Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Vizyon ve duaya cevap

الرؤيا واستجابة الدعاء

Görüm ile duaya verilen karşılık arasında yakın bir ilişki vardır, bir insana uzun zamandır kendisini çağıran ve Cenab-ı Hakk’tan dilediğini elde etmesini isteyen duaya bir cevap gibi görünen bir görüm vardır ve Peygamber Efendimiz’den rivayet edilmiştir, Allah onu kutsasın ve ona esenlik versin, iyi görüşü müjdeleyen ve gören için sahip olduğu iyi şeyleri açıklayan birden fazla hadis vardır ve belki de bunlardan en önemlisi, Cenab-ı Hakk’ın salih kullarına verdiği övgüye değer şeylerden biri olduğu için insanın Rabbinden istediği dileklerin yerine getirilmesidir ve size gösteriyoruz İşte vizyonları yerine getirme ve dualara cevap verme ile ilgili en önemli bilgiler web sitemizde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Vizyon ve duaya cevap

 • Rüyada duaya icabet etmek ve müjdesini görmek, Cenab-ı Hakk’ın takva sahibi kullarına lütufta bulunmasının hayırlarından biridir ve bununla ilgili olan şudur:
 • Gördüklerinizi söylemek, yaptıklarınızın karşılığını Cenab-ı Hakk’a iade etmek takvadır.
 • Rüyada dua etmenin cevabı, Cenab-ı Hakk’ın kendisine itaat eden salih kullarına gönderdiği müjdelerden biridir.
 • Cenab-ı Hak bu müjdeleri, görene yakarışına cevabın geldiğini ve Yüce Allah’ın iradesi ve gücüyle bunları uygulama zamanının geldiğini söylemek için çağrışımlı semboller şeklinde bir rüyada gönderebilir.
 • Bir kimse rüyasında Allah’ın en güzel isimlerinden birini görürse, bu onun uzun zamandır çağırdığı bir duaya cevap verebilir.
 • Benzer şekilde, bir kişi iyi bir rüya gördükten sonra uyanırsa, bu, Yüce Tanrı’ya onun için yerine getirmesi için dua ettiği duanın cevabını gösterebilir.
 • Bir rüyada sükûnet ve sükûnet görmenin huzur ve sükûnetini gören kimse, rüyasında Yüce Allah’a seslendiğini görürse, kalbini rahatlatsın, çünkü bu onun için iyi bir alamettir.
 • Yüce Tanrı’nın bizim için hangi duaya cevap vereceğini ve yerine getireceğini bilmiyoruz, ancak tek yapmamız gereken dua sırasında ısrar etmek ve Tanrı’ya dua etmek ve O’nu saygı ve aşağılama ile çağırmak.

