Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada kan

رؤية الدم

İbn-i Sîrin, rüyadaki kanın haram para ve günahlara, rüyadaki kanın da görümün ayrıntılarına göre yalan söylemeye, rüyadaki kanın da haram parayla yorumlanıp şeytan tarafından yorumlandığına ve rüyada kan görmenin sintine suyuna veya kirlilikle karıştırıldığına işaret edebileceğini söyler.

Rüyada kan görmenin İbn Şirin tarafından yorumlanması

İbn-i Sîrin’e göre, girişte de belirttiğimiz gibi, rüyadaki kan haram paraya işaret eder, günah ve günahlara, rüyadaki kan ise yalan ve aldatmanın sembolü olabilir, fakat yorum, alıştığımız gibi, görümün ayrıntıları ve görücünün durumuyla ilgilidir.

Kim rüyada kanla lekelendiğini ve onunla dalgalandığını görürse, haram para, günah ve günahlarla dalgalanır, fakat kim rüyada gömleğin üzerindeki kanın aldatıldığını ve kendisine yalan söylediğini görürse, Yusuf’un kıssasından dolayı, selâm onun üzerine olsun ve Yüce Allah Yusuf Suresi’nde şöyle buyurmuştur: (Üzerine başka bir kan bulaşmış olarak Yusuf’un gömleğini de getirmişlerdi. Babaları: “Sizi nefsiniz bir iş yapmaya sürükledi; artık bana güzelce sabır gerekir. Anlattıklarınıza ancak Allah’tan yardım istenir” dedi.)

Her kim rüyada bir kan kuyusuna düştüğünü görürse, bu, görücünün boynunda yasak para olduğuna veya insan kanından etkilenip boynuyla taşıdığına işaret eder ve bu yorum, uyuyanın su yerinde, kavanozda, derede veya başka bir yerde gördüğü rüyadaki her kan içindir.

Kim rüyada birinin kendisine kan attığını görürse, oyuncunun nefreti ve kötü sözleri ile vurulur ve bu bir ateş kıvılcımı gibidir, İbn Sîrin’in ifadesine göre, eğer kan sık sık bir insanı öldürmüş ve kanından etkilenmişse ve kan az ve bir rüyada onunla lekelenmiş veya içilmişse, bu yasak paraya işaret edebilirken, rüyadaki çürümüş kan her zaman onu gören herkes için hastalıklara işaret eder.

Kan görmenin Şeyh Nabulsi tarafından yorumlanması

Rüyada akıntı ve kan çıkması Şeyh Nebulsi için genellikle iyi olmadığı gibi, rüyada kan içildiğini görmek de iyi değildir ve endişelere işaret edebilir.

Bir başkasının kendisine kan attığını veya üzerine kan döktüğünü gören kimse, görücünün rüyasında onu kanla atanlardan aldığı bir kötülüğe işaret eder.

Şeyh Nabulsi, kanın vücuttan çıkışının kanın bolluğu, çıkış yeri, doğası ve rüyanın diğer kanıtları üzerine yorumlandığını söylüyor.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir

Rüyadaki insan kanı, rüyanın bağlamına ve görücünün durumuna göre iyi ya da kötünün arzıdır ve rüyadaki bir hayvanın kanı yasak paradır.

Kim rüyada ellerinde kan görürse, eğer kaynağını bilmiyorsa, işleyeceği fiteden günah işlemiş olur.

Rüyada elbiselerin üzerinde kan görmeye gelince, eğer kaynağı bilinmiyorsa, birisi ona yalan söylüyordur, çünkü Yusuf’un kardeşleri gömleğinin üzerine yalan söyleyen kanla gelmişlerdir.

Rüyada duvarlarda kan gören kimse, onun kaynağını bilmez, çünkü duvarlara yazılan cümleler ve reklamlar olabilir.

Rüyada yüzünde kan görmek, kan bilinen bir kökene sahip değilse bedende ve ruhta sağlıklıdır.

Rüyada gökyüzünün kan yağdırdığını görmek, ahir zamanın alametlerinden biridir, fakat görücü dalış yaparsa kanla yüzdüğünü görmek, âdet günlerinde karısına gelirdi.

