Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada et ve et yeme rüyasının yorumlanması

تفسير اللحم في المنام

Rüyada et görmenin İbn Şirin ve Nebulsi tarafından yorumlanması

İbn-i Sîrin, rüyada et ağrıttığını ve hastalandığını, rüyada çiğ etin herkes için bir top olduğunu, rüyada et satın almanın, eğer onu pişirmezse ve yemezse görücünün başına gelen bir felaket olduğunu, rüyadaki küçük etten nefret edildiğini ve akrabalarda bir felakete işaret ettiğini, rüyada çok fazla et görmenin daha iyi olduğunu, özellikle sığır eti olduğunu ve rüyada yumuşak et görmenin ölüm ve üzüntüye işaret ettiğini, ancak görümde aksini gösteren bir şey olduğunu söyler.

Rüyada etin eve girmesinin, ıstıraptan sonra vulvaya ve görücünün evinde felâketin sona erdiğine, özellikle rüyada tuzlanmış et, pastırma ve ızgara ete, rüyada çiğ etin ise özellikle onunla kan görenlere gıybet ve dedikodu yapıldığına işaret ettiği söylenir.

Rüyada büyük bir et parçası görmek, yağsız etten veya az etten daha hayırlıdır ve bir rüyada et ve yağ görmek, vulva ve geçim kaynağına işaret eder ve kim rüyada etten daha fazla yağ görürse, sürmeyen bir faydadır, fakat kim eti yağdan daha fazla görürse, uzun süren ve süren bir faydadır ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada et suyu görmek, yükselme ve ihtişamın yanı sıra, rüyada pişirilmiş et ve pilav görmek, bol geçim ve rahatlığı sembolize eder ve kim et görür ve bir rüyada yemek yemeyen, yorgunluk ve yanılsamaya işaret eder, ancak bir rüyada et yemek çoğu durumda iyidir.

Rüyada pişirilen çiğ et ve et

İbn-i Şirin, rüyada çiğ etin asla kötü olmadığını, çünkü insan midesinin doğası gereği onu sindiremediğini, rüyada pişmiş et yemenin genellikle çiğ yemekten daha iyi olduğunu, rüyada çiğ et yemenin görücüye ait bir şeyin yok olmasına ve rüyada çiğ et yemenin insanların yabancılaşmasına ve konsillerde belirlerini yemeye işaret ettiğini söylemiştir.

Şeyh Nebulsi, rüyada çiğ et yemeyi, onu yemeden görenlere görücünün başına gelen kötülüklerin bir göstergesi olarak yorumlamış, ancak rüyada çiğ et yemek iyiliğe işaret edebilir ve Allah en iyisini bilir.

Kim rüyada pişmiş et yediğini görürse, görümde aksine bir şey olmadıkça servetini arttırır, bir şeyhle pişmiş et yediğini gören kimse padişahın yanına yükselir.

Rüyada sebzeli olarak pişirilen et, özellikle et suyu varsa, hastalıktan kurtulmayı gösterirken, rüyada pirinçle pişirilen et, dünyadaki geçim kaynağını ve kapasiteyi gösterir.

Rüyada et almak ne anlama gelir?

İbn-i Sîrîn, rüyada et satın almanın yakın bir felakete işaret ettiğini, bunda hayır bulunmadığını, rüyada et alıp parasını ödediğini gören kimsenin para kaybettiğini veya yakınlarının başına bir felaket geldiğini, fakat rüyada et alıp eve girmenin hastanın şifasına telaf olduğunu, kim rüyada ızgara veya pişmiş et aldığını görürse kolay geçim kaynağıdır.

Rüyada kurban kesmek, görümün bağlamına göre iyi ya da kötü olabilecek bir şey için görücünün evinde buluşan devamsızların veya insanların gelişine işaret eder ve rüyada çok fazla et satın almak şüphe ticaretine işaret ederken, rüyada insan eti satın almak işe yaramaz depresif bir ticarete işaret eder.