İmkansız bir dua yanıtının belirtileri

Vizyon ile imkansız duaya verilen yanıt arasındaki ilişkiyi gösteren bazı semboller ve çağrışımlar vardır, bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Rüyada Cenâb-ı Hak: Muhakkak ki hiçbir mahlûk, uyanık ve uykusunda da Cenâb-ı Hakk’ı göremez, fakat bunu Cenâb-ı Hakk’ı görmüş ve O’nunla konuşmuş gibi hisseder.
  • Bu rüya, bir kişinin sürekli olarak başarmak için çağırdığı imkansız duaya cevap verme biçimlerinden biridir.
 • Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i görmek: Ayrıca Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i imkansız duadan sonra rüyada görmek, kişinin sürekli çağırdığı ve ulaşmak istediği duanın gerçekleşmesi için müjdedir.
 • Rüyada Mescid-i Aksa: Ayrıca rüyada Mescid-i Aksa ve Kudüs görmek, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in yolu olduğu için Allah’ın duaya icabet ettiğine delalet eder ve onu görmek, imkansız bir nikaya ulaşmanın delillerindendir.
 • Peygamber Eyüp’ün vizyonu, barış onun üzerine olsun: Efendimiz Eyyub, onun üzerine olsun, görücü ister şu ya da bu şekilde görsün, ister adını görsün, dilediğini elde etmekle biten sabrı gösteren açık ve güçlü bir semboldür ve görenin ulaşmak için çağırdığı duanın cevabının kanıtıdır.
  • Bunu, Allah Aleyhi ve Sellem’in Enbiya Suresi’ndeki sözlerinden anlayabiliriz:Eyyûb da: “Basima bir bela geldi, (sana sigindim), sen merhametlilerin en merhametlisisin” diye Rabbine nida etti. Biz de onun duasini kabul ettik de basina gelenleri kaldirdik. Katimizdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatira olmak üzere, ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik . Surah Enbiya Suresi 21 (83-84)
 • Rüyada Yunus Peygamber Efendimiz: Rüyada Yunus Peygamber’i görmek veya ismini görmek, görenin duasına verilen cevaba işaret eder ve rüyet ile duaya verilen cevap arasındaki ilişkinin delilidir.
  • Cenâb-ı Hak, Enbiyâ Suresi’nde sevgili kitabında şöyle buyurmuştur: Zünnun’u (balik sahibi Yunus’u) da hatirla. Hani o, öfkelenerek gitmisti de, bizim kendisini hiçbir zaman sikistirmayacagimizi sanmisti. Fakat sonunda karanliklar içinde: “Senden baska ilâh yoktur, sen münezzehsin, Süphesiz ben haksizlik edenlerden oldum” diye seslenmisti.Biz de duasini kabul ile icabet ettik, kendisini üzüntüden kurtardik. Iste biz iman edenleri böyle kurtaririz. Surah Enbiya Suresi 21 (87-88)
 • Rüyada Meryem Ana Görmek: Hz. İsa’nın annesi olan Meryem Ana da duanın kabulünün ve karşılığının açık bir sembolüdür.
 • Ölen kişi rüyada hayata döner: Bu rüya, tüm rüya yorumu bilginleri tarafından oybirliğiyle kabul edilen, Yüce Allah’a dua ve yakarıştan sonra gerçeğin arkadaşlarına geri döndüğünü gösterir.

Bekar insanlar için bir rüyada duaya cevap vermenin rüya yorumu

Vizyon ve duaya cevap

Tanrı bize dua etmemizi emretti ve cevap vermemizi vaat etti ve cevabın müjdesi size çeşitli şekillerde gelebilir ve işte bir rüyada duanın aşağıdaki sembolü ve bekar insanlara cevabı:

 • Bekar bir kadın yeni kıyafetler giydiğini görürse, her zaman Yüce Allah’a yakardığı duanın cevabını alacağının bir işaretidir.
 • Bir bekarın rüyasındaki altın ve süs eşyaları, bekarın bir şeyle ilgili duasına verilen cevaba da işaret eder.
 • Ayrıca, Yüce Tanrı’nın duaya verdiği cevabı doğrulayan tek bir kadının görebileceği birçok rüya vardır.

Rüyada evli bir kadın için dualara cevap vermek için yorum yapmak

Vizyon ile evli kadının duasına verilen cevap arasındaki ilişkiye gelince, aşağıdakiler de dahil olmak üzere evli kadının duasına cevabı gösteren birçok vizyon vardır:

 • Hamile bir kadın rüyada etrafında hurma ve hurma görürse, evli kadının duasına verilen cevabın bir göstergesidir.
 • Ayrıca, evli kadının dualarına karşılık veren başka görümler de vardır ki, bunların en önemlileri Hz. Peygamber’i (sallallahu aleyhi ve sellem) görmek, Kâbe’yi görmek, rüyada yağmur görmek ve dua etmektir.