Kim rüyada kanla yıkandığını görürse haram paraya batmış olur ve rüyadaki kan nehri çok kibirlidir.

Sokaklarda akan kanı görmek, insanlar arasında yolsuzluğun bolluğunu ve yasak kazancın yayıldığını da gösterir.

Kim rüyada kan kuyusuna düşerse cinayetle suçlanır ve en doğrusunu Cenâb-ı Hak bilir.

Rüyada kanama görmek ne anlama gelir

İbn Şirin’in yorumuna göre vücuttan akan kan, özellikle rüyada kanın çıktığı bir yaranın izini görenler için genellikle vücudun sağlığına işaret eder.

Rüyada vücuttan kan dökülmesi, yolcunun geri dönüşünü ve yokluğu gösterebilir.

Kim rüyada keman ve yara almadan vücuttan çıkan kanı görürse, parası varsa parasının çıkışına, fakir ise kandan çıktığı kadar paradan da yararlanır.

Şeyh el-Nabulsi, rüyada ağır kanama görmenin veya vücuttan kan çıkmanın, eğer sık görülürse, bir çocuktan, babadan veya eşten yararlanmanın imkansız olduğunu gösterdiğini de ekliyor.

Geçim kaynağı ve para eksikliğini gösterir ve bu vizyon sevilen birinin ayrıldığını gösterebilir ve kanın çıkışı, özellikle rengi değişirse, ölümü gösterebilir.

Bir rüyada kanamanın yorumlanmasının veya kanın vücuttan çıkmasının kökeni, rahatlığı ve endişenin ortadan kalkmasını belirtmek gerekirse, aksi takdirde bunun bir distemper yanılsaması olmasıdır.

Rüyada çapaktan kan çıkması, günahtan çıkma veya haram paradan çıkma anlamına geldiği gibi, çapakta da bir hastalığa işaret edebilir.

Raya kanaması ve bir rüyada burun kanaması

Rüyada burun kanaması veya burundan kan akması ile ilgili olarak, yorumda bağımsız bir bölüm vardır:

 • Kısacası rüyada burun kanaması, ince olması halinde paraya işaret eder.
 • Kalın ise bir kuzunun düşüklüğünü gösterir.
 • İbn-i Sirîn, rüyada burun kanaması ile görücünün rüyadaki hissi arasında bağlantı kurar, eğer rüyada burun kanaması hissi ona fayda sağlıyorsa, patronundan iyi karşılanmıştır.
 • Burun kanamalarının ona zarar verdiğini hissederse, patronu iyileşir, ama görücü için kötüdür.
 • Bir rüyada kanama görmek genellikle büyük bir cazibedir ve bir rüyada kırmızı kan kanaması patojenik bir adet gören karısını gösterir.
 • Bir rüyada siyah kan kanamasına gelince, kötü davranışları gösterir.
 • Kim pembe kan aktığını görürse, içinde asılı kaldığı sintine suyu içiyordur.
 • Bir rüyadaki ağır kanama, görücünün arzularını kontrol etmediğini gösterir.
 • Rüyada el ve önkolun tahrif edildiğini görmek, içinde günah veya tefecilik sözleşmesi bulunan bir antlaşma yazmaktır.
 • Eğer görücü rüyadaki kanı durdurabiliyorsa, bu insanlar için iyi ve faydalıdır.
 • Rüyada ayak ve bacak kanaması insanlar arasında çekişme yaratacaktır.
 • Kim rüyada dizinin kanadığını görürse, haram ilmini suç planlamak ve ondan mükâfat kazanmak olarak öğrenmektedir.
 • Bir rüyada geri kanama görmeye gelince, kanama hacamat olmadığı sürece, çocuğunun itaatsiz olduğunu gösterir.
 • Rüyada karın kanaması görmek, kızına itaatsizlik eder ve kim rüyada kulağından kan aktığını görürse, inkârcı duyar.
 • Rüyada gözden çıkan kana gelince, görücünün insanları gözetlediğine işaret eder.
 • Rüyada burun kanaması ve burundan çıkan kan sağlık için bir tedavidir.
 • Bir rüyada vücutta pıhtılaşan kanı görmeye gelince, eğer yarasız ise, insanlar arasındaki farkın iyileşmesidir.
 • Ve yaranın üzerindeki pıhtılaşmış kanı görmek, onun iyileşeceğini gösterir, Allah razı olsun

Rüyada kan içmek ve kan kusmayı yorumlamak

İbn-i Şirin’in yorumuna göre, rüyada kan içmek görücünün günahtan kurtuluşu, rüyada kan içmek ise paraya ve faydaya işaret edebilir.

