Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada kurban görmek, rüyada kurban eti görmek ne anlama gelir?

رؤية الاضحية في المنام

Rüyada kurban görmenin yorumu, kurban olmayanlar için hayvanları yemek için kesip kesmekten farklıdır ve hatta kurban ve kurban uğruna ise bir kimseyi kesme rüyası anlamını değiştirir ve kurban rüyasının yorumu, bayram kurbanı veya yenidoğanın akikası veya bayram dışında bir zamanda Cenâb-ı Hakk’a yaklaşmak için kesim olsun, bütün adakları kapsar.

Kurban rüyasının İbn Şirin tarafından yorumlanması

İbn-i Sîrin, rüyada kurban kesmenin lütuf ve ferahlığa işaret ettiğini, rüyada kurban kestiğini gören kimsenin, bütün sıkıntılardan ve yakın vulvadan kaçması için hayırlı bir müjde olduğunu, rüyada hamile veya karısı hamile olan bir rüyada kurban kesmenin mübarek bir yeni doğmuş Salih’e işaret ettiğini, rüyadaki kurbanın da hapis ve borç gibi görücünün hürriyetini kısıtlayan kurtuluşu sembolize ettiğini, Allah’ın en bilgili olduğunu söylemiştir.

Bir bekâr için kurban rüyası onun evliliğine, fakirler için ise zenginlik ve zenginliğe işaret eder ve rüyada kurbanı görüp korkan kimse, endişelerinin ortadan kalktığını ve kurbanın Hacca gitmeye işaret edebileceği halde, onun güvenliğini ve emniyetini gösterir.

Hasta için rüyada kurban görmenin iyi olmadığı ve süresinin yaklaştığına işaret ettiği söylenirken, diğerleri hastanın, hastalığından iyileşmiş bir rüyada kurban kestiğini görürse, ancak kurbanın kendisi için kesildiğini gören ve bunun bedelini ödemeyen ve onu kesmeye katılmayan ve hasta olan kişinin, bu yaklaşan süreye işaret edebileceğini ve çağları yalnızca Allah’ın bildiğini söyledi.

Rüyada kurban görmenin Nabulsi tarafından yorumlanması

Şeyh Abdulgani el-Nebülsi, rüyada kurban kesmenin yeminin ve boynun çenesinin yerine geldiğine işaret ettiğini, rüyada kurban kestiğini gören kimsenin, hasta olması halinde endişesini ve Allah’ın dudaklarını kaldırdığını, rüyada kurban kesmenin paranın bölüşümüne işaret edebileceğini ve rüyadaki kurbanın sahibinin, uyanıklık içinde ve para dağıtımına dayanan bölünmenin sahibi olduğunu, belki de kurbanın hayvancılık ve ticaret açısından bir geçim kaynağı olduğunu ve Yüce Allah’ın en iyisini bildiğini söyledi.

Rüyada kurban keserken buzağının kesildiğini görmek

Rüyada maktul için bir buzağı kesmek, yakın bir tehlikenin ortadan kalktığına veya rüyada bir buzağı kesmek, Yüce Allah’a hayırlı amellerle yaklaşmaya delalet eder ve kim rüyada buzağının kurban edildiğini görürse, özlediği şeyi ona geri verir ve hazzı kalbine girer.

Rüyada buzağı kurbanının kesilmesi, Yüce Allah için iyilik ve rahatlama görücüsüne şöyle dediğine işaret eder: “Andolsun ki, Ibrahim’e de elçilerimiz (melekler) müjde ile geldiler ve “selâm” dediler, o da “selâm” dedi ve hemen gidip onlara kizartilmis bir buzagi getirdi.”

Kim rüyada eliyle buzağı keserse, bekar ise evliliğine veya zor zamanların sonuna, mutluluk ve teselli döneminin başlangıcına işaret eder, Allah en iyisini bilir.

Rüyada kurban olarak birden fazla buzağı kesmek, mübarek paraya veya sofralara, misafirlere ve görücünün evindeki düğünlere delalet eder.

Bir rüyada Akeeqa, eğer bir buzağı ise, genç yenidoğanların üremesine veya güvenliğine işaret eder ve bir rüyada Aqiqa için buzağının kesilmesi, görücünün çocuklarından yararını gösterir ve Yüce Allah daha muhtemel ve bilir.

