Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada Yüce Allah’ı Görmek

رؤية الله عز وجل في المنام

Rüyada Yüce Allah’ı görmek, iyiliği, mutluluğu ve mutluluğu sembolize eder ve iyi bir sonuca ve Allah’ın memnuniyetine işaret edebilir, çünkü O’nu kendisi gibi olmadığı için büyüklüğü ile görenler ve Yüce Allah’ı bir rüyada Majestelerine layık olmayan bir şekilde görenler için, Allah’a yalan yere iftira atar ve Tanrı’yı bir rüyada bilinen bir kişi şeklinde görmek, bu kişinin büyüklüğünü ve kudretini gösterir ve Allah ile konuşma rüyası, rahatlamayı ve dilek ve hedeflerin yerine getirilmesini gösterir ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada Yüce Allah’ı Görmenin İbn Şirin Tarafından Yorumlanması

İbn-i Sîrin, rüyada Yüce Allah’ın görümünü bu dünyada müjdeler ve iyi sonuçlar doğuracak şekilde yorumlamış, rüyada Yüce Allah’ın görümünü iyi ve bol geçim kaynağı üzerine gösterebilmekte, onu büyüklüğü ve görkemi ile gören, rüyada şekli olmadan Allah’ı görenin kötü yatağın delili olduğu, rüyada Yüce Allah’a baktığını görmek, görücünün kıyamet gününde rahmet ve mağfiret göreceğine işaret etmiş, rüyaların yorumlanmasında âlimler Yüce Allah’ı gören ve onun suretini belirleyebilen, rüyada tarif edip belirleyebilen, o görümü tarif edip belirleyebildiğini söylemişlerdir Boru rüyalarından.

El-Nebulsi, rüyada Yüce Allah’ı görmenin hidayet ve tövbe tavsiyesine işaret ettiğini, rüyada Allah’ı görmenin hakikati ve ölümün doğru olduğunu, rüyada hasta için Yüce Allah’ı görmenin onun döneminin yaklaştığını, mazlumların onu desteklemesi ve düşmanlarını yenmesi için gördüğünü ve her kim rüyada bir yerde fotoğraflanmış Yüce Allah’ı görürse, onun Yüce Allah’a yalan söylediğinin veya kendisine uygun olmayan bir şeyin ona atfedildiğinin delilidir.

Rüyada Allah ile namaz kılmak, O’nun tahtını kazanıp şehitlik veya şehitlerin mükâfatını elde ettiğine delalet eder ve kim rüyada Allah’ı bir yerde namaz kılarken görürse, O’nun o yerin halkına yayılan rahmet ve mağfiretinin delilidir.

Rüyada Yüce Allah’ı öpmek, görücünün Allah’a yaptığı bir çağrının delilidir ve O’nun izniyle karşılık verir, kim Cenâb-ı Hakk’ı rüyada öperken görürse, salih ehlindense, aksi halde yenilikçi ise Kur’an’a itaat ve okunuşu arttırır, Cenâb-ı Hakk’a sarılmak rüyası ise bu dünyada ve ahirette emniyet ve mükâfata kavuşmaya işaret eder.

Rüyada Allah’ın ismi yüksek statü ve prestij elde ettiğine işaret eder ve kim rüyada Allah’ın isminin yazılı olduğunu görürse iyi dininin ve itaatinin delilidir ve rüyada Allah’ın adını duymak emniyet ve güvence almanın delilidir ve Allah daha önemli ve bilgili olur.

Tanrı’yı rüyada görmenin İbn Shaheen tarafından yorumlanması

İbn Şehin, rüyada Allah’ı görmenin hayatta ve yakın vulvada başarıya işaret ettiğini, müminin rüyasında Yüce Allah’ı görmesi ise Cenab-ı Hakk’ın kıyamet gününde kendisini gösterdiğine delil olduğunu, rüyada elinde dururken Cenâb-ı Hakk’ın size baktığını görmek, emrinizi ona teslim edeceğinize ve rahmetini kavuşacağınıza delalet ettiğini, kim rüyada Yüce Allah’ın elinde başını eğerek ayakta durduğunu görürse, haksız bir kimsenin kendisine delil olduğunu söylemiştir.

