Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada ibadet yeri

مكان العبادة في الحلم

Rüyada cami görmek, Müslümanlar ve birçok gayrimüslim için temsil ettiği manevi ve sembolik değer nedeniyle görenin merakını uyandırır ve rüyada cami görme durumlarının çokluğu ve çeşitliliği kadar, birçok anlam ve yorum vardır.

İbn Şirin ve Nabulsi’nin rüyada cami görmesi yorumu

İbn Şirin, rüyadaki caminin ahirete delalet ettiğini, çünkü arandığı yer olduğunu söyler.

Rüyada camiye girmek, güvenlik ve huzura işaret eder.

Kim rüyada mescide girdiğini görürse, ilim ister veya icabet edilmiş bir dua ister.

Rüyada ayakkabısı ile kayıt cihazına girdiğini gören kimse, acil cezası olan bir günah işliyor demektir ve en doğrusunu Allah bilir.

Şeyh Nabulsi, rüyadaki caminin ticaret ve pazarlamaya işaret ettiğini, vizyondaki caminin sembollerinden birinin de ilim adamına işaret ettiğini söylüyor.

Yüksek merdivenli cami, ilim ve irfan bakımından zengin bir adamdır ve en iyisini Allah bilir.

Rüyada mescitte ibadet edenleri görmek, hidayete ve tövbeye işaret eder ve kim rüyada caminin ibadet edenlerden boş olduğunu görürse fitneye işaret edebilir.

Rüyada camide ibadet edenleri görmenin, onu duaya yükseltmeyen bir musibete delalet ettiği ve en iyisini Allah’ın bildiği söylenirdi.

Ve rüyadaki bilinmeyen cami, Allah rızası için samimi bir çalışma yoluyla gören ile Rabbi arasında özel bir ilişkiye işaret eder. Rüyada cami biliniyorsa, hakikat yoludur.

Rüyada caminin güzelliği ve süslemelerinin çokluğu, insanlar arasında iyiliğin yayıldığına ve en doğrusunu Allah’ın bildiğine işaret eder.

Kim rüyada mescit temizlediğini görürse, iyiliği emreder, vizonu yasaklar.

Rüyada cami temizlemek itaat, takva ve pak iman delalet eder.

Kim camiyi savunduğunu görüyorsa, bir ilkeyi, düşünceyi veya inancı savunuyor demektir.

Mescidde ilim almayı görmeye gelince, asıl kaynağın çizildiğini ve onun eliyle öğrenenin takva sahibi bir ilim adamı olduğunu gösterir.

Rüyada istihareden sonra cami görmek, dünya ve ahiret işinin iyiliğine delildir.

Rüyada camide namaz kılmak ne anlama gelir

Rüyamda camide kıyafetsiz namaz kıldığımı gördüm, bunun açıklaması nedir?

İbn Şirin, rüyada camide namaz kılmanın korkudan sonra tövbe ve güvenliğe delalet ettiğini söylüyor.

Ve rüyada mihrabda namaz kılmak, “Zekeriyya mabedde namaz kilarken melekler ona: “Allah sana, Allah’dan bir kelimeyi dogrulayici, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya’yi müjdeler.” diye ünlediler.” dediği için gören için müjdedir.

Rüyada evli bir kadın için mihrabda namaz kılmak, Allah’ın ona bir oğul vereceğine müjdedir.

Rüyada camide namaz kılmak, cevaplanan duanın sembollerinden biridir.

Rüyada camide namaz kılmak, aynı zamanda, görenin duasının doğru olması ve Allah’ın en iyisini bilmesi şartıyla, suçlamadan masumiyete ve ıstıraptan sonra rahatlamaya işaret eder.

Rüyada mescitte çıplak gören kimse, tövbeden yüz çevirebilir veya sapkınlığın sahibi olabilir. Hac mevsiminde olması dışında, Allah’ın izniyle Hac’dır.

Ayrıca rüyasında Ulu Cami’de elbiselerini çıkardığını ve buna izin verdiğini gören kimse, bu bir hac müjdesidir.

Kim rüyada kıbleden başka mescitte namaz kılarken görür ve çıplaklığı görünürse, dünyayı ticaretinde arar ve namazının bozulmasından dolayı aldığı ve sattığı her şeyi kaybeder.

Rüyada kıbleden başkasına namaz kılmak, haram servete ve tefeciliğe işaret eder ve en doğrusunu Allah bilir.

