Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada yemek masası

مائدة الطعام

Rüyada görüm gören masa genellikle övgüye değer anlaşma yorumcularının rüyalarını görür ve İbn Sîrin’in rüyada sofrayı görmenin görücüye, özellikle de içinde bulunanlara cevaplanan bir duaya, yoksulluk ve ıstıraba işaret ettiğini söyler ve rüyada masayı görmenin, şerefli insanlarla kardeşlik içinde görmenin onlardan faydalanır, rüyada masada yemek bolluğunun aralarındaki şefkate, görümde masada yemek bulunmamasının da üzerinde oturanlar arasındaki şefkat eksikliğine işaret ettiğini ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada masayı görmenin İbn Şirin ve Nebulsi tarafından yorumlanması

İbn-i Sîrîn, rüyadaki masanın cömertliğiyle ünlü büyük bir iyilik adamına telaf olduğunu söyler.

Ve bir rüyada masada oturmak, bu adamla birlikte yaşamayı gösterir.

Rüyada masada bulunan yemek, görücünün bu adamdan aldığı faydayı, yemeğin kalitesi ve bolluğu kadar gösterir.

İbn-i Şirin’in rüyada sofrayı yorumlaması, aynı zamanda İslam’a ve dine de işaret ettiği yönündedir.

Rüyada masada oturmak, din ilimlerinden ders almaya, delalet eder.

Rüyada masayı görmek, istişare ve istişarelere duyulan ihtiyacı da gösterir.

Bir rüyada masada oturmak, tavsiye almak için insanlarla oturmak ve fikir sormak anlamına gelebilir.

Rüyada yemek masasından yemek yemeyi görmeye gelince, görücü çok fazla yerse uzun ömürlü olduğunu gösterir.

Rüyada yemek masasını önünde yükseltilmiş bir yerde görene gelince, İbn Sîrin’in yorumuna göre bu onun zamanının yaklaştığına işaret edebilir.

Rüyada yemek masasında ekmek yemenin düşmanlık ve düşmanlık anlamına geldiği söylenirdi.

Masada yemek paylaşmak, görücü ile onunla yemek yiyen kişi arasındaki rekabetin başlangıcı anlamına gelir.

İbn Şirin, tablonun geçim ve geçim anlamına geldiğini ekler.

Kim rüyada görücüyle masaya oturursa, onunla para ve geçim kaynağı paylaşır.

Rüyada masaya yemek koyup büyütmek, anlaşmazlığın başlangıcını ve sonunu ifade eder.

Masadaki yiyecekler kremsi ise, bu anlaşmazlık süresinin uzunluğunu gösterir.

Ve eğer içinde kremsi yoksa, zevkle biten hızlı bir rekabete işaret eder ve Tanrı en iyisini bilir.

İbn-i Sîrîn, rüyada yemek masasının bir erkeğin karısına delalet ettiğini söyler.

Kim önünde masanın kalktığını görürse, karısını boşamış, terk etmiş veya ölmüş olabilir.

Kim rüyada yemek masasını çalan veya sahibinin haberi olmadan yemek yiyen birini görürse, karısıyla birlikte ona ihanet etmiş olabilir ve Cenâb-ı Hak en iyisini bilir.

Nabulsi için rüyadaki masa

Şeyh Nabulsi, rüyada yemek masasının yorumunda, hayatta zafer ve rahatlık anlamına geldiğini söylüyor.

Ve rüyadaki masadaki çok sayıda insan, çok sayıda çocuk ve yavruyu gösterir.

Nabulsi, masada iki çeşit yemeğin buluşmasının, eğer birbirlerine karşıysalar, rekabet, çatışma ve savaşa işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Bir rüyada yiyeceğe el uzatmak, anlaşmazlıkta itaat ve çatışma eylemlerini gösterir.

Kim yemek masasında insanlarla oturursa, onlarla geçimiyle ilgili bir meseleyi paylaşır ve sonra onlarla bu konuda kavga eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada yemek masasını görmenin İbn Şahin tarafından yorumlanması

İbn Shaheen al-Dhaheri, rüyada masada yemek yemenin bir bekarın evliliğine işaret ettiğini söyler.

Rüyada yemek masasında otururken görmek, görücünün yararına ve iyiliğine delalet eder.

Çünkü Yüce Allah Maide Suresi’nde şöyle buyurmaktadır: “Meryemoglu Isa da: “Allah’im, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi riziklandir, sen rizik verenlerin en hayirlisisin!” dedi.”

