Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir?

تفسير رؤية المقبرة

Rüyada mezarlığı görmek, korkanlar için güvenliği, güvene karşı korkuyu sembolize eder, rüyada mezarlıkların üzerinde uyuduğunu gören kimse, itaat ve ibadet etmemeye, açık bir mezarın içinde uyumak ise hapishaneye girmeye veya görücünün özgürlüğünü kısıtlamaya, mezarlıklardan ayrılma rüyası ise uzun ömürlülüğe işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada türbe ve türbeleri görmenin İbn Şirin tarafından yorumlanması

 • İbn-i Sîrin, rüyada türbeyi görmek, korkanlar için güvenlik olarak yorumlamış, korku ve umut anlamına gelmiş olabilir.
 • Kim rüyasında mezarlığa girip mezarlığı kazdığını görürse, o yerde feci bir ölümün yaşandığına işaret eder.
 • Rüyada alçakgönüllülükle mezara girene gelince, bu durum yanlış yönlendirmeden sonra hidayete dönülmesine, rüyada bilinen mezarların ise doğru bir şeye işaret eder.
 • Rüyada bilinmeyen mezarlara gelince, bilim adamlarını, münzevileri, prensleri ve ordu komutanlarını sembolize ederler.
 • El-Nebulsi, mezarlığı rüyada görmenin vaazlara, çileciliğe, ibadete ve dünyayı ve arzularını terk etmeye işaret ettiğini söylüyor.
 • Rüyada görülen İslam türbeleri, çadırlarını ve önemli konularda kadın ve erkeklerin buluştuğuna da işaret eder.
 • Müşriklerin rüyadaki mezarlığı, endişelere, sapkınlıklara, gafletlere, şarap evlerine, zinaya ve ahlaksızlığa işaret eder.
 • Bir rüyada cehaletin gömülmesi, kazancı, şımarıklığı, esareti ve sırları açığa vurmayı sembolize eder.
 • Rüyada mezarlık gördüğü, ölenin mezarına hapsedildiği için evi veya hapishanesi olduğu için ölüme işaret ettiği söylenir.
 • Rüyada karanlıkta kabirlerin arasında olduğunu gören kimse, namaz kılmayan, Cenâb-ı Hakk’ı hatırlamayan gafletlerden biridir.
 • Rüyada izin verirken mezarlara girenlere ise vaaz vermeyenlere vaaz verir ve iyiliği emreder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada mezarlarda uyurken görmek

 • Rüyada mezarlarda uyuduğunu görmek, öbür dünyayı ve uyanıklığı hatırlatmak anlamına gelir.
 • Rüyada türbelerde uyuduğunu gören kimse, itaat ve ibadet etmede bir ihmal olduğuna işaret eder.
 • Rüyada bilinen bir kabirin tepesinde uyuduğunu gören kimseye gelince, bu durum arkadaşı için dua etmediğine delalet eder.
 • Rüyada bilinmeyen bir mezarın üzerinde uyurken görmek, din bilgisizliğine delalet eder.
 • Kim rüyada mezarlarda çırılçıplak uyuduğunu görürse, ağır bir hastalığa işaret eder.
 • Rüyada mezarlarda oturduğunuzu görürseniz, bu günah işlemeye ve günah işlemeye delalet eder.
 • Rüyada mezarlarda yalnız uyuduğunuzu görürseniz, bu ıssızlık ve korkuya işaret eder.
 • Rüyada mezarlıklarda insanlarla yattığını görmek, başkalarıyla yozlaşmaya düşmek anlamına gelir.

Rüyada açık bir mezarda uyumak ne anlama gelir?

 • Rüyada açık bir mezarın içinde uyumak, hapsedilme veya görücünün özgürlüğünün kısıtlanmasına delalet eder.
 • Rüyada mezar kazdığını ve sonra içinde uyuduğunu gören kimseye gelince, bu mutsuz bir evliliğe işaret eder.
 • Fakat rüyada ölü bir mezar kazdığınızı ve içinde uyuduğunuzu görürseniz, bu başkalarının haklarını elinizden aldığınıza ve Yüce Allah’ın kutsallıklarını ihlal ettiğinize delalet eder.
 • Rüyada açık bilinmeyen bir mezarda uyumak, dinde ikiyüzlülüğün delilidir.
 • Rüyada açık olduğu bilinen bir mezarda uyuduğunu görenler ise ağır hastalığa ve iyileşme umutsuzluğuna işaret eder.
 • Rüyada açık mezarda uyumanın, görücü tarafından aranan bir talep veya arzunun çaresizliğini ifade ettiği söylenirdi.
 • Rüyada kapalı bir mezarda uyumak, mutsuzluğa ve birçok aile sorununa ve endişeye delalet eder.

Rüyada mezarlıkta yürürken görmek

 • Rüyada mezarlıkta yürümek, dünyayı ve cazibesini terk edip ahiret için çalışmanın delilidir, kim rüyada gece kabirler arasında yürüdüğünü görürse, bu tabulara ve kötülüklere dalmanın göstergesidir.
 • Rüyada gündüzleri kabirler arasında yürürken görülmeye gelince, bu durum yoldan saptıktan sonra doğruluğu ve hidayeti gösterir.
 • Ve eğer bir rüyada mezarlıkta yürümekten korktuğunuzu görürseniz, bu dünyaya dalmayı gösterir.
 • Rüyada mezarlıkta yalınayak yürüdüğünüzü görürseniz, bu kayıp üzerine üzüntü anlamına gelir.
 • Rüyada mezarlıkta tek ayakla yürümek ise eşin kaybına işaret eder.
 • Rüyada mezarlıkta yalnız yürüdüğünü gören kimse, yalnız bir seyahate işaret eder.
 • Rüyada mezarlıkta ölü biriyle yürüyüş görmek, yaklaşan dönemin bir göstergesidir.