Kim kendini camide kıyafetsiz namaz kılarken görürse, kendi başına fetva veren ve kendisi için doğru olmayanı yazan az bilgili bir adamdır.

Kim mescitte sabah namazı kıldığını görürse, yüzündeki nur artmıştır ve mescitte öğle namazı Allah’tan bir lütuf ve rızıktır.

Kim onun mescitte yatsı namaz kıldığını görürse, Allah ona ilim ve beden bakımından sadret versin.

Rüyada camide akşam namazı kılmak, endişelerin ortadan kalktığına, camide akşam namazı ise iman ve İslam’da ölümü sembolize eder.

Rüyada camide imam görmeye yorum

Kim kendini mescitte meçhul bir imamın arkasında namaz kılarken görürse, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e bağlı olmayan bir akıl ve yol izliyordur, bu yüzden dikkatli olmalı ve imanını bozmamalıdır.

Rüyada salih bir vasi veya imamın arkasında namaz kıldığını gören kimse, ilim ve salihliği artar, dininde ve dünyasında doğru adımlar atar ve en doğrusunu Allah bilir.

Rüyada ölen kişinin camide insanlarla namaz kıldığını görmek, imamın yozlaştığına ve hükümdarın yozlaştığına delildir, çünkü insanlar ölen kişiden faydalanmazlar.

Rüyada camiye girmek ne anlama gelir

Rüyada camiye girmek, güvenliğe ve zarardan kurtulmaya işaret eder ve kim gece rüyasında camiye girdiğini görürse, Allah’ın izniyle ıstıraptan sonra rahatlamaya ve üzüntülerin sona ermesine işaret eder.

Rüyada camiye kaçmanın fitneden kurtuluşa işaret ettiği söylenir, ancak namaz dışında bir vakitte mescide girdiğini gören kişinin Cenab-ı Hakk’a yaklaşması gerekir.

Rüyada ayakkabı ile camiye girmek, görenin kendisine nankörlük ve haksızlık ettiğine işaret ettiği gibi, rüyada mescide girdiğini gören temiz değildir, fitneye uyar veya ilim ve din ehli ile alay eder.

El-Nabulsî şöyle der: Kim bir mescide girdiğini görür ve kapısında secde ederse, Bakara Suresi’nde söylediği için Allah onu tövbe ile kutsasın (Hani bir zamanlar “Su sehre girin de onun nimetlerinden dilediginiz sekilde bol bol yiyin ve kapidan secde ederek girin ve “hitta” (bizi bagisla!) deyin ki, size, hatalarinizi magfiret ediverelim, iyilik yapanlara nimetlerimizi daha da arttiracagiz” dedik.)

Kim mescide varır da onu kapalı bulur ve sonra ona açarsa, dinini yerine getirmek için dine sahip bir kimseyi tayin eder ve en doğrusunu Allah bilir ve kim mescide yolcu olarak girerse akrabalığını keser.

Rüyada arkadaşla camiye girmek, mübarek ortaklık, iyilik ve karşılıklı yarar anlamına gelir.

Rüyada düşmanla veya nefret ettiğiniz bir kişiyle camiye girmek, çatışma ve rekabetin çözümüne ve hakkın halkına geri verilmesine işaret eder.

Rüyada kadınla camiye girmek evliliğe, rüyada camiye arka kapıdan girmek ise niyetleri gizlemeye, ilke ve değerleri savunamamaya delalet eder ve en doğrusunu Allah bilir.

Rüyada camiye girememek

Kim kendini mescide girmeye çalışırken görür de yasağı nedeniyle giremezse, beldeyi yöneten zalim bir hükümdardır.

Kim rüyada mescide girmeyi reddettiğini sanırsa, nefsi için çabalamalı, Allah’tan yardım istemeli ve münafıklıktan arınmalıdır.

Ancak uyuyan kişi, rüyada insanların genel olarak mescide giremediklerini görürse, Bakara Suresi’nde (Allah’in mescitlerini, içlerinde Allah’in isminin anilmasindan meneden ve onlarin harap olmalarina çalisan kimselerden daha zâlim kim olabilir! Iste bunlar, oralara korka korka girmekten baska birsey yapmazlar. Bunlara dünyada perisanlik, ahirette de büyük bir azap vardir.) söylediği için adaletsiz bir hükümdara veya toplumun yozlaşmasına işaret eder.

Caminin yıkılması sadece duvarlarının yıkılması değil, aynı zamanda ibadet edenlerin camiye girmesinin engellenmesidir.

