Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada Kefen Görmek

رؤية الكفن في المنام

İmam Sadık rüyada kefenin işsizliğe ve yalana işaret edebileceğini, rüyada kefen görmenin, kefenin bütün vücudu örtmemesi halinde tövbe ve günahın tersine çevrilmesine işaret ettiğini, İbn Sîrin ise rüyadaki ölü kefenin ümit kaybına ve meni kaybına işaret ettiğini, rüyada kefeni giymeden gören kimsenin kötü bir şeye çağrıldığını ve karşılık vermediğini ve Allah’ın evet olduğunu ve en iyisini bildiğini söyledi.

Rüyada kefen görmenin İbn Şirin ve Nebulsi tarafından yorumlanması

İbn-i Sîrin, rüyada kefen görmenin zina etme eğilimine işaret edebileceğini, rüyadaki kefenin ise ölüm alameti ve yakınlığın habercisi olabileceğini söylemiştir.

İbn Şirin’in yorumuna göre, rüyada kefeni görmek, vücudun büyük bir kısmı açığa çıkarsa tövbeye işaret ederken, kefenin tüm vücudu örttüğünü görmek, dinde bozulmaya işaret eder.

Rüyada kefen veren veya sizi onu giymeye davet eden birini görmek, bu kişinin sizi zararlı ve yozlaşmış bir şeye çağırdığının kanıtıdır.

Kim kefeni almayı veya rüyada giymeyi reddettiğini görürse, zinaya çağrılır ve reddeder.

Rüyada ölüler örtülürken kendini kefenlenmiş gören kimseye gelince, bu onun hayatında büyük bir kayba işaret eder ve rüyadaki kefen baştan ayağa bütün vücudunu kaplarsa, bu onun dininin bozulmasına delalet eder.

Bir rüyada kefen ne kadar çok açığa çıkarsa, İbn Sîrin’in yorumuna göre görücü tövbeye o kadar yakındır ve Allah en iyisini bilir.

Şeyh el-Nebulsi, rüyada kefen görmenin evrâları örtmeye işaret edebileceğini ve belki de rüyadaki kefenin uygunsuz bir evliliğin veya bazı işleri gizleme girişiminin delili olduğunu söyler.

Bir rüyada kefenin dikişini görmeye gelince, rüyanın sahibinin aradığı bir şey hakkında umutsuzluğa işaret eder.

Rüyada kefen kelimesini duymak, örtbas etmeyi, kötülüğü veya günahı iddia etmemeyi tavsiye eder.

Kim rüyada kefen kelimesini tekrar tekrar işitirse, ona itaat ve doğruluğun bir hatırlatıcısıdır ve bir rüyada kefen kelimesini söylemek, insanlardan korunmayı veya bağışlanma ve tövbe istemeyi sembolize eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada kefenin yandığını görmek inançsızlığın delilidir ve katlanmış kefeni görmek ölmeye hazır olduğunuza veya onu hatırladığınıza delalet eder, fakat kefeni istişareden sonra görmek iyi değildir.

Mahalle için rüyada kefen giymek

Rüyada yaşayanın kefenini görmek, aşağıdaki gibi birçok yoruma sahiptir:

 • Kefen giymek örtünme ve tövbe etmeye, rüyada kefen görmek ise ölümü hatırlatmaya delalet eder.
 • Kim rüyada kendi kefenini giydiğini görürse kendini azaba sürükleyecektir.
 • Rüyada kişinin hayattayken kefen taktığını gören kimseye gelince, görücü hapsedilir veya özgürlüğü kısıtlanır.
 • Kim rüyasında kefenini giymiş insanları ölmüş gibi görürse, insanlar onu örtbas ederler.
 • Rüyada kefen giyip başını açıkta bırakan Allah, itaatsizliğini beyan ederken kefeni örter.
 • Rüyada kadının hayattayken kefen taktığını görmek, onun dünyayı takip ettiğine ve onu süslediğine delalet eder.
 • Rüyada kefenin çıkarıldığını görmek, şartların değiştiğine ve daha iyiye doğru değiştiğine işaret eder.
 • Kim rüyada kefeniyle insanların arasında yürüdüğünü görürse, kalple değil kalıpla bulunur veya şöhretten sonra ölür.
 • Rüyada kefenin elle tutulduğunu görmek, görücünün cesur bir şey yaptığına veya Allah rızası için çabaladığına delalet eder.
 • Rüyada kefeni elle tutmak, uzlaşmaya ve büyük anlaşmazlıkların sona ermesine delalet edebilir.
 • Rüyada beyazdan başka renkte bir kefen giydiğini gören kimse, sonun kötü olmadığına işaret edebilir.
 • Rüyada kefen giymek ama ayna görmek, daha kötüsü için niyet değişikliğine işaret eder ve Tanrı daha iyidir ve bilir

Rüyada ölen kişinin kefenini ve cesedin örtüldüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada ölen kişiyi kefen içinde görmek, görücünün o ölünün eylemlerini örtbas ettiğine delalet eder.