Rüyada Cenab-ı Hak’ın bir yere indiğini görmek, bu yerin ehlinin düşmanlarına karşı kazandığı zafere delalet ettiği gibi, bereket ve berekete de delalet eder ve Cenâb-ı Hakk’ı rüyada bir yerin insanlarına kızmış olarak gören kimse, bu yerde sıkıntı ve fitne meydana geldiğinin delilidir.

Rüyada taht görmek, büyük bir şehzade işaret eder ve kim rüyada Rahman Önder’in tahtının süslendiğini görürse, büyük kadere sahip bir adama eşlik eder ve ondan prestij şanını alır, rüyada tahtı kötü bir şekilde görmek, görücünün statü ve statüsünün eksikliğine işaret eder.

Rüyada Yüce Allah’ın kürsüsünü görmek, bir dünyanın adil ve dindar bir kralına, rüyada Yüce Allah’ın kürsüsünün nurla parıldadığını görmek, dinde doğruluğu gösterir ve kim rüyada âlimlerden Allah’ın kürsüsünü görürse, Sultan’dan iyilik elde etmenin ve bol para elde etmenin delilidir.

Tanrı’yı rüyada insan şeklinde görmenin yorumlanması

Rüyada Yüce Allah’ı insan şeklinde görmek, yanlış yönlendirmeye ve sapkınlıklara düşmeye delalet eder, rüyada Yüce Allah’ı tanınmış bir adam şeklinde görmek, İbn Şehin’e göre o insanın büyük bir fatih olduğuna işaret eder ve her kim rüyada Yüce Allah’ı yaşlı bir adam şeklinde cisimleşmiş görürse, görücünün ayartmalarla meşgul olduğunun delilidir ve rüyada çocuk şeklinde Yüce Allah’ı görmek, görücü Yüce Allah’ın dindar ibadetçilerinden biriyse, endişe ve sorunlardan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada Allah olduğunu söyleyen bir kimseyi görmek, kurnazlığa ve aldatmaya maruz kalmaya delalet eder, kim rüyada Yüce Allah’ı büyüklüğüne lâyık olmayan bir şekilde görürse, şirk düşer ve bu bütün rüya yorumcularının üzerinde mutabık kaldıkları bir şeydir ve Allah en bilgili olandır.

Tanrı’yı rüyada ışık şeklinde görmek

Rüyada Yüce Allah’ı nurda görmek, iyiliğin ve bereketin bolluğuna işaret eder, kim Yüce Allah’ı rüyada parlak bir nurla görür ve tarif edebilirse, bu onun başına gelen büyük bir endişenin delilidir ve Yüce Allah’ı nurdan görüp de rüyada ona bakamayan, günah ve günah işlediği için duyduğu pişmanlığın delilidir.

Kim rüyasında cennette Allah’ın nurunu görürse, onun doğru yola hidayetinin delilidir ve rüyada Allah’ın sandalyesinin nurla parıldadığını ve üzerinde görkem ve prestij gördüğünü görmek, görücünün işlerinin doğruluğunu, şeriata ve dine bağlılığını gösterir ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada Tanrı’yla Konuşurken Görmek

El-Nebulsi, rüyada Allah ile konuşmanın yüksek statü ve statü müjdesine işaret ettiğini, her kim rüyada Yüce Allah’ın kendisiyle perde arkasından konuştuğunu görürse, eğer görücü doğru değilse sapkınlığa girer ve doğru yoldan saptığını, rüyada Yüce Allah ile konuşup ona bakmanın, görücünün Rabbinden merhamet gördüğüne ve lütfunun ona yapıldığına işaret ettiğini, rüyada Allah’ın sözlerini duymanın korkudan korunmaya ve arzu edilene ulaşmaya işaret ettiğini söylemiştir.

Kim rüyada Cenâb-ı Hak’ın konuştuğunu görürse, Kur’an’ı çok okur, kim rüyada Allah’ın konuştuğunu görür ve sözlerini anlarsa, bir padişahtan veya hükümdardan bir söz duyar ve rüyada Allah’ın sizinle konuştuğunu ve sözlerini anlamadığını görmek, hesaplanmadığı yerden menfaat ve geçim elde ettiğinize işaret eder.