Şeyh Nabulsi, rüyada kan içmenin endişe, yorgunluk veya borç rahatlamasına işaret edebileceğini söylüyor.

Ve Nabulsi’nin yorumuna göre, bir rüyada kan kusmak, bir oğlun doğumunu gösterir, rüyada doğal renkte çok fazla kan kustuğunu gören herkes bir oğul doğurdu ve eğer yerde kan akarsa, Tanrı oğlu için hayat yazmadı.

Fakat eğer bir kapta kan kusarsa, oğlu yaşar ve hayat sadece Allah’ın elindedir ve fakirler için rüyada kan kusmak para ve prestijdir, ancak bir insanı aldatmak isteyenler için nefret edilir.

Kim rüyada kan akıttığını görürse şarap içiyor, kim de rüyada ağzından kan aktığını veya kan tükürdüğünü görürse kirli yemiş olur.

Bir rüyada insan kanı içmeye gelince, baskıdan ve zorbalıktan kaçtı ve bir rüyada hayvan kanı içmek cehalettir ve gurur onu günaha sürükledi, çünkü bu cehalet eylemidir

Rüyada kurban kanı

İbn-i Sîrin’e göre, kim rüyada gömleğinin kanla lekelendiğini görürse, eğer bu bir hayvanın kanı ise, görücünün hayvanı gösterenlerin yalanlarına ve aldatmacalarına maruz kaldığına işaret eder.

Eğer bir koçun kanıysa, zengin bir beyefendi ona yalan söyledi ve eğer bir kedinin ya da bir kedinin kanıysa, bir sultan ona yalan söyledi, vb.

Rüyada kurban kanı genellikle iyi ve rızktır, eğer eti yenen bir şeyse ve başka hiçbir şeyde hayır yoksa.

Kim rüyada kurban edilmiş bir kimsenin kanını görürse parasını kaybeder ve kesilen bir hayvanın kanını görmek, eti yenen bir şeyse, aksi takdirde içinde hayır yoktur.

Rüyada kurban kanını görmek doğruluk ve iyi onludur ve kim rüyada onu kesen analistin kurban kanıyla ellerini lekelemişse, hayırlı işler yapıyor ve ona faydalı bir ilim yazıyor demektir.

Ayrıca rüyada kan lekeli bıçak gören kimse kalemdir.

Rüyada kan temizliği

Kim rüyada ellerini kanla yıkadığını görürse, zulme tövbe eder.

Kim rüyada ayaklarını kandan yıkadığını görürse, fitne aramaktan tövbe eder.

Rüyada kıyafetlerin temizlendiğini veya kandan yıkandığını görmek, kendisine yalan söyleyen kişinin argümanını geçersiz kılar.

Ve kim rüyasında yüzünü kanla yıkadığını görürse, bir hata için özür diler.

Evlerinin zeminini kandan temizlediklerini ve duvarların kandan temizlendiğini görenler ise, suçu silip süpürürler.

Rüyada sokakları kandan temizlemek, insanlar arasında reform anlamına gelir.

Bir kadın için rüyada kan

Nabulsi’ye göre bekar kadınların evlenmesi ve hamile kadınların kürtaj yapması için bir rüyada adet kanı.

Menopoz çağına ulaşmış bir kişi için rüyada adet kanı veya adet dönemi görmek, hastalığa işaret eder.

Bir kadının rüyasında kan görmek, görücünün durumuna ve durumuna bağlı olarak genellikle baştan çıkarma, adet, evlilik veya doğumdur.