Rüyada duaya cevap vermenin sembolleri

Rüyada dua sembolü, Cenab-ı Hakk’ın kullarını asla yanıltmadığının ve onları unutmadığının açık bir göstergesidir ve bir duaya verilen cevabı gösteren bazı semboller ve göstergeler vardır:

 • Rüyada gizli dua etmek, arayanın duasına verilen cevabın açık bir sembolüdür ve bu, Yüce Allah’ın sözlerinin 3. ayeti olan Meryem Suresi’nde açıkça görülmektedir: (Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmisti.)
  • Bu ayet, efendimiz Zekeriya’nın duasından ve ona çocuk vermesi için Tanrı’ya yalvarışından ve Yüce Tanrı’nın ona cevap verdiğinden bahseder.
 • Rüyada yağmur yağması, vizyon ile duaya verilen cevap arasındaki güçlü ilişkinin açık bir göstergesidir, çünkü duadan sonra yağmur veya yağmurun inmesi, duaya cevap vermek için en güçlü işarettir.
 • Dualara cevap vermek için müjde görevi gören bazı isimler vardır, bunların en öne çıkanları Beşir, Bişr, Büşra ve benzerleridir.
 • Rüyanızda bir hediye görebilirsiniz, bu da duaya verilen cevabı doğrulayan bir işarettir.
 • Rüyada dağ görmek, bir dileği yerine getirmek ve bir duaya cevap vermek için iyi bir alamettir, bu da vizyon ile duaya verilen cevap arasındaki ilişkiyi de netleştirir.
  • Birçok âlim, rüyada Erbain Dağı’nı görmenin, kırk geceden sonra duanın kabul edildiğine işaret ettiğini doğrulamaktadır.
  • Duadan sonra rüyada Arefe Dağı’nı görmek de cevap vermek için en iyi işarettir.
 • Yakarış sembolü bir rüyada görünmeyebilir ve ona gizli olarak veya bazı belirtilerle cevap vermeyebilir, çünkü Yüce Tanrı rüyanızda size aradığınız duanın cevabını teyit eden açık ve net bir mesaj gönderebilir.

Rüyada dua etmenin sembolü

Vizyon ve duaya cevap

Ayrıca, bir rüyadaki dua sembolü, Yüce Allah’ın kullarının duasına verdiği cevabı doğrular ve en belirgin olanları şunlardır:

 • Su içmek: Rüyada dua ettikten sonra su içmek de, özellikle su saf ve lekesiz ise, bir tepki işaretidir.
 • Kurtuluş: Rüyada boğulma veya herhangi bir kötülükten kurtulmak, duaya verilen cevaba işaret eder, Cenab-ı Hak bir rüyada duanın sembolü olarak bir rüyada kurtuluş tezahürü gönderebilir ki bu da bir cevabın en göstergesidir.
 • Güneşin doğuşu: Gerçekte güneşin doğuşu yeni bir günün başlangıcına işaret eder ve bir rüyada onu görmek, üzüntü ve endişenin sona ermesine ve Yüce Allah’ın kişinin kendisi için dua etmesine verdiği cevaba işaret eder.
 • Övgü: Bir rüyadaki zikirler aynı zamanda görene vizyon ile duaya cevap arasındaki ilişkinin en güçlü kanıtını sağlar, rüyada bir kişiyi görmek hamd veya Yüce Allah’a hamd etmesi, Yüce Allah’ın duasına verdiği cevabın bir işaretidir.
 • Zekât veya sadaka görmek: Cenâb-ı Hakk’a sürekli dua eden ve rüyasında zekât veya sadaka gören kimse, duanın cevabına delildir.
 • Ezan: Rüyada ezan sesi duymak, Cenâb-ı Hakk’ın görenin duasına kendisinden dilediği şeyle karşılık verdiğine de delalet eder.
 • Kur’an-ı Kerim Okumak: Kur’an-ı Kerim’le ilgili olan her şeyin bir hayır ve nimet olduğunu belki de herkes bilir ve buna dayanarak rüyada Kur’an-ı Kerim görmek, okumak veya duymak da duaya icabet etmenin en belirgin göstergesidir.
 • Rüyada sahur: Rüyada sahur görmek, görme ile duaya verilen cevap arasındaki ilişkiyi doğrulayan en belirgin şeylerden biridir.
 • Rüyada Kadir Yeme: Ayrıca rüyada Kadir Gecesi, rüyada yalvarmanın sembolünü de temsil eder, bu da kişinin duasına verdiği cevaba işaret eder.
 • Sahabe ve Takipçileri Görmek: Rüyada sahabe ve takipçi görmek, aynı zamanda duaya verilen cevabın ve Cenab-ı Hakk’ın duasına icabet ettiğinin müjdelenmesinin bir delili olarak kabul edilir.

