyada Hz. Yusuf ile evlenirken ağlamayı görmek, yakın vulvaya işaret eder.
 • Peygamber Yusuf ile evlenmeyi reddetme rüyasına gelince, önemli fırsatların kaybolduğunu ve kaybolduğunu gösterir
 • Rüyada Hz. Yusuf ile cinsel ilişkiye girilmesi, onun yüksek statü ve prestije kavuştuğuna işaret eder.
 • Bir kadın rüyada Hz. Yusuf ile zina etmek istediğini görürse, başkalarına karşı kurnaz ve aldatıcıdır.
 • Rüyada kız kardeşin Hz. Yusuf ile evlendiğini görmek, kazançlı ve mübarek ortaklıklara delalet eder.
 • Kim rüyada kızının Hz. Yusuf ile evlendiğini görürse şeref ve şeref görür ve Allah en iyisini bilir.

Efendimiz Yusuf’un rüyada ölümünün anlamı

 • Rüyada Yusuf’un ölümünü görmek, kralın veya halifenin ölümüne işaret eder.
 • Kim rüyasında Yusuf’un ölümü üzerine ağladığını görürse, bir felaket yaşayacak ve ondan kaçacaktır.
 • Rüyada Yusuf’un ölümü üzerine ağlamak, dinde yozlaşmaya işaret eder.
 • Rüyada Yusuf’un feryatını görmek, felâketin içine düşmeye ve haksızlığa uğramaya delalet eder.
 • Rüyada Yusuf’un cenazesini görmek, o yerde meydana gelen büyük bir felakete delalet eder.
 • Hz. Yusuf’un cenazesinde rüyada yürümek, sapkınlık ve yanılgıya eğilimin delilidir.
 • Rüyada Yusuf’un ölüm haberini duymak, üzücü habere işaret eder.
 • Başkalarının rüyada Yusuf’un ölümünü başkalarına anlattığını görmek, nefret dolu sözler söylemenin göstergesidir.
 • Rüyada Yusuf’un hayata döndüğünü görmek, gerçeğin ve zaferin yeniden tesis edilmesine delalet eder.
 • Kim Yusuf’un öldüğünü ve sonra rüyasında hayata döndüğünü görürse, bu samimi bir tövbeye işaret eder ve Allah en iyisini bilir.
Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.