Rüyadaki yemek masası, İbn Şehin’e göre kadına, rüyada ters çevrilmiş masada yemek yediğini gören kadına, Allah’ın izin verdiği şey olmadan karısını getirir.

İbn-i Sîrîn, rüyada masanın kırıldığını görmenin, karısının ölümüne veya ayrılığına delalet etmiş olabileceğini söylerdi.

Rüyada sofra yemeğini bırakıp yerine toprak bitkisinden bir şey koyan kimseye gelince, bu, zenginlik ve prestijden sonra fakirlik ve aşağılanmaya işaret eder ve Yüce Allah en iyi ve en bilen Allah’tır.

Bir rüyada masa örtüsü ve bir masa örtüsünün rüyasında

Bir rüyadaki masa örtüsüne gelince, kapağı ve korumayı gösterir.

Rüyada masa örtüsü görmek, görücünün geçimini sağlama çabasına işaret eder.

Rüyada yemek masasına yatak koymak, görücünün işi ve geçim kaynağı ile ilgili bir yarışmaya başladığına, özellikle de masa örtüsünü yerleştirdikten sonra evinden başka kimselerle oturduğuna işaret edebilir.

Bir rüyada temiz bir masa örtüsünün, nişan, evlilik veya aile ve akrabalarla buluşma gibi övgüye değer bir olayı ifade ettiği söylenirdi.

Ve bir rüyadaki yeni masa örtüsü, iş ve geçim kaynağında yenilenmeyi ifade eder.

Bu, görücünün bazı dileklerinin yerine getirildiğini ve zorluklardan kolaylığa geçişini gösterir ve Tanrı en iyisini bilir.

Bir rüyadaki kirli masa örtüsüne gelince, görücünün hayatında çok yorgun ve bitkin olan güçlü bir rekabete işaret eder.

Rüyada masa örtüsünün yakılması, görücü ile ailesi arasında veya onunla ortakları arasında bir çekişmeye işaret eder.

Bir rüyada masa örtüsünün yakılması, ikiyüzlü rakiplerin maruz kaldığını da gösterir.

Ve bir rüyadaki yırtık bir masa örtüsü, bir kadını gözetleyen aşağılık bir kişiyi ifade edebilir.

Rüyadaki yırtık yatak, rakipler arasındaki sözleri kimin ilettiğini gösterir ve aralarındaki çekişme ateşini körükler.

Bir rüyada masa örtüsünü temizlemek genellikle övgüye değerdir.

Görücü ile karşıtları arasındaki uzlaşmayı ve rekabetin zevk ve sevinçle sona erdiğini gösterebilir.

Rüyada masa örtüsünü yıkamak aynı zamanda samimi bir tövbe ve geçim kaynağı ve paranın arındırılmasına da işaret eder.

Aynı zamanda anlaşmazlığın sona erdiğini gösterir ve Yüce Tanrı daha muhtemel ve bilgilidir.

Rüyada ipek masa örtüsü görmek, refahı ve geçim kolaylığını ifade eder.

Bir rüyadaki yün yatak örtüsüne gelince, paradır, ama zordur.

Kim rüyasında naylon masa örtüsü görürse, sürmeyen bir rekabet veya kalmayan bir geçim kaynağıdır ve Allah en iyi ve en bilen kişidir.

Rüyada ahşap yemek masasının yorumlanması

Rüyada ahşap yemek masasının yorumlanması, münafıklarla düşmanlığa işaret eder.

Ve bir rüyadaki ahşap yemek masası, üzerinde çok lezzetli yemekler varsa, geçim kaynağını ve yoksulluktan kaçışı gösterir.

Sofranın üzerinde sadece ekmek varsa, bu münafıkla yaşama tartışmasıdır ve Allah en iyisini bilir.

Rüyadaki demir masaya gelince, görücünün işinde ve başkalarıyla ilişkilerinde gücünü ve esnekliğini gösterir.

Ve rüyada bir kadınla antagonizma içinde cam bir masa görmek.

Bir rüyadaki cam yemek masası, görücünün bazı özelliklerinin tavsiye arzusu nedeniyle açığa çıktığını gösterir.

Bütün bunlar, rüyadaki yemek masasının gerçekte görücü ile var olmaması şartıyla.

