Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada market ve alışveriş görmek

التسوق في المنام

Alışverişe takıntılıysanız, muhtemelen bir rüyada pazar görmeyi açıklamanıza gerek kalmayacak!, Ama değilseniz veya uyurken pazarda kazalar ve garip şeyler görürseniz, bir rüyadaki pazar sembolünün anlamını bilmelisiniz.

Rüyada piyasa görmenin genel anlamı

İbn-i Şirin, rüyada çarşı görmek tefsirinde, karlı bir ticaret olduğu için camilere işaret ettiğini ve Cenâb-ı Hak’ın Saff Suresi’nde şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Ey Iman edenler! Sizi aci bir azabdan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?Allah’a ve Resulüne inanirsiniz, mallarinizla ve canlarinizla Allah yolunda savasirsiniz. Eger bilirseniz sizin için en iyisi budur.”, bu da rüyadaki pazarı cihada ve savaş meydanlarına işaret eder ve en doğrusunu Allah bilir.

Bir rüyadaki pazar malları buna işaret edebilir, pazar bayrağı ve ödül evini gösterebilir ve rüyadaki pazarlar hacıları gösterebilir, ancak tüm bunlar bir rüyadaki pazar bilinmiyorsa veya bilinen pazarın başka durumları varsa.

Şeyh Nabulsi, rüyadaki pazarların kar ve faydaya, yeni kıyafetlere ve şifaya işaret ettiğini, rüyadaki pazarın cami ve kilise gibi insanların buluştuğu yerlere işaret ettiğini, pazarların bazı durumlarda yalan ve aldatmaya işaret edebileceğini söylüyor.

Ve rüyadaki pazarın cinlerin toplandığı yerlerle, savaş alanlarıyla açıklanması, okullar ve camilerle açıklanması.

Rüyada piyasa görmek ne anlama gelir

Bahsedildiği gibi, İbn Şirin’in rüyasındaki bilinmeyen pazarlar camilere veya cihad meydanlarına işaret eder.

Ve rüyadaki pazar dünyaya, rüyadaki geniş pazarlar dünyanın genişliğine işaret edebilir.

Ve geçim kaynağı piyasaya ve ticarete bağlı olanlar için pazar vizyonu iyidir ve umarım geçim kaynağıdır.

Rüyada et pazarı, dökülen kan ve içinde kullanılan silahlar nedeniyle savaşlara ve savaş alanlarına işaret eder.

Rüyada görülen döviz piyasası, bağlılık, ağırlık ve denge yemini nedeniyle yönetim evini gösterir.

Kalabalık pazarlar isyanlara işaret edebilirken, bir rüyadaki sessiz pazarlar işsizliğe işaret eder.

Şeyh el-Nabulsi, bir rüyadaki her pazarın bir anlamı olduğunu söylüyor:

 • Rüyada kitap pazarı, tartışma ve kavgaya işaret eder, tövbe ve hidayete işaret eder.
 • Bir rüyadaki parfümcü pazarı, ilaç satan pazar ise şifa verir ve parfüm pazarı ise iyi haberler vardır.
 • Ve rüyadaki tatlı pazarı, iman ve İslam’a delalet eder.
 • Balık pazarı, geçim kaynakları, para veya gezginlerden gelen haberlerdir.
 • Sebze pazarları yoksulluğa ve emeklilik sıkıntısına işaret edebilir ve hatta işleri kolaylaştırabilir.
 • Ve bir rüyadaki meyve pazarı iyi işlerdir.
 • Ve rüyadaki bal, ghee ve yağ pazarları şifa anlamına gelir ve arzuları gösterir.
 • Rüyada döviz piyasasına gelince, fakirlikten sonra vazgeçilmeye ve dilbilime işaret eder.
 • Rüyada kuyumculuk pazarının görülmesi, düğün ve nikâh anlamına gelir.
 • Ve bir rüyadaki giysi ve kumaş pazarlarının örtüsü ve yenilenmesi vardır.
 • Rüyada bakır piyasası, bekar evliliği için olan distemper ve kaygısızlığa işaret eder.
 • Ve bir rüyadaki silah pazarı savaşa delalet eder.
 • Rüyada demir piyasası görmek, indirimlere ve aşırı güce işaret eder.
 • Ve bir rüyada kereste piyasası görmek ikiyüzlülüğün bir işaretidir.
 • Rüyada köle pazarları veya köle pazarları görmek, garip şeyler ve haberler hakkında bilgi sahibi olmaya işaret eder ve şan ve prestije işaret edebilir.
 • Rüyada yün pazarı görmek para ve mirastır.
 • Aynı şey rüyadaki pamuk piyasası için de geçerlidir ve bu da gerçeğin yalandan tezahürüne işaret eder.
 • Rüyada çadır kurmak seyahatlere işaret eder ve ölülerin kefenlerine işaret edebilir.