Rüyada Tanrı’dan bir işaret istemek

Yüce Allah’a dua etmekten ve O’ndan cevabı doğrulayan bir işaret istemekten korkan birçok insan var ve işte bu konunun yasallığı ya da değil:

 • Görüm ile duaya verilen yanıt arasında yakın bir ilişki vardır, çünkü kişinin yakarışına verilen yanıt onun vizyonunda birden fazla biçimde ortaya çıkar ve bu onun için Yüce Allah’tan iyi bir haberdir.
 • Birçok din alimi, kişinin Rabbine dua etmesine ve Allah’ın duaya cevabının, Allah’ın kendisine çağrısına cevabını teyit eden bir işaret gönderdiği gibi görünmesine izin vermiştir. 
 • Cenab-ı Hakk’a dua ve yakarış, Cenab-ı Hakk’ın bize emrettiği arzu edilen şeylerdendir.
 • Yüce Allah’tan sizin için iyi olanı istemek ve çağırdığınız ve istediğiniz belirli bir konuyu tahsis etmemek iyidir.
 • Cenâb-ı Hakk’a dua edebileceğiniz pek çok dua vardır, ancak Cenâb-ı Hakk’a en güzel isimleriyle hitap etmek ve O’nu Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den ve diğer peygamber ve elçilerden alınan dualarla ve Kur’an-ı Kerim’de de bahsedilenlerle çağırmak arzu edilir.

Gece namazında duaya icabet etmenin alametleri

Bir rüyada dua sembolünün ortaya çıkması ve gece namazındaki karşılığı, daha fazla işaret ve işaretle doğrulanır ve görüm ile duaya verilen yanıt arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturur, bunlardan en belirginleri şunlardır:

 • Korku: Kişinin Cenab-ı Hakk’a dua ediyormuş gibi dua ederken korku ve huzur hissetmesi, O’nun çağrısını duyması ve O’na cevap vermesi.
 • Ağlamak: Bir kimse yatsı namazında Cenâb-ı Hakk’a defalarca dua ederken ağlıyorsa, Allah’ın duaya icabet ettiğine delalet edebilir.
 • Titreme: Onu arayan ve bunun için dua eden kişi, bazı din alimlerinin bir tepki sembolü olabileceğine inandığı biraz ürperti alabilir.
 • Gök gürültüsü: Vücudu etkileyen, daha fazla korku hissettiren güçlü bir titremedir, ancak duaya cevap verilmesi durumunda, dua eden kişi için huzur ve sükunet eşlik edebilir.
 • Etkinlik: Gece namazında duası kabul edildiği anda kişinin faaliyeti artar ve canlılığı çoğalır ve bu da görenin omuzlarından bir yük düştüğünü hissetmesinden kaynaklanır.

Rüyamda Tanrı’ya dua ettiğimi hayal ettim

Rüyada dua etmek

Bazıları rüyasında Yüce Tanrı’yı veya benzeri bir şeyi çağırdığını gördüğünden bahseder, bu yüzden işte o rüya hakkında bazı ayrıntılar ve vizyon ile duaya verilen yanıt arasındaki ilişkinin kapsamı: 

 • Rüyada dua etmek, duaya verilen cevabı ve kişinin her zaman Yüce Allah’tan istediği ihtiyacın karşılanmasını gösterir.
 • Kim Allah’a yalvardığını zannederse, Allah zabeti ve selâhi ve selâmeti onun için hayırlı ve mübarektir.
 • Rüyada karanlıklar içindeyken Cenab-ı Hakk’a dua etmek ve dua etmek, Cenab-ı Hakk’ın ona verdiği cevabın delilleridir, ancak namaz kılmak isteyip de yapamayacağını görürse, Rabbi ile olan ilişkisinde kendini gözden geçirmelidir.