Rüyada kurban kesen koyun kesimini görmek

Rüyada kurban kesen koyun kesmek, borçların ödenmesini, yeminlerin veya dürüstlüğün yerine getirilmesini sembolize eder ve kurban olarak koyun veya koç kesme rüyası, büyük tehlikelerden kurtulmayı sembolize eder ve görücünün kendisini veya ailesini itaat ve hayırseverlikle kurtarır, çünkü Yüce Allah, ” Ve ona büyük bir kurbanlik fidye verdik.” der.

Rüyada koyun kurban edilmesi, görücü için bir ganimettir ve helal para yakındadır ve rüyada kurban kesilmediği için bir koç kesmek, görücünün güçlü ve inatçı bir adamla olan anlaşmazlığında zafer kazandığını gösterir.

Rüyada kurban için koç kesmenin tövbeye işaret ettiği, rüyada bayramın koyunlarını kestiğini gören kimsenin geçim kaynağı olduğu veya ona yokluğunda geri döndüğü söylenir.

El-Nebulsî, rüyasında koyun ve koç kesilmesini mahkûm veya hastanın rüyasında görmenin hayırlı olmadığını, ancak kesimin kurban niyetiyle yapılmasının bütün sıkıntıların ortadan kalktığına işaret ettiğini, her kim rüyasında şıhri sünnetsiz ve tekbirsiz kestiğini görürse, bunun görücünün başkalarına karşı haksızlığını sembolize ettiğini söylemiştir.

Rüyada kurban kanı görmek ne anlama gelir?

Rüyada kurban kanı, iyi onluluğa, doğruluğa ve helal paraya işaret eder, bir rüyada yerde akan kurbanın kanını gören kimse, yapmayı ve fayda ve iyiliği elde etmeyi düşündüğü konunun bütünlüğünü, avucunu kurbanın kanıyla bir rüyaya koymak, bir antlaşma veya yeminin gerçekleşmesine ve belki de rüyada kurbanın kanına elini batırmak, korunmaya ve tehdit ve tehlikenin ortadan kalkmasına işaret eder.

Ve rüyada kesilmesine izin verilen bütün hayvanların kanı, görücünün ondan içmemesi ve onunla kirlenmemesi şartıyla, bir rüyada bir hayvanın kanının aldatıldığını ve iftira edildiğini görürse, rüyadaki kurbanın kanı hariç, fayda ve geçim kaynağına işaret eder, onu elbiselerde görmek uygundur ve Yüce Allah evet ve bilir

Bir rüyada kurban görmek

Rüyada kurban kesmek, rüya sahibinin bir rakipten veya düşmandan aldığı paraya delalet eder, onun güvenliği ve rahatlığı vardır, kim rüyada koyun veya koç derisini örttüğünü görürse güçlü bir adamla anlaşmazlık kazanmış, rüyada ise kurbanın derisinin örtülmesi, çocuğun parayla menfaat etmesine işaret edebilir.

Rüyada kurbanın derisini veya kurbanın yününü almak, görücünün maddi sıkıntıdan kurtulması için iyi bir haberdir, ister kurbanın sahibi olsun, ister başkasının kurbanından deri ve yün alsın.

İbn-i Sîrîn, rüyada kurbanın derisinin kesilmesinin, faydalı işin tamamlandığına, antlaşma veya yeminin tamamlandığına telaf olduğunu, rüyada kurbanın derisini seyreden kimsenin iyiliğe şahit olduğunu, Cenâb-ı Hakk’ın daha muhtemel ve bildiğini söylemiştir.

Rüyada mezbaha görmek, özellikle rüyada kurban kesmek veya kurban almak için mezbahaya girenlerin, hazzı ve harcama yerini sembolize etmiş, rüyada mezbahadan kurban için olmadıkça nefret edildiğine ve Allah’ın en iyisini bildiğine delinmiştir.