Rüyada kasap dükkanına girmek, görücünün hayatındaki farklılıkları ve çatışmaları gösterir, Şeyh Nabulsi, rüyadaki kasabın tehlikeli bir kötü adam olduğunu, özellikle de kıyafetleri kanla kirlenmişse ve kasabın rüyada kendisine geldiğini gören, ağır bir hastalığa veya felakete işaret ettiğini ve Allah’ın en iyisini bildiğini söyledi.

Rüyada sığır eti yemek ve boğa eti yemek ne anlama gelir?

İbn Siren, rüyada sığır eti ve dana etinin helal paranın aynı yıl içinde zarar gördüğüne işaret ettiğini, rüyada sığır eti yemenin, etin sert olması halinde yorgunluk ve işten aylaklığa, hamile kadınlar için rüyada sığır eti yemenin, yeni doğan erkeğe Yüce Olan’ı (buzağı Hanez ile geldiğini) söylediği için işaret ettiğini söyler. Bir rüyadaki yağlı sığır eti yağsızdan daha iyidir, pişmiş çiğden daha iyidir ve hızlı büyük bir müjdeye göre bir rüyadaki buzağı.

Şeyh Nabulsi, rüyada yağsız sarı sığır etinin hastalığa işaret ettiğini, rüyada sığır eti veya boğa yediğini görmenin, görümcünün hükümdara sunulduğunu ve Allah’ın en iyisini bildiğini açıkladığını söyler.

Kim rüyada pişmiş sığır eti yediğini görürse, alnının teriyle, zahmetinden ve yorgunluğundan yer, fakat rüyada çiğ sığır eti yemeyi görmek kalbin sertliğini miras alır, daha çok af dilesin.

Rüyada manda eti kolay ve hızlı bir geçim kaynağıdır ve kim rüyada manda eti yediğini görürse, iyilik ve yağmura işaret eder, rüyada çiğ manda eti ise geçici yorgunluktur ve daha iyi pişirilir.

Rüyada pişmiş boğa eti yediğini görenlere gelince, rastgele kararlar verir, bekletilir, kim rüyada çiğ boğa eti yediğini görürse çok sinirlenir ve sonra pişman olur, rüyada boğa etinin anlaşmazlıkta istikrarı sembolize ettiğine, rüyada boğa eti yemenin inatçı bir insanla düşmanlıkta zafere işaret edebileceğine delinmiştir.

Kim rüyada dana eti yediğini görürse, bir misafir ona bir yolculuktan gelir veya ona yoklukla döner ve kim rüyada çiğ dana eti yediğini görürse, çocukların davranışlarını kontrol eder veya onlara kızar.

Rüyada deve eti ve deve eti yemek ne anlama gelir?

Rüyada deve eti yemek, Sultan’dan bir faydaya veya rüya sahibini iyileştiren bir hastalığa işaret eder, rüyada deve eti yemek, görücünün rüyasında kendisine dokunmadıkça güçlü bir düşmandan muzdarip olduğuna dair paraya işaret edebileceği gibi, kim rüyada deve eti ve deve eti alıp da yemiyorsa, İbn Sîrin’in yorumuna göre parayı etkilemektedir.

Rüyada deve eti yediğini gören kimseye gelince, bir hastalığa yakalanır ve rüyada deve eti yemenin, görücünün kadın ailesine karşı başına gelen bir haksızlık olduğu ve bundan zarar ve günah aldığı ve Allah’ın en iyisini bildiği söylenir.

Kim rüyada deve eti yediğini görürse, nefretin artmasıdır ve istismarı unutmaz, fakat rüyada deve eti yediğini gören kimse, diyetinde bir artıştır ve sütten kesildikten sonra küçük bir deve olan fraksiyonun etini yediğini gören görücü başkalarının parasını yer, yetimin parasını yer.