Kim rüyada sahibi olduğu yemek masasını görürse, onun metalinin veya özünün yorumu değil, masanın yemeğinde, üzerinde oturanların ve diğer görme delillerinin üzerindedir.

Rüyamda tanıdığım biriyle masada oturmak

Rüyada tanıdığınız biriyle yemek masasında oturmak, görücünün durumuna ve rüyada yemeği paylaştığı kişiye bağlı olarak bir ortaklık, düşmanlık veya tavsiyeye işaret eder.

Rüyada yemek masasında kimseyle oturmak, görücünün bu kişiden aldığı faydaya işaret eder ve fayda, rüyada masadaki yemeğin bol ve lezzetli olması kadardır.

Bir rüyada yemek masasında birden fazla kişinin buluşmasına gelince, tavsiyeye ihtiyaç duyan ve görücünün ailesinin ve tanıdıklarının toplandığı bir şeye işaret eder.

Ama eğer görücü masanın başında oturuyorsa, ailesinin ve halkının başıdır.

Ya da rüyada yemek masasında birden fazla kişinin oturması, görücünün geçimini sağlamak için başkalarıyla rekabet ettiğini gösterir.

Rüyada gökten inen masa

Rüyada cennetten yemek masasının inmesi, yakarışa verilen cevaba işaret eder.

Bu, Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi, efendimiz Hz. İsa’nın yakarışından kaynaklanmaktadır: “Meryemoglu Isa da: “Allah’im, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi riziklandir, sen rizik verenlerin en hayirlisisin!” dedi.”

Rüyada masanın gökten inmesinin, şüpheden sonra kesinliğe işaret ettiği ve görücü için şüphesini kesin olarak kesen bir ayetin ortaya çıktığı söylenirdi.

Bu hem tövbenin iyi bir haberidir hem de cezanın habercisidir, çünkü Yüce Allah öğrencilerine, sofra gökten üzerlerine indikten sonra inanmadıkları takdirde ceza vaat etmiştir.

Vaiz Ebu Said, İbn Şahin’in aktardığı gibi, rüyada sofranın gökten inişinin, yoksulluktan sonra rahatlama ve zenginliğe ve görücünün yakarışına verilen cevaba işaret ettiğini ve Allah’ın her durumda en iyisini bildiğini söyler.

Rüyada Maide Suresi’nin Yorumu

İbn-i Sîrîn, rüyada Maide Suresi’ni okumanın, görücünün yükselişine işaret ettiğini söyler.

Kim rüyada Maide Suresi’ni okursa, daha kesin ve daha dindar olur, çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Havâriler: “Istiyoruz ki ondan yiyelim, kalblerimiz iyice yatissin, senin bize dogru söyledigini bilelim ve bunu bizzat görenlerden olalim” dediler.”

Kim rüyasında Maide Suresi’nden şöyle okursa: “Meryemoglu Isa da: “Allah’im, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi riziklandir, sen rizik verenlerin en hayirlisisin!” dedi.”

Tanrı gözlerini açtı ve zorluklardan sonra rahatladı ve eğer onun hakkında şüphe duyuyorsa, kesinlik kazandı ve eğer bir suçlamaya veya iftiraya maruz kalırsa, Tanrı ona yardım edecek ve gerçeği açıklayacaktır.

İbn-i Sîrîn, bir adamın şöyle dediğini rivayet eder: “Bir ses işittiğimi gördüm, sahibini görmüyorum ve Yüce Allah’ın sözlerini okurdu: Ey Rabbimiz, üzerimize gökten bir sofra indirdi.”

Bu geçiş görümünü anlattı ve ikincisi ona şöyle dedi: “Sen sıkıntıdasın ve Allah’tan yardım istedin, O da sana karşılık verecek.”

Rüyada Maide Suresi’nin okunmasını tamamlayana kadar Yüce Allah şöyle buyurana kadar
Allah buyurdu ki:” Ben onu size indirecegim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, ben ona âlemlerden hiç kimseye yapmayacagim bir azabi yaparim”.

Bu bir tövbe çağrısıdır ve görücü kendini gözden geçirmeli, Tanrı’nın işaretlerine bakmalı ve merhamet ve bağışlanma dilemelidir ve Tanrı en iyisini bilir.

Rüyada Maide Suresi’ni sonuna kadar okumanın veya dinlemenin, görücünün bu dünyada ve ahirette fayda sağladığı gerçeğin tanıklığına işaret ettiği söylenir.

Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Allah buyurdu ki: “Bu, sadiklara dogruluklarinin fayda sagladigi gündür. Onlar için altlarindan irmaklar akan, içinde ebedî kalacaklari cennetler vardir”. Allah onlardan razi olmus, onlar da O’ndan razi olmuslardir. Iste büyük kurtulus budur.”

Rüyada Maide Suresi’ni dinlemek, görücünün yiyecek ve geçim kaynağında helal ve haram olanı araştırması gerektiğine de işaret eder.

Bunun sebebi, Yüce Allah’ın “Les, kan, domuz eti, Allah’tan baskasinin adi anilarak kesilen; bogulmus, vurulmus, yukardan düsmüs, boynuzlanmis, canavar yirtmis olup da canli iken kesmedikleriniz; dikili taslar (putlar) üzerine bogazlanan hayvanlar ve fal oklariyla kismet (sans) aramaniz size haram kilindi. Bunlarin hepsi dogru yoldan çikmaktir. Bugün kâfirler, dininize karsi ümitsizlige düsmüslerdir. Onlardan korkmayin, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladim. Size din olarak Islâmi begendim. Kim açliktan daralir, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalirsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bagislayan, merhamet edendir.” sözünde olduğu gibi, Maide Suresi’nin başında bahsedilen yasaktandır.

Görücü, rüyasında Maide Suresi’nden işittiği ayetin manasına bakmalı veya okumalıdır, sonra kendine ve durumuna bakmalıdır ve Allah her durumda en iyisini bilir.

Bekar bir kız için rüyada yemek masası görmek ne anlama gelir

Bekar bir kız için rüyada yemek masası, yakın bir nişanı veya ailesinin tavsiyesine ihtiyaç duyan bir şeyi gösterir.

Rüyada tanımadığı bir yabancıyla yemek masasında oturduğunu gören kimse, bu yakın bir evliliğe işaret eder.

Rüyada kız arkadaşlarıyla birlikte masada oturan bekar bir kadının oturmasına gelince, görücü ile arkadaşları arasındaki yoğun rekabete işaret eder.

Ve bekar insanlar için bir rüyadaki masa örtüsü, kıskançlık ve göz korkusuyla bazı şeyleri başkalarından gizlediğini gösterir.

Kim rüyasında yemek masasını üzerinde homojen ve birçok çeşit yemek olduğunu görürse, bu onun evinde sevinç için bir buluşmaya işaret eder.

Fakat rüyada bekar bir kadın yemek masasında karşılaşmayan çelişkili yiyecekler görürse, bu rekabet ve rekabet açısından daha güçlüdür.

Evli ve hamile kadınlar için rüyada tablonun yorumlanması

Evli bir kadın için rüyada görülen masa, evindeki sevinci gösterir ve nefret ettiği bir rüyada masada hiçbir şey olmaması şartıyla, kocasının, çocuklarının veya ailesinin başına gelen zevki gösterir.

Ve evli bir kadın için rüyadaki yeni masa örtüsü, kocasıyla olan ilişkisinde bir yenilenme anlamına gelir.

Geçim kaynağının yenilenmesi ve ardından refah ve refah anlamına gelebilir.

Evli bir kadın için rüyada kirli bir masa örtüsü görmeye gelince, çocuklarının, kocasının veya bir seyahatte tanıştığı kişilerin kötü karakterine işaret eder.

Rüyadaki kirli masa örtüsü, görücünün bu seansların öncülerinden biri olması durumunda dedikodu seanslarına da işaret eder, ki bu genellikle iğrençtir.

Evli bir kadın yemek masasında bir kavga görürse, bu onunla bir kadın arasındaki rekabeti veya kocasıyla arasındaki sorunları gösterir, ancak Tanrı isterse çözümler bulur.

Masayı hamile bir kadın için rüyada görmeye gelince, çok fazla iyilik olduğunu gösterir ve hamile kadının yakarışına verilen cevabı gösterir.

En iyi görüm, hamile bir kadının rüyada masanın gökten üzerine indiğini görmesidir ve bu kutsanmış ve doğru bir yenidoğana işaret eder.

Çünkü efendimiz İsa (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’a şöyle seslendi: “Meryemoglu Isa da: “Allah’im, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi riziklandir, sen rizik verenlerin en hayirlisisin!” dedi.” dedi ve her durumda en iyisini Allah bilir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.