Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada odun görmek ne anlama gelir?

تفسير رؤية الخشب في المنام

Rüyada odun görmenin İbn Şirin ve Nebulsi tarafından yorumlanması

İbn-i Sîrîn, rüyada odun görmenin münafıklığa ve münafıklığa, rüyada kuru odun görmenin dinde münafık olan yozlaşmış adamlara işaret ettiğini ve Yüce Allah’ın Münafık Suresi’nde “sanki odunmuş gibi” dediğini söyler. İbn-i Sîrin, rüyada odunun, bir kimsenin sudayken odun giydiğini veya deniz üzerinde tahta üzerinde yürüdüğünü görmesi veya görümde denizde seyahat etmeye işaret eden bir şey varsa ve Cenâb-ı Allah en iyisini bilirse, seyahate işaret edebileceğini ekler.

Şeyh Nebulsi, rüyada odun görmenin yorumunda İbn Şirin’e katılıyor ve rüyadaki ahşabın iyilik gösteren bir adama ve içinin kötü olduğuna işaret ettiğini, rüyadaki ıslak ahşabın ise çocuklara işaret edebileceğini ekliyor.

Rüyada odun görmenin İbn Shaheen tarafından yorumlanması

İbn Şahin, rüyadaki odunun münafıkları ifade ettiğini söyler ve gördüğümüz gibi rüya yorumcuları tarafından kabul edilir.

İbn Şahin, salih insanlar için rüyada görülen odunun, yozlaşmış bir kimseyle birlikte yaşamayı veya münafıkla uğraşmayı gösterebileceğini ekler.

Rüyada odun görmeye gelince, eğer görücü yozlaşmış insanlardan biriyse, bu onun dindeki yozlaşmaya ve ikiyüzlülüğe işaret eder.

Rüyada odun kesmeye gelince, görücünün zaferini ve münafıkla olan anlaşmazlığındaki zaferini gösterir.

Rüyada karşıya geçme niyetiyle odun kesmek, kapının odununu kestiğini veya yolu tıkayan odun kestiğini gören kimse gibiyse, bu, görücünün saygıdeğer bir adamla düşmanlık içinde baskın olduğuna işaret eder.

Kim rüyada odun taşıdığını görürse, ikiyüzlü bir adamla ilgilenmektedir, fakat rüyada oduna binmek, görücüyle ilgilenen ikiyüzlü bir adama işaret eder.

Rüyadaki ahşap plakaların yorumu, kadınları göstermeleridir ve buradaki yorum İbn Shaheen al-Dhahiri tarafından yapılmıştır.

Bir rüyada kuru odunun yorumlanması ve yakacak odun vizyonu

Müfessirlerin çoğu için rüyada kuru odun görmek, münafıkların çoğu için rüyada kuru odun görmekten daha iyidir, çünkü rüyada kuru odun münafıklara işaret ederek daha güçlüdür.

Kim rüyada elinde kuru odun taşıdığını görürse, bir münafıkla birlikte yaşıyor demektir veya oğlunu büyütmekten yorulmuştur.

Rüyada yakacak odun görmek, bir dükkanda veya kendine ait bir yerdeyse iyidir, ancak bir rüyada kuru odun ve yakacak odun görmek, kınanabilir ve yabancı bir yerde nefret edilir ve ikiyüzlülük ve dedikodudan kaynaklanan sıkıntıya işaret eder.

Rüyada yakacak odun taşımayı görmek, dinde hızlı bir cezalandırma ile ikiyüzlülüğe veya rüyada yakacak odun taşımayı görmek, fitne ve sapkınlık ehlinin peşinden gitmenin bir göstergesidir, çünkü Yüce Allah Mesad Suresi’nde şöyle buyurur: “Ve karısı yakacak odun taşıyıcısıdır.”

Rüyada kuru odun kırmak, münafıklık ehline düşmanlıkta zafer ve zafer anlamına gelir.

Rüyada kuru odun kırmanın, ateş yakmak isteniyorsa fitneye işaret ettiği, ancak ateşin yemek pişirmek veya ısıtmak için odun kırmak gibi fayda için olması durumunda, fayda ve iyiliğe işaret ettiği söylenir.

Rüyada kuru odun yemeye gelince, ikiyüzlülük hakkında sessizliğe veya çaresizce münafıklara kurban gitmeye işaret edebilir ve Yüce Allah en iyisini bilir.

Ahşap odanın bir rüyada ve ahşap kilerde yorumlanması

İbn Şehin’in rüyada odun yığınının, eğer ona layık bir yerde ise, anlamı bakımından iyi olduğunu ve bir rüyada veya odun dükkanında bir odun odası görmenin yorumunun, süren ve kalan toplam paraya işaret ettiği şeklinde yorumlandığından bahsetmiş, rüyadaki odun odasının, görücünün karısıyla veya ailesinden kadınlardan biriyle birlikte tuttuğu parayı ifade ettiği söylenmiştir.

Rüyada odun odasının yandığını görmek, ailede para kaybına veya fitneye, ahşap odada yılan ve yılan görmek, görücünün dinini ve dünyeviliğini bozan ikiyüzlü kadınlara işaret eder.

Rüyada odun akarları gören kimse, tüccar olup olmadığını veya akarın odun dükkanında olup olmadığını belirtmekte daha güçlüydü, fakat ahşabın çürüdüğünü gören kimse, dininde bozulmaya ve yatağında bozulmaya işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada tahta yürüyüşü görmek ne anlama gelir?

Rüyada tahta üzerinde yürümek, bir fitnede hayatta kalmayı veya görücüye karşı komplo kurulan bir şeyden sağ çıkmayı gösterebilir.

Rüyada odun üzerinde yürürken görmek, dedikodu ve dedikoduya işaret edebilir, çünkü görücü rüyasında tahta üzerinde yürürken duyduğu ses ve dedikodu, görümdeki ahşabın sembollerinden biridir.

Kim rüyasında tahta üzerinde kolayca ve tökezlemeden ya da düşmeden yürüdüğünü görürse, nefret dolu bir şeye dalmış olur ve ondan kaçar, fakat düşerse, düşerse ya da bacağının altındaki odunu kırarsa, bir anlaşmazlık veya ortaklıktan zarar görür ya da yanlış bir görüş izler.

Rüyada tahta üzerinde yürürken görmeye gelince, ister su üzerinde bir köprü olsun, ister suyun üzerinde yüzen odun olsun, bu ya tehlikeden ve kötülükten kurtuluşa ya da seyahat ve seyahate işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Belki de rüyada tahta üzerinde yürümek, amaç ve hedeflere ulaşmak için yanlış bir yola girmeyi gösterir, özellikle de görücü hedefini biliyor ve ona ulaşıyorsa ve herkes kendini biliyorsa ve Tanrı herkesten daha iyi biliyorsa.

Rüyada odun kesmek, rüyada marangozluk

Rüyada odun kesmek, münafıkların tavsiye veya ceza ile disipline edildiğine delalet eder ve İbn Sîrîn, rüyada marangozun kibarlığa işaret ettiğini, dinlerinde yozlaşma bulunan münafık erkekleri disipline etmeye dayandığını, ayrıca rüyada odun oymak ve ahşabı süslemenin disipline işaret ettiğini söyler.

Şeyh Nebulsi, rüyada odun kesmenin ve süslemenin münafıkların sonunu getirdiğini ve onları yapmaları gerekeni yapmaya zorladığını söyler, fakat rüyada bir kapı yapmak için odun kestiğini gören kimse, evlenir veya uygunsa doğum yapar ve rüyada odun oymak, görücünün münafıklardan aldatma yoluyla aldığı paraya işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.