Ve bir rüyada pazar görmek hakkında:

Rüyada büyük pazarlar savaşlara, rüyalarda küçük pazarlar ise ilim ve ibadet yerlerine delalet eder.

Rüyada görülen popüler pazarlar ise bireyler arasındaki isyanlara ve savaşlara, rüyadaki lüks pazarlar ise ülkeler arasındaki büyük savaşlara işaret eder.

Rüyada mücevher ve altın piyasası görmek, sinirler ve soğuk savaşlar arasında bir savaş iken, rüyadaki giyim piyasasında nişan ve evlilik seansları vardır.

Rüyada sebze pazarı görmek, eğlencenin ve keyfin olduğu seanslar iken, rüyada koyun veya et pazarı görmek, cami veya okuldur.

Bir rüyadaki balık pazarı konuşma, kavga, kıskançlık ve açgözlülüktür ve evcil hayvan pazarında şehvet vardır ve hiçbir faydası yoktur.

Sokak satıcısı, pazar veya tezgahlar, camide mallarını alıp satan herkesi açıklar.

Rüyada piyasanın durumunun yorumlanması

İbn Şirin, rüyada pazarın bir yerden bir yere hareket ettiğini görmenin, pazarın yerinin değişmesi gibi, görenin durumunda bir değişikliğe işaret ettiğini söyler.

Örneğin, giyim pazarında kasaplar görürse, karlar artar ve içinde çömlekçiler görürse, karlar azalır.

Rüyada piyasanın yandığını görmek veya insanlarla dolu görmek, münafıklıkla kazanca delalet eder.

Çarşıda dükkan ve dükkânların kapandığını görmek ise depresyona işaret ettiği gibi, pazarda uyuyan satıcıları da görenler anlamına gelir.

Şeyh Nabulsi, rüyada insanların olmadığı bir pazar görmenin yolsuzluk ve adaletsizliğe işaret ettiğini söylüyor.

Ayrıca rüyada pazar ehlinin öldüğünü görmek, yüksek fiyatlara ve sermaye ile felaketlerin gelişine işaret edebilir.

Rüyada çarşının yandığını görmek, çekişmeye ve ispiyonculara, pazarda hırsız görmek ise cinlere işaret eder

Suyun pazarda zarar görmeden aktığını görmek, mal türlerini ve dolayısıyla insanların farklı ırklarını ve mizaçlarını farklılaştırır.

Rüyada çarşıda boğulduğunu görmek, halk arasında bir hayranlık göstergesidir.

Piyasanın yerden yükseldiğini görmek, insanların bilimin ve çalışmanın üzerinde olduğunu gösterir.

Çarşıda dükkanların kapandığını, okulların ve camilerin kapalı olduğunu görmeye gelince, en doğrusunu Cenab-ı Hak bilir.

Rüyada markete gidip alışveriş yapmak ne anlama gelir

İbn-i Sîrîn, “Kim çarşıda bir fırsatı kaçırırsa veya rüyasında çarşıda bir kârı kaçırırsa, eğer Hac ibadetinde bulunursa, Hac ibadeti mahvolur” der.

Savaşta kaçıp cihadı ve şehadeti kaybetmişse ve eğer bir öğrenciyse, Allah rızası için ilim almaz veya ilmini kaçırmazsa ve belki de bu vizyon onun camide cemaatle kılınan namazı kaçırdığını gösterir.