Rüyada kurban eti dağıtımı

İmam İbn Sîrîn, rüyada kurban etinin bütün endişelerden ve amaçlara kavuşmadan dağıtılmasının, rüyada kurban etini dağıttığını gören kimsenin, para dağıtıp bölüştüğünü, rüyada kurban etini yemenin ev halkına hâkim olan iyiliğe işaret etmesi gibi, belki de bu sadaka veya mirasa bölüşüm olduğunu söylemiştir.

İbn Şahin, rüyada kurban eti dağıtımının, ancak sadaka ile ödenen yakın bir felâkete işaret edebileceğini, rüyada kurban kestiğini ve etini dağıttığını gören kimsenin de aynı şeyi yapması gerektiğini söyler.

İbn-i Şirin, rüyada kurban etinden çaldığını gören kimsenin Allah’a yalan söyleyip iftira attığını, rüyada kurbanın bütün etini alan kimsenin lütfu gizleyip inkâr ettiğini veya zekâtını muhtaçlardan esirgediğini de ekler.

Rüyada et dağıtımını görmek, eğer kurbandan değilse, muhterem bir adamın ölümüne veya ortaklığın dağılması gibi toplam paranın dağılmasına işaret eder ve kim rüyada et dağıttığını ve kurbandan olmadığını görürse, Allah’a yaklaşması ve tövbe etmesi gerekir ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada insan kurban etmek ne anlama gelir?

Rüyada insan kurban etme, bu kişinin yakın bir tehlikeden kurtulmasına işaret eder ve kim rüyada bir insanı kurban edip onu kestiğini görürse, kesimin bir adak ve kurban olması şartıyla, bu kesilenler için bir rahatlama ve onun için bir faydadır ve bazı rüya tercümanları, bir insanı kurban etme rüyasının, görücünün ailesinde yeni bir bebeğe işaret ettiğini ve akikasını kestiğini ve Yüce Allah’ın evet ve en iyisini bildiğini söylemişlerdir.

Rüyada kurban kesilmekten başka bir kimse için bir kimsenin kesilmesine gelince, rüyaların tercümanları farklılık göstermiş, İbn Sîrîn rüyada bir kimseyi kesmenin, kesiciden kesilene kadar meydana gelen haksızlığa işaret ettiğini, kurban ise akraba ve yakın insanlardan ise yabancılaşmayı ve ayrılığı simgelediğini söylemiştir.

Rüyada Kurban Bayramı sembolü

İmam İbn Şirin, rüyada Kurban Bayramı’nın kurtuluşa işaret ettiğini, çünkü İsmail’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kurtuluşunun hatırası olduğunu, rüyada Kurban Bayramı’nı görmenin ise yenilenen eski bir sevince veya görücüye ait bir mutluluk sebebine işaret ettiğini söyledi.

Şeyh Nebulsi, rüyada mahpus için kurban etmenin, fakirler için servetin, endişeliler için Ferac’ın ve rüyada Ramazan Bayramı’nın tövbeyi kabul ettiğini ve sıkıntıdan, zevkten ve kolaylıktan kaçtığını söyledi.

Belki de rüyada bayram harcama ve kıyafet giymeye delalet eder ve Kurban Bayramı’nı rüyada gören kimse, kaybettiklerini veya ona bulunmadan geri döndüğünü ona iade eder veya Kurban Bayramı rüyası Hacca işaret eder ve Cenâb-ı Hak daha kuvvetlidir ve bilir.

Rüyada bayram kurbanının kesilmeden önce öldüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada bayram kurbanının kesilmeden önce ölümü, para kaybına işaret eder ve kurbanın koyunlarının rüyada kesimden önce öldüğünü gören kimse, ondan herhangi bir fayda elde etmeden önce bir projeyi kaybeder ve belki de faydası yakındır, çünkü rüyada kesimden önce kurbanın ölümü, görücünün korktuğu ve endişelendiği şeyin meydana geldiğine işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Bayramın kurbanının kesilmeden önce öldüğü rüyasının, eksik bir tövbeye veya tövbeden geri dönüşe işaret ettiği, kurbanın kesimden önce öldüğünü gören kimsenin, ailesinden ve insanlardan gelen iyiliği elinde tuttuğu ve zekâtını hapsettiği, böylece rüyada ölülerin etini yemenin oğluna haksızlık ettiği veya insanları yalancılıkla yabancılaştırdığı söylenir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.