Kuzu etinin rüyada yorumlanması ve kuzu eti

İbn-i Sîrîn, kuzu eti yeme rüyasını, görücünün ızgara mezbaha olup olmadığını ve görücünün onu evinde görüp görmediğini, bu kuzunun rüyada yağsız olması halinde yeni tanıdıkların zayıflamasına ve onların yoksulluğuna, aksine rüyadaki koyunların şişman olmasına işaret ettiği şeklinde yorumlamıştır.

Kesilmemiş kesilmiş kuzu trajik bir felakete işaret edebilir, ancak yağ kalıtsal olduktan sonra ölüme işaret edebilir ve genel olarak kuzudan pişirilmiş çiğden daha iyidir ve bir rüyada keçi eti İbn Şirin, hastalığınızdan sonra iyileşmeye işaret ettiğini ve Allah’ın en iyisini bildiğini söyler.

Uyuyan kişi rüyada pişmiş koyun eti yediğini görürse, huzur, kolaylık ve güvenlikle iyidir ve et suyuyla kaynatılmış bir rüyada en iyi et bulunur, ancak uyuyan kişi rüyada kavrulmuş kuzu yediğini görürse, yorgunluk ve çaba ile dolu bir geçim kaynağıdır ve kuzu etini çiğ yemek, doğanın daha kötüsü için değişim hızını, öfkenin hızını ve durumun tersine döndüğünü gösterir.

Rüyada pişirilmiş kuzu yediklerini görenler ise hoşgörü ve sükunet ile karakterize edilir ve çocuklarla yumuşak bir şekilde ilgilenirler ve kuzuyu görmede çiğ yemek yemeyi görmek, görücünün çocuklara karşı acımasız olduğunu gösterir.

Kim rüyada pişmiş koyun eti yediğini görürse, ailesini tüketir ve onlara karşılayamayacakları şeyleri taşır ve eğer koyun eti rüyada çiğ ise, görücü karısına veya bağımlı kadınlara karşı sert davranır ve onları yabancılaştırır.

Rüyada keçi eti yemek, eşyalara kayıtsızlığa işaret eder, fakat rüyada keçi eti yemeyi görmek inatçılığa, dedemin etini yediğini gören herkes iyiliğe ve geçim kaynağına işaret eder.

Rüyada Kuş ve Tavuk Eti Yediğini Görmek

Şeyh Nabulsi, rüyada şahin ve kartal gibi bir rüyada av eti yemenin, görücünün padişahtan aldığı paraya işaret ettiğini, uyuyanın yediği kuşun eti haram ise Makareen halkından para aldığını, rüyada kuş eti yemenin ise kurnazlık ve aldatmadan geçim ve para kazandığına, çiğ ise görücünün bir kadına tecavüz edip ona zulmettiğine ve en iyisini Allah’ın bildiğini söyler.

Ayrıca rüyada kuş eti yemek, Yüce Allah’ın Waqi’ah Suresi’ndeki sözü için seyahate veya cennete işaret edebilir (ve arzuladıkları şeyden kuş eti).

Rüyada tavuk eti yemek bir kadının yararına, rüyada tavuk eti yemek ise pişmişse görücü az fayda sağlayan insanlarla birlikte yaşar ve rüyadaki tavuk eti çiğ ise görücü kadınları kıskanır, piliç eti veya civciv yediğini gören kimse sağlığında bir artıştır, fakat kuş eti yediğini gören kimse, tedbirsizliğin ve Allah’ın en iyisini bildiğini gösterir.

Rüyada kaz eti din adamlarından bir fayda sağlarken, ızgara veya kızarmış kuş civciv eti yemek yorgunluk ve sıkıntı sonrası paraya işaret eder.

Kim rüyada pişmiş horoz eti yediğini görürse, bereketinde bir artıştır, fakat horozun tencerede çiğ et yediğini görmek, cami imamına veya müezzinine sitem eden bir görücüdür.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.