İbn-i Sîrin, rüyada Allah’ın kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin, Cenâb-ı Hakk’ın “Biz ona Tur daginin sag yanindan seslendik ve onu hususi bir konusmada bulunmak üzere kendimize yaklastirdik.” sözlerinden dolayı onun için değerli olduğuna delil olduğunu, rüyada perdenin arkasından Allah’ın sizinle konuştuğunu görmenin, paranızın arttığına, dininizin gücüne ve dürüstlüğünüze işaret ettiğini söyledi.

Rüyada Yüce Allah’ın sizinle konuştuğunu ve size vaaz verdiğini görmek, Yüce Allah’ı hoşnut eden bir fiil yapıyorsunuz demektir ve kim Yüce Allah’ın rüyada onunla konuştuğunu ve müjde verdiğini görürse, Allah’ın ondan razı olduğunun delilidir ve kim rüyada Yüce Allah’ın kendisine kötülük bildirdiğini görürse, Allah’ın onu gasp ettiğinin delilidir, bu yüzden Allah’tan korkun ve onun eylemlerini geliştirin, Allah en iyisini bilir.

Rüyada Tanrı’ya yapılan çağrıyı görmek

Allah’ı çağırma rüyası, ihtiyaçları harcamak, arzulananı elde etmek ve sıkıntılardan kurtulmak için alametlere işaret eder, kim rüyada Allah’ın adını zikrettiğini görürse, haksızlıklardan ve zalimlerden kurtulur, Allah’ın adını en büyük şekilde telaffuz etmek rüya başarıya ve arzulananı elde etmeye, Allah’ın çağrısını rüyada yüksek sesle görmek, iyiliğin emrini ve kötülüğün önlenmesini gösterir ve kim rüyada Allah’ı çağırdığını görürse, iyi bir oğul alır.

Kim rüyada Cenâb-ı Hakk’ın kendisini çağırdığını görürse, görücünün ona cevap vermesi halinde yakın Haccın bir göstergesidir ve rüyada Cenâb-ı Hakk’ın çağrısını işitip cevap vermemek, namaz veya zekât gibi farz bir vazifeyi yerine getirmeyi bıraktığına delalet eder.

Tanrı’nın rüyada vermesinin yorumlanması

Kim rüyada Yüce Allah’ın kendisine dünya malından bir şeyler verdiğini görürse, bu onu sıkıntı ve hastalıkla perişan eder, mükâfatını büyütür ve mükâfatını çoğaltır ve Cenâb-ı Hakk’ın size cennetin meyvelerinden verdiğini görmek rüyasında hayatında çok hayırlığa, Cenâb-ı Hakk’ın rüyası ise insanlara bolluk, mutluluk ve durumlarında iyileşme sağlar.

Rüyada Allah’ın altın verdiğini görmek, Allah’ın dilediği gibi endişe ve üzüntüye işaret eder ve kim rüyada Yüce Allah’ın kendisine para verdiğini görürse, dünyadaki çileciliğin delilidir ve Allah’ın size rüyada yiyecek verdiğini görmek, Yüce Allah’ı ondan daha iyi tazmin etmek için bir geçim kaynağının sona ermesine işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Tanrı tarafından sorumlu tutulmak ne anlama gelir?

Rüyada Yüce Allah’a karşı sorumlu olduğunuzu görürseniz, hak ve feryetlerinizi elde ettiğinize delildir ve rüyada kıyamet gününü görmek aşırı yorgunluk ve korkuya işaret eder, kim rüyada Allah’ın kendisini iyi amellerinden sorumlu tuttuğunu görürse, Rabbi ile yüksek bir mevki elde ettiğinize delildir ve rüyada yapılan kötü amellerden dolayı Cenâb-ı Hakk’ın hesabını görmek, günah ve günah işlediğine ve tövbe edilmesi gerektiğine işaret eder.

Kim rüyada Yüce Allah’ı kendisine öfkeli görürse, anne babasına itaatsizlik etmiş olur ve Yüce Allah’ın gazabını rüyada görmek, şan, prestij ve yüksek mevkinin ayrılışına, Allah’ın hesabından kaçma rüyası ise yükümlülükleri yerine getirme ve ibadet etme tembelliğine işaret eder.

