Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada ip görmek ne anlama gelir

رؤية الحبل في المنام

Rüyada ipi görmenin sembolleri ve anlamları, görmenin detaylarının çeşitliliğine ve rüyanın bağlamına göre değişir, rüyada kesilen ipler yorumda güçlü iplerden farklılık gösterir ve çamaşır ipi rüyada bir ilmik gibi değildir ve ipi tutmak onu düşürmek gibi değildir

Rüyada ip görmek ne anlama gelir

İbn Sîrin, “Rüyaların Yorumlanmasında Seçilmiş Konuşma” adlı kitabında, vaiz Profesör Ebu Saad’dan alıntı yaparak, rüyadaki ipin sebeplerden birini gösterdiğini söyler.

Yorum, ipi tutmak, düşürmek ve kesmek üzerinedir ve rüyadaki ip, durumuna ve görücünün görümde onunla birlikte durumuna göre otorite ve egemenliği gösterebilir, Kur’an’ı ve dini gösterebilir.

Şeyh Nabulsi’ye gelince, “Bir rüyanın ifadesinde insanların parfümü” adlı kitabında belirtildiği gibi, ipi yapma malzemesi üzerinde bir rüyada ipi görmeyi açıklar.

El-Nebulsi, rüyada yünlü bir ipin takva ve takvaya işaret ettiğini, rüyada lif veya kaba ip ipi görmenin pürüzlülüğe işaret ettiğini söyler.

Rüyada ip görmek, görümün ayrıntılarına ve görücünün durumuna göre kurnazlığa ve kötülüğe işaret edebilir ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada kalın bir ip, güçlü bir halkın evlenmesine, rüyadaki ince bir ip, zayıf bir halkın iç evliliğine işaret eder.

Rüyada ipek bir ip görmeye gelince, bu bir dostluk ve uyum kordonudur ve rüyada iplik ipi görmek sihir anlamına gelebilir.

Ve bir rüyada metal bir ipin yorumlanması, güçlü bir kişinin kullanımını göstermesidir.

Rüyada ipin tutuşturduğu ateşi görmek, fitne ve kavgaların iplerine işaret eder.

Rüyada siyah ip görmek, güçlü ve zaptedilemez bir antlaşmayı, rüyada ise evlilik antlaşmasını belgeleyen beyaz bir ipi belgelemeye işaret eder.

Rüyada ilmik görmek, adaletsizliğin veya tefecilik sözleşmesinin bulunduğu bir antlaşmayı belgelemeye işaret edebilir.

Rüyada hayvancılığı bağlayan ipleri görmek, bir akrabalık bağı ve görevidir.

Rüyada elbise iplerinin yorumlanması, insanlar arasındaki söylentileri ve haberleri göstermeleridir ve Yüce Allah daha olasıdır ve bilir.

Rüyada ip tutmak ne anlama gelir

İbn-i Sîrin, rüyada ipi gökten indiriyorsa ipi tutmanın, dinin ipine ve Kur’an-ı Kerim’in imran Suresi 103’te (Hep birlikte Allah’in ipine (kitabina, dinine) simsiki sarilin. Parçalanip ayrilmayin. Allah’in üzerinizdeki nimetini düsünün. Hani siz birbirinize düsmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birlestirmisti. Iste O’nun (bu) nimeti sayesinde kardesler olmustunuz. Yine siz, bir ates çukurunun tam kenarinda iken oradan da sizi O kurtarmisti. Iste Allah size âyetlerini böyle apaçik bildiriyor ki, dogru yola eresiniz.) dediğini söyler.

Kim rüyada gökten inen bir ipi tuttuğunu görürse, gücü hakikatte olacak ve hakikat yolu onu yükselmeye ve yüceliğe götürecektir.

Ama kim rüyada iple göğe yükseltildiğini görürse, hakikat üzerinde ölür ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada ipin kaçtığını gören kimseye gelince, bu onun otoritesinin ve prestijinin ortadan kalktığına delalet eder.

Rüyada ipin kesildiğini görmek, aynı zamanda padişahın ve kudretin veya vesayet ve otoritenin ölümüne de işaret eder ve rüyada ipin elden kaçması, durumun başkaları için bir paradoksudur.

Rüyada ipi boyunda görmek, antlaşmalara ve antlaşmalara işaret eder.

İpi belde, omuzda veya göğüste bir rüyada görmenin yorumlanmasının yanı sıra, hepsi evlilik, dürüstlük, din, rehin veya diğerleri gibi sözleşmeleri, antlaşmaları ve antlaşmaları gösterir.

Rüyada ipi kesmek ne anlama gelir

Rüyada ipi kesip koparmak, otorite ve gücün yok olmasına ve şartların değişmesine işaret eder.

Genel olarak rüyada ipin kesildiğini görmek hayırlı değildir, bu yüzden kim rüyada ipi eliyle kestiğini görürse dinini, ailesini veya vatanını terk eder.

