Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada Surat’ı Görmenin Yorumu

تفسير رؤية سورة الواقعة

Rüyada yer alan sure, itaat ve ibadet edimini sembolize etmekte, rüyada yer alan surenin okunması, Yüce Allah’ın rızasının ve iyi bir sonuca işaret etmekte olup, rüyasında yer alan sureyi yazdığını gören kişi, verimli planlaması sayesinde koruma ve teselli elde eder ve Hz. Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’den rivayet edilen sureyi okuma erdemi onun üzerine olsun: “Kim her gece bulunan sureyi okursa, ona hiç fakirlik vurmamıştır” demiştir.

Rüyada geçen Sure’nin vizyonunun İbn Şirin tarafından yorumlanması

İbn-i Sîrin, rüyada Sûret’in çok fazla itaat ve ibadet ile yer aldığını ve sonuna kadar tamamlandığını görmek, rüyada yer alan sureyi okuduğunu gören kimsenin, itaatten önce geldiğini yorumlamıştır. Waqi’a Suresi’ni güzel bir sesle okuma rüyasının yanı sıra, tövbe ve Yüce Allah’a tavsiyede bulunduğunu gösterir. Ve Surat’ı genel olarak bir rüyada görmek, umut verici vizyonlardan biridir ve koşulları daha iyi hale getirir

Nebülî dedi ki: Rüyada yer alan sureyi görmek, terbiyeyi iyi terbiyeli, rüyada yer alan surenin okunduğunu görmek, cennette iyi bir sonuca ve iyi bir habere işaret etmekte, kim rüyada Sure’yi görürse onu okuduğunu, çok para kazandığını ve eksik olmadığını, rüyada Vakıf Suresi’ni yazmanın ahirette yüksek bir statü elde ettiğine, rüyada yer alan sureyi işitmek ise görücünün korktuğu şeyden güvenlik ve huzur elde ettiğine delildir.

İbn Şehin diyor ki: Rüyada yer alan sure, bütün günah ve günahların bertaraf edildiğine işaret eder ve kim rüyada yer alan sureyi okuduğunu görürse, kıyamet gününün kötülüğünden korunur. Rüyada Kur’an-ı Kerim’i Vakı’ya Sure’de açmak, yüksek statü ve itibar getiren işlere işaret eder. Rüyada Vakıa Suresi’nin yazılı olduğu bir kâğıdı alma rüyası, hastalık ve rahatsızlıklardan kurtulmaya işaret eder.

İbn Ghannam şöyle demiştir: Rüyada yer alan sureleri okumak, iyi ameller ve ameller yapma yarışının delilidir. Kim rüyada sûre okuduğunu görürse, korktuğu şeyden kurtulur ve dünyası onun üzerine genişler. Ve rüyada Vakıh Suresi’ni ezberlemek, ruhun kaymaktan ve günahlara düşmekten korunduğuna işaret eder, bu nedenle Sure’yi genel olarak rüyada görmek, İmam Sâdık’a göre itaat ve ibadette başarıya işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada Vaka Suresi Okumanın Anlamı

Rüyada Vakıa Suresi’ni okumak, yaşamada emniyet ve sükûnetin sağlanmasına telalet eder.

Kim rüyada Vakıh Suresi’ni güzel bir sesle okuduğunu görürse, çok itaat eder ve onu ahiretten esirletmez.

Rüyada sûrenin okunduğunu görmek, görücünün aldığı huzur ve psikolojik rahatlığa işaret eder. Kim rüyada Kur’an-ı Kerim’den Vakıa Suresi’ni okuduğunu görürse, iyi bir üne ve yüksek bir statüye kavuşacaktır.

Rüyada camide bulunan surenin okunması, ilim ve talebe ulaşmaya, evde bulunan surenin okunduğunu görmek, görücü ehlinin çektiği sıkıntı ve baskılardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada bir kimsenin sure okuduğunu görmek, onun hidayete erdiğine ve kötü amelleri terk ettiğine delalet eder. Rüyada bilinmeyen birinin Vakıa Suresi’ni okuduğunu, başkalarının yardımıyla büyük yük ve sorumluluklardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada Vâkî Suresi’ni okuyup tahrif etmek, sahtekârlığın ve ahlak dışı davranışlarda bulunmanın delilidir. Rüyada okumanın haram olmadığı bir yerde sure okunması, Cenâb-ı Allah’ın gaspını getiren ameller işlemeye delalet eder.