Rüyada örtülen ceset, ölen ve açığa çıkmayan bir sırrı gösterir ve ölen kişiyi rüyada örtmek, dürüstlüğün yerine getirilmesine ve gerçeğin gerçekleşmesine işaret eder.

Rüyada ölü olduğu bilinen bir kefen görmek, ona verilen sözün yerine getirildiğine, rüyada bilinmeyen bir ölü kefen görmek, bir anlaşmazlık ve anlaşmazlıktan sonra görücünün hakkının arzusundan veya kaybından umudun kaybını sembolize eder.

Rüyada ölen kişinin kefeninin düğümünün çözülmesine gelince, bu onun affedildiğini veya borcunu geri ödediğini gösterir ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada ölen kişinin kefenini çalmak, ölülerin dezavantajlarından bahsetmeye, onlar hakkında kötülük ve yalancılıkla konuşmaya işaret edebilir.

Kim rüyada ölden kefen çaldığını görürse, Allah’ın sınırlarını aşmış olur.

Kim rüyada ölen kişiyi bilinmeyen veya bilinen kefeninden sıyırırsa, Allah’ın ve kulların haklarının ihlalidir ve bu görüm ahlaksızlığa ve sapkınlığa işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada kefen satın alındığını görmek

Rüyada kefen almak genellikle tövbe ve pişmanlık anlamına gelir ve kim rüyada kefeni kendisi için satın aldığını görürse, ölümü hatırladığını, pişmanlık duyduğunu ve suçluluktan geri çekildiğini gösterir.

Rüyada eşe kefen almak, kadının ihtiyacı olduğunda terk edildiğine delalet ettiği gibi, rüyada çocuklardan biri için kefen satın aldığını görmek, onun hakkındaki ihmali ve ihtiyaç anında bırakmasını gösterir.

Rüyada bir başkası için kefen alındığını görmek, sevgili ise onun için örtbas etmeye, hasımsa onunla ilişkisini koparmaya delalet eder.

Ve bir başkası için kefen satın alma rüyası, adaletsizliğini, baskısını sembolize edebilir veya ona sorun çıkarabilir.

Kim rüyada kefeni başkaları için satın alıp giymeden kendisine verdiğini görürse, ona ahireti hatırlatır, öğüt ve hidayete erer ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada ölü bir kimse adına kefen satın alındığını görmek, onu konuşarak örtbas etmeyi sembolize eder, fakat görücü tüccar ise rüyada kefenin satıldığını görmek kârdır.

Her ne kadar bir ders ve vaaz olmasa da, rüyada kefen satışının, onların yok edilmesini emrettikleri insanların öğretilerine işaret ettiği söylenir.

Bir rüyada kefen dikmek ve renkleri ne anlama gelir?

Rüyada kefen dikişini görmek, içine girmeden tövbe etme niyetine işaret eder.

Kim rüyada kefenini diktiğini görürse, kendisi için yenilik yapıyor ve kaprisleriyle fetvalar yapıyor demektir.

Rüyada terzi ile kefen diken kimseye gelince, Salah el-Hayyat’a göre arkadaşıyla iyi ya da kötü bir şey üzerinde anlaşmıştır.

Rüyada kırmızı kefen görmek, ölümün öldürüldüğüne veya şehit edildiğine delalet eder ve ilim Allah’la beraberdir.

Rüyada sarı kefen görmek, hastalık veya kıskançlıkla ölüme işaret edebilir.

Rüyadaki siyah kefen ise günah ve günahlara işaret eder, rüyada yeşil kefeni görmek ise iyi bir sonuca işaret eder.

İnsanlar için rüyada ipekten kefen dikmek günah ve günahtır, fakat rüyada kıymetli bir kumaştan kefen dikildiğini görmek, dünyevi meseleler için ölümdür.

Kim rüyada hediye olarak kefen aldığını görürse, onu yok olmaktan koruyan faydalı tavsiyeler almaktadır.

Evli bir kadın için rüyada kefen görmenin yorumlanması

Rüyada evli bir kadının kefen görmek, sırrı örtbas edip saklamaya, evli bir kadının rüyada kefen takmasına ise haksızlığa ve haklarının ihlaline maruz kaldığına delalet edebilir.

Kim rüyada kendi kefenini giydiğini görürse, kendisine karşı haksızlığı kabul eder veya günah olduğunu bilerek günah işler.

Rüyada evli bir kadının rüyasında kefenin çıkarıldığını görmek, kadının tövbesine işaret edebilir.

Evli bir kadın için rüyada beyaz kefen görmenin yorumu, eğer giymediği takdirde tövbe ettiğini gösterir.

Ve kırmızı kefeni bir rüyada görmek, aşırı kıskançlığı ve kocayla ilgili sorunları sembolize eder.

Evli bir kadın için rüyada yeşil kefen görmeye gelince, çileciliği ve insanların emekliliğini gösterir.

Evli kadın rüyada sarı kefeni görürse, bu hastalığa ve kıskançlığa işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Evli bir kadın için rüyada kefen almanın yorumu, adaletsizliği kabul ettiğini gösterir.

Belki de evli kadın için kefen satın alma rüyası, tövbe etmek ve ona karşı günah işleyenlerden af ve bağışlanma istemek anlamına geliyordu.