Rüyada camiden çıkmanın yorumu

Rüyada namazdan sonra camiden çıkmak, geçimde iyiliğe, takipte başarıya işaret eder.

Namazın bitiminden sonra rüyada mescidden çıktığını gören kimse, yeni bir işe veya projeye başlıyor veya seyahat ediyor.

Namaz bitmeden mescidi terk etmeyi görmeye gelince, görenin tövbeden döndüğünü veya ibadet etmediğini gösterir.

Kim rüyasında namazını yarıda kesip mescitten çıktığını görürse, ahiretten dünya ile meşgul olur.

Rüyada camiden kaçmanın yorumu, hidayet ve nasihatin reddine işaret eder.

Rüyada camiden kaçmak, ilim ve irfandan kaçışa veya yargıdan ve hakikatin hâkimiyetinden kaçışa işaret ederdi.

Kim rüyada mescitten kaçan bir kimseyi ve onu kovalayan insanları görürse, ortaya çıkan ve etrafındakilerin silkelendiği bir sapkınlığın sahibidir.

Rüyada camiden kovulduğunu görmek, kovulan kişinin sünnet ve şeriatı ihlal ettiğini sembolize eder.

Rüyada camiden kovulduğunu görmek, yalan yere şahitlik etmeye, içki içmeye veya kişiyi dininden uzaklaştıran büyük günahlara işaret eder.

İmamın kendisini kovduğunu gören kişinin ilme ve dine hakaret ettiği, ibadet edenlerin onu camiden kovduğunu gören kimsenin yalan bir söz söylediği ve Cenab-ı Hakk’ın daha muhtemel ve en iyisini bildiği söylendi.

Rüyada cami yaptırmak ve onarmak ne anlama gelir

İbn-i Şirin, rüyada cami yaptıran kimsenin, yargı ve fetvadan hak ettiğini alacağını veya insanlara iyi olduğu şeylerden yararlanabilecekleri bir iş teklif edeceğini söyler.

Eğer bir âlim ise ve rüyasında cami yaptırdığını görürse, insanlara faydalı bilgiler sunuyor demektir.

Kim rüyada mescide uygun olduğunu görürse, eğer gören dünya ehlinden ise, bunun geçim ve nakde bir nimet olduğuna işaret eder.

Ya da ahiret ehlindense sevap ve mükâfatı gösterir ki Allah en doğrusunu bilir.

Rüyada cami inşa etmenin yorumu, rahim ile insanların iyilik için bir araya gelmesi arasındaki bağlantıya işaret eder.

Ayrıca caminin inşası, Cenab-ı Hakk’ın Hac Suresi’ndeki (Böylece insanlari onlardan haberdar kildik ki, öldükten sonra dirilmenin hak oldugunu ve kiyamet gününden süphe edilemeyecegini bildirmek için, öylece sehir halkina buldurduk. Onlari magarada bulanlar, aralarinda durumlarini tartisiyorlardi. Dediler ki: “Üstlerine bir bina (kilise) yapin. Bununla beraber Rableri, onlari daha iyi bilir.” Sözlerinde üstün gelen müminler: “Üzerlerine muhakkak bir mescid yapacagiz.” dediler.) sözleri için düşmanlara karşı kazanılan zafere işaret eder.

Rüyada caminin tamirini görmek, toplumun reformunu, insanların bakımını ve görücü ailesinin iyiliğini sembolize eder.

Rüyada camide ıslah görmek, fitne ve sapkınlığı terk etmeye ve her ne olursa olsun gerçeği savunmaya da işaret eder.

Cami yaptırmayı veya camiye katkıda bulunmayı reddettiklerine inananlara gelince, onlar yanlış yönlendirilmiş ve yanıltıcı bir fikir amacıyla toplumu yozlaştıran bir adamdır.

Kim rüyada evinin camiye çevrildiğini görürse, annemle babamın salih bir ailesinin reisidir.

Rüyada mescitte oturduğunu görenlerin yanı sıra, bu onun iyiliğine ve takvasına ve onun tanıtımı olduğu için kendisinin yatağı olmaya gayret ettiğine delalet eder.

Kim evinin mescit olduğunu görürse, hakikate çağıran olmuştur ve büyük bir şeref görmüştür.

Rüyada camilerin yıkılması ve camilerin yıkılması

İbn Şirin, rüyada caminin yıkılmasının musibet ve musibetlere işaret ettiğini söyler

Kim rüyada bir camiyi yıktığını görürse, insanlardan ilmi alıkoyuyor veya bâtıl ile hakkı yok ediyor.