Rüyada Namazda Vakıa Suresi’nin Okunmasının Yorumlanması

Rüyada namazda yer alan surenin okunduğunu görmek, borçların ödenmesine ve sahiplerine emanetlerin ödenmesine delalet ettiği gibi, şeriata bağlılığın da göstergesi olabilir.

Kim rüyada namazında Vakıa Suresi’ni okuduğunu görürse, çok menfaat ve para kazanacaktır.

Rüyada cemaatle namazda yer alan surelerin okunması, günahlardan kurtulmaya ve ateşten kurtulmaya işaret eder.

Kim rüyada namazında Vakıa Suresi’ni yanlış okuduğunu görürse, kötü amellerinden zarar görür.

Bir kimsenin rüyasında namazda Vâkî Suresi’ni okuması, o kişinin rüya sahibine verdiği öğütlere telalet eder.

Rüyada Yer Alan Suret Dinlemenin Yorumlanması

Rüyada Vakıh Suresi’ni işitmek, rahatlık ve mutluluk getiren güven verici haberler duymaya delalet eder.

Rüyada sûre görmek, insanlar arasında statü ve statü yükselmesine delalet eder.

Ve rüyada Vakıh Suresi’ni güzel bir sesle işitmek, görücünün başkalarından aldığı birçok mala işaret eder.

Rüyada camide yer alan sureyi görmek, haksızlıktan kurtulmaya talip olur.

Rüyada evde bulunan sureyi işitmek, aile üyeleri arasındaki bağın gücünü gösterir.

Rüyada Vâkî Suresi’nin tahrif edildiğini görmek, günah ve günahların çokluğuna işaret eder.

Ve Sure’yi ters çevrilmiş olarak duyma rüyası, sihir ve büyücülük eylemlerine maruz kalmayı gösterir ve Tanrı en iyisini bilir

Rüyada Yer Alan Sureleri Ezberlemenin Yorumlanması

Rüyada Vakıa Suresi’ni ezberlemek, Yüce Allah’a hayırlı işlerle yaklaşmaya, kim rüyada Vakı’ya Sure’yi ezberlediğini ve onu ezberleyemediğini görürse büyük bir kral elde eder, rüyada Vakı’ya Suresi’nin ezberlendiğini görüp bir rüyada unutmak, görücünün ibadeti yerine getirmesine engel olan engellere, Vakı’ya Suresi’ni cerebir ile ezberlemek rüyası ise faydalı ve verimli bilgiler edinmeye işaret eder

Kim rüyada insanlar için Vakıh Suresi’ni ezberlediğini görürse, onları itaat ve ibadete teşvik eder ve rüyada Vakıa Suresi’ni ezberlemek, onların iyi bir eğitimle yetiştirilmelerine işaret eder

Rüyada Yer Alan Sureyi Yazmak

Rüyada Vakıa Suresi’ni yazmak, günah işlediği için tövbe ve kötü körlüğe işaret eder.

Kim rüyada Vâkî Suresi’ni güzel bir el yazısıyla yazdığını görürse, kötü amelleri iyi ameller ile değiştirir.

Rüyada kötü bir el yazısıyla yer alan Sure’yi yazmak, ihtiyaçların karşılanmasına ve yorgunluktan sonra hedeflere ulaşılmasına işaret eder ve Surat’ın genel olarak yer aldığını görmek, çok fazla iyilik yapar

Rüyada duvarda yer alan surenin yazısını görmek, zarardan ve kötülükten kurtulmaya delalet eder, rüyada kağıda yer alan sureyi yazdığını gören kimse ilim ve menfaat kazanır.

Rüyada Vakıa Suresi’nin yazılı olduğunu görmek, meselenin başkalarının önünde yükseldiğine işaret eder, kim rüyada Kur’an-ı Kerim’de yazılı olan Vakıa Suresi’ni görürse, kendisine yapılan bir haksızlıktan kurtulur, Allah en iyisini bilir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.