Bekar kadınlar için rüyada adet kanı görmek evliliktir ve bekar olmayan kadınlar için bir hastalıktır, ancak adet döngüsü tarihinde rüya görmek ruhun takıntılarından biridir.

Elbiselerinin adet kanıyla lekelendiğini gören kişi, bir suçlamanın masumiyetini kanıtlar ve bekar kadınlar için bir rüyada adet kanı olan kirli kıyafetler onun iffetidir.

Kim rüyasında elbiselerinin kaynağını bilmediği kanla lekelendiğini görürse, namusuna bir suçlamadır.

Rüyada kadının rüyasında bir erkeğin veya elin üzerinde kan görmek, kadının devamsızlık ve dedikodu içinde yürüdüğüne işaret eder.

Bir kadın için rüyada kurban edilen kan, tek bir kadının bekaretinin kırılması veya bir lohusalığın kanıdır.

Rüyada kan içmek kötü niyet ve kötülüğe işaret eder.

Evin zemininde veya duvarlarında kan görmek, görücünün kendi türünden adaletsizlik ödediği anlamına gelir.

Sokaklarda veya pazarlarda kan görmek, yaygın bir yolsuzluğa işaret ediyor.

Ve Faraj adlı kadının burnundan çıkan kan, bir krizden sonra koruyucusuyla olan ilişkisinde.

Bir kadının kulağından kanama onun günah işitmesine neden olur, fakat kadının rüyasında kan kusmak Allah’ın kullarıyla alay eder, dürter ve susturur.

Kim bekar bir kadın için kanla lekelenmiş bir gelinlik görürse, iffetiyle suçlanır ve kim gözünden kan çıkarsa fitnedir.

Kendilerini ya da giysilerini kandan temizlediklerini görenlere gelince, kendilerini beraat ettirirler.

Kim rüyada evinin zeminini veya duvarlarını kandan temizlediğini görürse, haksızlığı ve suçlamayı ailesinden uzak tutar

Rüyada kan görmenin diğer vakaları

Rüyada çürümüş kan, yolsuzluğa bulaşmaya ve insanların haklarını yemeye delalet eder.

Kim rüyada birinin kendisine kan attığını görürse, yalan söylemekle suçlanır.

Rüyada kan bağışı görmek, görücünün ilimlerini yazıp insanlara aktardığına delalet eder.

Rüyada kan torbası alındığını görmek, kitap alımına delalet eder.

Rüyada kan tahlili şeytanın ruqyahını zorunlu kılar ve rüyadaki kan grubunun analizi ayartılmaktan sığınak arar.

Bir rüyadaki kan hastalıkları ikiyüzlülüğü ve şarlatanlığı gösterir ve bir rüyada anlamı varsa lösemiyi görmek kötülüklerin gözden geçirilmesidir.

Bununla birlikte, bu, hasta veya hastalıktan korkan kişiler için psikolojik bir endişe olmamalıdır.

Fakirler için rüyada kan görmek, tefeciliğin parasından sadaka alması, zenginler için haram parası olmasıdır.

Rüyada rahme gelen mahkûmun rüyasındaki kan, hastanın iyileşmesi, fakat mümin için rüyada kan görmesi kaymış, itaatsizlik günah işlemiştir.

Miller’ın rüyasında kan görmek ne anlama geliyor

Ünlü Batılı rüya yorumcusu Gustav Miller, rüyasında kan görmek hakkında şöyle der:

 • Rüyada elin üzerinde kan görmek, aile tarafından dışlanmaya ve haksız eleştiriler duymaya delalet eder.
 • Bir rüyada kan lekeli eller görmek, hızlı bir şekilde zarar veren kötü şansa da işaret eder.
 • Miller’ın yorumladığı şekliyle, kanlı giysiler görmek, başarılı ve müreffeh çalışmasında görücüye karşı yapılan entrikaların göstergesidir ve arkadaşlıklara karşı daha dikkatli olmalıdır.
 • Rüyadaki akıntı ve kanayan yaraya gelince, bir hastalığa veya güvensizlik ve endişe durumuna işaret eder ve Miller burada konuşur.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.