Rüyada caminin yıkıldığını görmenin, yerine başka bir cami inşa etmekten başka bir hayırı yoktur.

Kim rüyasında camiyi yıktığını ve yerine bir dükkân inşa ettiğini görürse, kendi dünyasını ahirete tercih etmiştir.

Hamam yaparsa dini bozulur, caminin yerine çukur kazarsa kurnazlık ve kurnazlıktan günahtır ve en iyisini Allah bilir.

Şeyh Nabulsi, caminin rüyada yıkılmasının, halkının namazdan sonra yozlaştığına delil olduğunu söylüyor.

Rüyada caminin yıkılması, münafıklığa ve zekâtın hapsedilmesine, bir caminin hamama çevrildiğini gören kimse, gizli bir adamın ahlaksızlık yaptığına işaret eder.

Kim bir camiyi yıkarsa münafıktır, öyleyse Rabbi Allah’tan korkmasın ve Bakara Suresi’nde (Allah’in mescitlerini, içlerinde Allah’in isminin anilmasindan meneden ve onlarin harap olmalarina çalisan kimselerden daha zâlim kim olabilir! Iste bunlar, oralara korka korka girmekten baska birsey yapmazlar. Bunlara dünyada perisanlik, ahirette de büyük bir azap vardir.) dolayı zulüm görmesin.

Kim rüyada bir mescit yıkan veya yerine bir ev inşa ettiği kimse, din ticareti yapar ve en doğrusunu Allah bilir.

Rüyada camiye idrar yapmak ve mihraba idrar yapmak

İbn Sîrîn, rüyada mihraba idrarını yaptığını gören kimsenin, kendisine doğan salih bir âlimin çocuğu olduğunu söyler.

Kim rüyada mescide idrarını yaptığını görürse, kavmi galip gelen ve onları iyiliğe götüren bir çocuğa işaret eder.

Mihraba idrarını yaptığını görürse, İslâmî ilim aramak için kendi kendine çalışan bir çocuğu işaret eder.

Rüyada rahatlamak için mescide girdiğini gören kimse, dini kendi menfaati için kullanan bir adamdır, bu yüzden Cenâb-ı Hak, ihtiyacını kaybeden bir adama Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i söylediği için onu yüzüstü bırakacaktır, bu yüzden mescitte onu çağırmaya başladı (Allah sizi yolunuza döndürmesin).

Rüyada caminin duvarına idrar yapmak, bir çocuğun Tanrı’nın evini koruduğunu ve ona hizmet ettiğini gösterebilir.

İdrar kötü kokuyorsa, ikiyüzlülüğü ve yalanları gösterir.

Rüyada camiden idrar temizlemek, Allah’ın evlerinin savunulmasına ve hizmetine delalet edilir.

Rüyada camide hırsızlık ve zina yorumu

Camide günah işlemenin açıklaması nedir?

Rüyada camide günah (büyük günahlar) işlemek, görücünün Cenab-ı Hakk’ın hakkını ve kullarının hakkını hiçe saydığına işaret eder.

Rüya camide hırsızlık ise, gören başka bir ilmin veya fikrin emeğini çalar.

Rüyada camide zina ettiğini görürse, bu onun tanrısını kapris edindiğine işaret eder.

Rüyada camide içki içmek ise, konuşmayı yerinden oynattığına işaret eder

Rüyada Ulu Cami ve Mescid-i Nebevî görmek

Rüyada Mescid-i Nebevî ve Ulu Camii görmenin yorumu

Sevgili Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in sünnetine uymayı, Resûlullah’ın mescidine giremediğini görmeyi gösterir.

Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetinde görenin onlardan sahip olmadığı yeniliğini gösterir.

Ulu Cami’yi görmek ise Allah’ın Kutsal Evi’ni inşallah ziyaret etmeye işaret ediyor. Ve büyük bir şey olduktan sonra tövbenin ve Yüce Allah’ın ipine bağlılığın yenilenmesi.

Mescid-i Aksa’yı görmeye gelince, Allah onu özgürleştirsin, Allah’ın izniyle ve onu Cenab-ı Hakk’a yaklaştıran bir eylemin kabulü ile cihad, şan ve zafer için bir rehberdir.

Çünkü Mescid-i Aksa, insan amellerinin Cenab-ı Hakk’a yükseliş yeridir.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.