Kim çarşıda hırsızlık yaptığını görürse, yasaklanıp ihramını vaktinden önce bozabileceğinden, imamının önünde rükû ve boyun eğerek namaz kılıyor olabilir.

Şeyh Nabulsi, rüyada çarşıya gitmenin dünyaya bir eğilime işaret edebileceğini, ancak belirli işaretlerle birlikte gelirse, kırık ruh, tevazu ve ibadete işaret ettiğini söylüyor.

Kim çarşıda olduğunu ve Allah’ın adını andığını görürse, iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor demektir.

Rüyada bilinen pazara gitmek, görenin amacını, parasını ve bu dünyada ne kadar borcu olduğunu bildiğini, bilinmeyen bir pazara gitmek ise zarara işaret eder.

Rüyada çarşıda dolaşmanın yorumu niyete ve malın cinsine göre gelir, temel bir ihtiyaç ise iyidir, lüks ise kayıptır.

Rüyada kalabalık bir çarşıda dolaşmak hayır, bereket ve rızık olurken, rüyada boş bir çarşıda dolaşmak iyiliklerin insanlara iyilikle gitmesidir.

Ve ölen kişinin rüyada çarşıda yürümesinin yorumu, onun samimiyetine ve duasına ihtiyacı olduğudur.

Rüyada ölen kişinin pazarda alım satım yaptığını görmek, onun hakkını aradığına ve salih amel aradığına işaret eder.

Kim onun piyasada kaybolduğunu görürse, yaratılış sebebini bilmez ve bu dünyada hedefsiz ve işsiz yaşar.

Piyasada bir şey kaybettiğini gören, işini yapmadan zamanını boşa harcıyor.

Rüyada satın alma ile piyasadan getiri görmek, satın alma türüne göre yorumlanır;

Eğer bu bir lüksse, bu bir kayıptır ve kim piyasadan çıkar ve hiçbir şey satın almazsa, bu dünyadan kendisine fayda sağlayacak bir iş olmadan çıkar ve en iyisini Allah bilir.

Kadınlar için bir rüyada pazarın yorumlanması

Rüyada kadın görmek ve alışveriş yapmak, genellikle amel, gösteriş, böbürlenme ve hüsnükuruntuya delalet eder.

Ve bir rüyada çok şey satın aldığını görmek, arzuları takip etmeye işaret eder.

Rüyada kadının kıyafet alışverişi yapması, kadının alırsa örtünmesi, kadının rüyada ayakkabı pazarına gitmesi, satın alırsa evlilikten veya işten onun için daha değerlidir.

Kadın pazarına girmek ve kadınların makyaj, iç çamaşırı ve diğer ihtiyaçları ikiyüzlülük ve iş dünyasının hayal kırıklığıdır.

Ölen kişiyi kadınlar için pazarda görmek, iyi işleri seçmeleri tavsiye edilir, çünkü dünya pazar tarafından açıklanabilir.

Rüyada çarşı görmek, kadının hayattaki rolünü anlamaması ve işsiz hayatının boşa gitmesidir ve en iyisini Allah bilir.

Kim çarşıdayken rüyasında tacize uğradığını görürse kendini suçlamalara maruz bırakır ve kim pazarda soyulursa ilim veya dua ile korunmaz.

Pazardan alışveriş yapmadan döndüklerini görenlerin ise evlilikleri gecikiyor.

Rüyada kadınlar için çarşıda yangın görmek, ibadet eden, öğrenci, gençler ve erkekler için bir ayartmadır.

Kim onun pazarda satış yaptığını görürse, dinini fiziken satmış olur.

Bir rüyadaki bilinen pazarlar bilimlerinin yeridir, bilinmeyen pazar kayıplarının yeridir ve bir rüyadaki geniş pazarlar kadınlar içindir, bilimin rolüdür.

Ve küçük pazarlar, kadın konseyleri ve Yüce Tanrı evet ve en iyisini bilir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.