Rüyada mezarlığa girmek ne anlama geliyor?

 • Rüyada mezarlığın girdiğini görmek, görücünün içeri girdiği zamanki durumuna göre yorumlanır, çünkü kim bir mezarlığa girerse ve uyanıklık içinde hasta olursa, orada olur ve hastalığından ölür.
 • Kim rüyada mezarlığa girdiğini ve girdiğinde alçakgönüllü olduğunu veya Cenâb-ı Hakk’ın Kitabı’na uyduğunu veya kıbleye dua ettiğini görürse, iyi insanlara girecektir.
 • Rüyada mezarlığa gülerek veya ölülerle birlikte yürüyerek girdiğini gören kimse ise, kötülük, ahlaksızlık ve din yozlaşması ehline karışır.
 • Kim rüyada mezarlığa girip çıktığını görürse, sıkıntı ve sıkıntının ortadan kalktığına işaret eder.
 • Mezarlığın girişini rüyada bırakmadan görmek, Ömer’in gittiğine işaret eder.
 • Kim rüyada mezarlığa girdiğini ve içinde mezar bulamadığını görürse, bu onun bir hastayı veya hastaneyi ziyaret ettiğine delalet eder.
 • Rüyada mezarlığa girip mezar aramak, ölülere ibadet etmemek veya dua etmemek anlamına gelir.

Rüyada mezarlardan çıktığını görmek ne anlama gelir?

 • Rüyada mezarlardan çıktığını görmek, uzun ömürlülüğe delalet eder, kim rüyada mezarlıktan korkarak çıktığını görürse, korkudan sonra güven kazandığına işaret eder.
 • Rüyada mezarlardan ağlayarak çıktığınızı görürseniz, bu günah ve günahlar için pişmanlık duyduğunuza delalet eder.
 • Rüyada mezarlıktan çıkmayı reddettiğini görmek, dünyayı ve cazibesini terk etmeye işaret eder.
 • Kim rüyada mezarlıktan ölü biriyle çıktığını görürse, Cenâb-ı Hakk’a hidayet ve vefakatte bulunur.
 • Rüyada bilinmeyen bir kimseyle mezarlıktan çıkıldığını görmek, dinde doğruluk anlamına gelir.
 • Rüyada mezarlıklardan kaçmak, cezalandırılma ve hesaplaşma korkusunun delilidir ve kim rüyada gece mezarlıktan kaçtığını görürse, bir hezeyanda kalmaya işaret eder.

Rüyada mezar ziyareti görmek

 • Rüyada mezarlık görmek, cezaevi halkını ziyaret ettiğine delalet eder ve kim rüyada meşhur bir kabir ziyaret ettiğini görürse, kabir sahibini çağırıp onu affetmelidir.
 • Rüyada bilinmeyen bir mezarı ziyaret etmek, bir krize ve yardıma duyulan ihtiyaca işaret eder, rüyada mezarlıkları ziyaret etmeyi reddetmek ise dinde ihmalkarlığa işaret eder.
 • Rüyada mezarlıkları ziyaret etmek ve Fatiha’yı okumak, görücünün yorgunluktan sonra bir talep veya ihtiyaç elde ettiğine delalet eder.
 • Kim rüyada bilinmeyen bir kabirde Fatiha’yı okuduğunu görürse, yeni bir başlangıca başlar ve dünyanın kapıları ona açılır.
 • Kim rüyada Hz. Peygamber’in türbesini ziyaret ettiğini görürse, cevap olarak dua eder.
 • Rüyada azizlerin ve salihlerin mezarlarını ziyaret etmeyi görmek, onların yaklaşımlarını takip etmeye ve erdemlerinden bahsetmeye işaret eder.
 • Rüyada mezarın önünde durduğunu görmek, görücünün suçlandığını ve sorgulandığını gösterir.
 • Rüyada mezarın önünde durmak aynı zamanda acı hatıralara ve yalnızlığa da delalet eder.

Rüyada evde mezar görmek ne anlama gelir?

 • Rüyada evde mezar görmek, görücünün yaşadığı sıkıntı ve bunalımlara işaret eder, rüyada evinde mezar kazdığını gören kimse, stresli ve yorucu bir meseleye girilmesine delalet eder.
 • Rüyada birinin sizin evinizde mezar yaptırdığını görmek, başkaları tarafından haksızlığa uğradığınıza delalet ancak rüyada evdeki bir mezarı kapattığınızı veya doldurduğunuzu görürseniz, bu durum zorlukların ve sıkıntıların üstesinden gelmenize delalet eder.
 • Rüyada evdeki kabirlerde oturduğunu gören kimse, ümitsizliğe ve üzüntüye işaret eder.
 • Rüyada evin kabirleri üzerinde uyumak, bu evin mensuplarının dinden uzak olduklarına delalet eder.
Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.