Hakkında daha fazla bilgi edinin: Rüyada gökyüzü görmenin yorumu.

Rüyada dua etmek başarılır mı

Hiçbir insanın gaybı bilmediğini ve gaybın sadece Cenab-ı Hakk’ın elinde olduğunu belirtmekte fayda var ve aşağıda, bir rüyada duaya verilen cevap ve rüyanın gerçekleşmesi hakkında bazı bilgiler yer almaktadır:

 • Rüyada dua etmek, Yüce Tanrı’nın görene verdiği cevaba atıfta bulunur ve aynı zamanda vizyon ile duaya verilen cevap arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturur.
 • Bazıları, rüyada dua görmek de dahil olmak üzere, Yüce Tanrı’ya yakarışına verilen cevabı gösteren bazı vizyonlar görür.
 • Kişi rüyasında yalnız Allah’a seslendiğini veya cemaatle O’nu çağırdığını veya birinin de O’na seslendiğini işittiğini görebilir.
 • Görümün tekrarı, Cenab-ı Hakk’ın duaya verdiği cevabı da gösterir.

Duaya cevap vermenin sırları

Yüce Allah’a dua ettiğiniz duaya cevap vermenize yardımcı olabilecek bazı şeyler olduğunu belirtmekte fayda var ve işte duaya cevap vermenin en belirgin sırları şu şekildedir: 

 • Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’da Kesinlik: Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’ya inanmalı ve Tanrı’nın duaya cevap verdiğinden ve vaadinin doğru olduğundan tam olarak emin olmalıyız.
  • Allah bize dua etmemizi emretmiş ve cevap vermemizi vaat etmiştir, tıpkı bu dünyada ve ahirette de müjdeyi vaat ettiği gibi.
  • Bu iyi haber, vizyon ile duaya verilen yanıt arasındaki ilişkiyi doğrulayan bir vizyon şeklinde gelebilir.
 • Saflık: Bir Müslüman, meleklerin sevdiği ve onları yabancılaştırmadığı hoş kokulu bir kokuya sahip, vücudu ve kıyafetleri saf ve temiz olmalıdır.
  • Ruhun ve kalbin saflığı da dualara cevap vermenin en önemli sırlarından biridir, bu yüzden yatmadan önce dua etmeli ve zikretmelisiniz.
  • Bir kişi ayrıca, ister sözlerle ister eylemlerle incinmiş olsun, kimseye zarar vermekten kendini alıkoymalıdır.
 • Duada hürmet: Duada hürmet, genel olarak kişinin hayatında başına gelen her iyi huylu şeyin de anahtarıdır.
 • Sabır: Yakarışta sabır ve azim ve cevap istemede aciliyet ve birey bundan bıkmamalıdır çünkü Yüce Tanrı bize duaya cevap vermeyi vaat etti.

Vizyon ve duaya cevap arasındaki ilişki Bunlar dindar ve doğru insanlarda görülür ve Yüce Allah’ın bir dileği gerçekleştirmek için Yüce Allah’a dua ve yakarışta ısrar edenlere verdiği bir armağandır ve bu durumda Peygamber tarafından tavsiye edilen rüyaların ve yorumlarının görgü kurallarına uymanın gerekli olduğunu belirtmekte fayda var, Allah onu kutsasın ve ona esenlik versin ve Müslüman, Yüce Allah’tan istediği duaya cevap verirken ve bir rüyada iyi haberi görürken Allah’a şükretmelidir Yüce ve kimseye bir rüya anlatmamak.

Dream uygulamasında doğrudan sertifikalı bir rüya yorumcusuna ulaşarak rüyalarınızın size ne anlattığını keşfedin. Şimdi indirin!

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.