Rüyada Allah’la hesaplaşıp cennete girmek, Cenâb-ı Hakk’tan korkmaya işaret eder ve rüyada Yüce Allah’tan sorumlu tutulduğunu ve cehenneme girdiğini görürse, onun büyük bir sıkıntı ve felâketten geçtiğinin delilidir.

Rüyada Yüce Allah’ın size bağışlanma vaat ettiğini görmek, Yüce Allah’ın çok fazla bağışlanma ve hatırlanmasına işaret eder ve her kim Allah’ın kendisine bir rüyada azap vaat ettiğini görürse, ona iyi işlere ve ibadetlere geri dönmesi gerektiği konusunda bir uyarıdır ve Allah daha olasıdır ve en iyisini bilir.

Cenâb-ı Hak rüyada işaret gönderir mi?

Evet, Tanrı uyuyan kişiye rüyalar şeklinde sinyaller gönderir, bu sinyaller umut verici olabilir ve günahlardan geri dönmesi için bir uyarı olabilir ve bu vizyon doğrudur ve saflık gerektiren samimi vizyon ile rüya sahibinin psikolojik durumundan etkilenen ve uyanıklığında yaptıkları, kişinin Yüce Allah’ın iradesiyle uyuduğu ve ruhunun Yüce Allah’ın sözleri için Yaratıcısına gittiği boru rüyaları arasında bir ayrım yapılmalıdır, “Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptiklarinizi bilen, sonra ölüm âni gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandirip kaldiran O’dur. Sonunda da dönüsünüz ancak O’nadir. Sonra bütün yaptiklarinizi size O haber verecektir.”

Ve Cenâb-ı Allah kulunu sever, bu yüzden sadece uykuda değil, onları uyanıklıkta çeşitli sembollerle gönderir, ki bu Kur’an-ı Kerim’de olabilir, o yüzden kim uyanıklığında veya rüyasında Kur’an’dan bir ayet işitirse, bu ayeti yorumlamanın anlam ve hikmetinin delilidir, uyarı ve ihbar anlamında olabilir ve mutluluk vaat eden ayetlerden biri olabilir.

Yüce Allah’ın memnuniyetini gösteren rüyalar

Rüyada Cenâb-ı Hak’ın hoşnutluğuna işaret eden en belirgin rüyalardan biri de rüyada Kur’an okumak veya Kur’an’dan ayetler duymak, rüyada Hz. Muhammed’i görmek, selâm ve bereket onun üzerine olsun, rüyada Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğuna ve yakın bir ferahlığa işaret etmek, rüyada namaz kılıp namazını tamamladığını gören kimse, Rabbinin tatminini kazanmanın peşinde koştuğuna, Ramazan ayında oruç tutmayı ise şartların düzeldiğine ve hastalıklardan şifa gördüğüne delalet inşallah olur.

Rüyada anne babanın tatminini kazanmak, Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunun delilidir ve kim rüyada cinleri kovduğunu görürse, Cenâb-ı Hakk’ın başarısının ve ondan zaferinin delilidir, büyüden kurtulduğunu görmek, Cenâb-ı Hakk’ın sevgisini kazanmak için itaatin sürdürülmesine ve Kur’an okunduğuna delalet eder.

Rüyada yağmur, Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve iyiliğine delalet eder ve kim rüyada bulutların gölgesinde görürse, Yüce Allah’ın “Ve üstünüze o bulutu gölge yaptik, ve size ihsan ettigimiz hos riziklardan yiyin, diye üzerinize kudret helvasi ve bildircin indirdik. Onlar, bize zulmetmediler, lakin kendi nefislerine zulmediyorlardi.” sözlerinden dolayı Rabbinin lütuf ve bereketinden etkilendiğini görür.

Rüyada ölüm ve cennete girmek, Yüce Allah’tan gelen müjdenin bir delilidir, tıpkı yakarışa cevap verme rüyasının görücüyü Yüce Allah’a yaklaştıran ve O’nun tatminini elde eden bir eyleme işaret etmesi gibi.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.