Rüyada başka bir kimse için kefen satın almaya gelince, onu örtbas etmeyi veya onunla olan ilişkiyi kalıcı olarak kesmeyi sembolize eder ve Allah en iyisini bilir.

Evli bir kadın rüyasında hayattayken kefenini giyen birini görürse, onu ezer veya hapseder ve zorbalık eder.

Ama rüyasında ölmüşse ve kefenini giymiş insanlar görürse, onu örterler.

Evli kadının rüyasında bilinen ölen kişinin kefenini görmek, sırrının korunmasına ve örtbas edilmesine delalet eder.

Evli bir kadın rüyasında bilinmeyen bir ölü kişiye örtüldüğünü görürse, nefret ettiği bir şeyden kurtulur ve inşallah endişelerine veda eder.

Kocanın rüyada kefen taktığını görmek, kötü bir şeye dalmış olduğunu veya finansal bir krizde olduğunu gösterebilir.

Koca rüyada kefen giyer ve bütün vücudunu örtmezse, tövbe edebilir.

Rüyada kocaya kefen almak, onun kusurlarını örtmeye ve ona iyilik öğüt vermeye delalet eder, en iyisini Allah bilir.

Bekar insanlar için rüyada kefen görmenin yorumlanması

Rüyada bekar bir kişinin kefen görmesi, usullerinde yorucu bir evliliğe veya başlangıçta içine girmeye zorlanan bir evliliğe işaret edebilir.

Rüyada kefen takan tek bir kişi görmek, tövbe gerektiren fiilleri sembolize edebilir.

Fakat rüyada bekar bir kız kefenini çıkardığını görürse, endişe ve üzüntüden kaçar, kim onun kefenini elinde taşıdığını görürse, onu koruyucusundan uzaklaştırır.

Rüyada kefenin çıkarılmasının, başörtüsüne karşı isyanını gösteren bekar bir kadının rüyasında görüldüğü söylenir.

Kim rüyasında bekar kadınlar için bir kefen aldığını görürse, ona yalvarmanın kötülüğünü çağırır, ancak rüyada ebeveynlerden biri için kefen satın alırsa, onu örtbas ettiğine işaret eder.

Tek bir kişi için rüyadaki renkli kefen, hayatın cazibesine işaret eder ve siyah kefeni bir rüyada görmek, onun kötülüklerini ve sözlerini veya insanların onu terk ettiğini gösterir.

Evli olmayanlar için rüyadaki kırmızı kefen ise, sorunlarına neden olan pervasızlığını ve pervasızlığını sembolize eder.

Bekar bir kişi için rüyada kefen satın almak, istediğiniz ve istediğiniz gibi olmasa da, yakın bir evlilik anlamına gelir.

Ve kefenin bekar insanlar için bir rüyada dikildiğini görmek, tövbeyi ve kötü düşüncelerin ve eylemlerin tersine çevrilmesini sembolize eder.

Bir erkek için rüyada kefen görmek ne anlama gelir?

Evli bir erkek için rüyada kefen, evlilik mutsuzluğuna veya finansal bir krizden geçmeye delalet eder.

Bir adam rüyada kefeni kendisinin giydiğini görürse, kendini gözden geçirir ve tövbe eder.

Bekar bir erkeğin kefenini görmek, istemediği bir evliliği sembolize eder veya ona distemper verir ve bir erkek için kefen rüyası, insanların emekliliğini ve terk edilmesini gösterir.

Bir erkek için rüyada kefen satın almak, kaybeden bir projeye veya yozlaşmış bir ilişkiye girmeyi ifade eder.

Bir adam rüyada başka bir kimse için kefen satın aldığını görürse, onu kötü bir şeyle ayartır.

Bir erkek için kefen dikme rüyasına gelince, insanların önünde durumunu ve elinin sıkılığını örtmeye işaret eder.

Rüyada ölüleri yaşayanlara kefen olarak vermek

Rüyada ölen kişinin size kefen verdiğini görmek, size onun isteğinin hatırlatıldığına veya üzerini örtmenizin istendiğine işaret eder.

Rüyada yaşayana merhumun bir sanat olarak verildiğini görmek, onun bitiminden sonra yenilenen rekabete ve anlaşmazlığa işaret edebilir.

Kim rüyada ölünün kefenini alıp taktığını görürse, iyi ya da kötü olsun, aynı hastalıkla ölebilir ya da onun izinden gidebilir ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada yaşayanı ölene kefen olarak vermek, ölüleri örtbas etmeye, onun kötü amellerinden insanlar arasında bahsetmemeye delalet eder.

Eğer yaşayanlar ölen kişiye yeni bir kefen verdiğini görürse, merhamet ve bağışlanma için dua etmeli, borçlarını ödemeli veya insanlardan af dilemelidir.

Rüyada merhumun kefenini çıkardığını görmek, onun iyi durumda olduğuna ve onun için duaları kabul ettiğine işaret eder.

Kim rüyada ölünün yeni bir kefen istediğini görürse, dua etme, sadaka ve ziyaret ister.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.