Rüyada birinin ip kestiğini gören kimse, ipi kesme yolculuğuna işaret eder.

Kim bir ip tuttuğunu görürse ve sonra bir şey için umutları kesilir ve gerçekleşmez ya da olmayan şey için dileklerde bulunur.

Rüyada ipin bağlı olduğunu görmek, antlaşmaların sağlamlaştırılması ve bir ortaklığın, bir eşin veya benzerinin geri dönmesi anlamına gelir.

Rüyada çamaşır iplerinin kesilmesinin yorumu, haberlerin kesintiye uğramasına ve söylentilerin sona ermesine işaret ettiği ve Allah’ın en iyisini bildiği şeklindedir.

Rüyada ip yapmak ve satın almak

İbn-i Sîrîn, rüyada ip yapımını veya rüyada ipi bükmeyi görmenin tasvirinde, bunun antlaşma ve sözleşmelerin akdedilmesine veya seyahate işaret edebileceğini söyler.

Rüyada halat yapan, sözleşme memuru, yetkili kişi ve müftü gibi işleri sonuçlandıran herkesi ifade eder.

Şeyh el-Nebulsi’nin rüyada iplerin bükülmesini ve ip yapımını açıklarken gittiği şey de budur.

Bir rüyada iplerin kötülenmesinin kurnazlığa, aldatmaya ve sihir işgaline işaret edebileceğini ve Allah’ın en iyisini bildiğini de ekler.

Rüyada ipin satılmasının yorumlanmasına gelince, insanlardan vazgeçmeye delalet eder ve kim rüyada ipi kaybettiğini görürse dinini ve sadakatini kaybeder.

Rüyada ipi bulmanın yorumu, görücünün kendisini destekleyenlerle buluşması, rüyada ipi alması, arzu edileni elde ettiğine ve fayda sağladığına işaret eder.

Ayrıca, rüyada ip vermenin yorumu, başkalarının yararını ve insanların ve tesislerin geçici faydasını göstermesidir.

Bir kadın için bir rüyada iplerin yorumlanması

Genel olarak bir kadın için rüyada ip görmek, dinini, iffetini ve ilkelerine bağlılığını gösterir.

Kim rüyada güçlü bir ip tuttuğunu görürse, dinine sarılır ve kim rüyada zayıf bir ip tuttuğunu görürse, arzuları onun cazibesine kapılır.

Bekar bir kadın için rüyada kırık bir ip görmek, inatçılığına işaret edebilir.

Hamile bir kadın için rüyada kırık bir kordon görmek, gebelik yaşına bağlı olarak düşük veya doğuma işaret edebilir.

Evli bir kadının rüyasında ipin kesilmesine gelince, kocasıyla iletişim kordonunun seyahat, boşanma veya ölümle kesilmesine ve bilginin Allah’la olduğuna işaret eder.

Bir kadının cinsiyetinin kızlarından kesilmesi ve zamanını ailesine adaması için bir rüyada çamaşır ipinin kesilmesinin açıklaması.

Bir kadın için rüyada darağacı görmenin açıklamasına gelince, çocuklarının kötü yetiştirilmesidir.

Bir kadın için gökten inen ipi görmenin yorumu, onun dini, imanı ve amellerinin sonucudur.

Kim rüyada bir ipe bağlı olduğunu ve yüksek bir yerden asılı olduğunu görürse, bir oran cinsinden iner ve statüsüne sahiptir.

Kim rüyada ipten kaçtığını ve düştüğünü görürse, değerlerini ve ilkelerini terk eder.

Bir kadının rüyada ip satın aldığını görmek, evlilik, tanıklık veya dinini öğrenmektir.

Rüyada ip satmanın yorumu, kadının boşanması veya kendi iyiliğini, hayatının iyiliğini ve Allah’la ilimini içeren şeyleri terk etmesidir.

Rüyada ip görmenin diğer durumları

İbn-i Sîrin, rüyada sopanın üzerindeki ipi görmenin büyücülük, büyücülük, kötü iş ve bozulmuş bozuk bir antlaşmaya delalet ettiğini söyler.

Çünkü Yüce Allah Şuâr Suresi’nin 44. ayetinde şöyle buyurmaktadır: ((Bunun üzerine iplerini ve degneklerini attilar ve “Firavun’un kudreti hakki için süphesiz elbette bizler galip gelecegiz” dediler))

Zenginler için rüyada ipi görmenin yorumu onun sürekli ticareti, fakirler için ipi görmek ise onun umut ve arzularıdır.

Ve hasta için bir rüyadaki ipler, iyileşme umutlarını ve arzularını.

İstihara’dan sonra ipin tutulduğunu görmenin yorumu, ipin gücüne ve kaynağına göre iyi ve güzeldir.

İstihara’dan sonra ipin kesildiğini görmenin yorumuna gelince, bu bir kayıp ve ayrılıktır.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.