Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada çivi kesildiğini görmek ne anlama gelir?

تفسير حلم قص أظافر الميت

Rüyada tırnak kesmek, sünnete uymak veya borç olarak para almak, rüyada tırnakları kesmek emanetlerin yerine getirilmesine ve borçların ödenmesine, rüyada ayak tırnaklarının kesildiğini görmek, kazançta araştırma ve incelemeye, rüyada ise birinin tırnaklarını kesmenin düşmanlıktan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada tırnak kesimi görmenin İbn Şirin tarafından yorumlanması

 • İbn-i Sîrîn, rüyada çivi kesildiğini görmek, sünneti takip ederek veya borç parayla dışarı çıkarak yorumlamıştır.
 • Kim rüyada tırnaklarını kırpıntı veya makasla kestiğini görürse, sünnete uymanın hayırlı olduğuna işaret eder.
 • Rüyada bıçakla kesilmiş çivi görmek, şeriata bağlı kalmanın zorluğuna işaret eder.
 • Rüyada dişlerle tırnak ısırdığını görmek de öfkenin bastırılmasına işaret eder.
 • Bir rüyada tırnakların ölümünü görmek, yetenek ve gücün ortadan kalktığını gösterir.
 • Rüyada bebeğin tırnaklarını kesmek, zekât ve içgüdünün ödenmesine işaret eder.
 • Ve rüyada yaşlıların tırnaklarını kestiğinizi görürseniz, bu onların ölümünü ve kederi gösterir.
 • Rüyada tanınmış bir kimsenin tırnaklarını kestiğini görmek, onun dinindeki iyiliğe işaret eder.
 • Kim rüyada tırnaklarını kesen bir yabancı görürse, hidayet ve tavsiye işittiğine işaret eder.
 • Rüyada evde tırnak kesimi görmek, içindeki sorunların bittiğine işaret eder.
 • Rüyada işyerinde tırnaklarını kestiğini gören kimse, yoğun rekabetten kurtulmaya işaret eder.
 • Rüyada camide tırnaklarınızı kestiğinizi görürseniz, bu iyi ibadete delalet eder.
 • Rüyada tırnak makası aramak, sünneti takip etme isteğine işaret eder.
 • Rüyada yerde kırpılmış tırnaklar görmek, toplam geçim kaynağı kaybına işaret eder.
 • Bir rüyada kırpılmış tırnakların toplanmasını görmek, kaybettikten sonra paranın geri kazanıldığını gösterir.
 • Bir rüyada kedilerin tırnaklarını kesmek, onların ve hastalıkların ölümüne ve hastalığına işaret eder ve kim bir köpeğin tırnaklarını bir rüyada kestiğini görürse, söylentilerin sonunu gösterir.
 • Rüyada kuş tırnaklarının kesildiğini görmek, bir savaşçının silahsızlandırıldığına delalet eder ve en doğrusunu Allah bilir.

Rüyada tırnakları kesmeyi hayal etmek ne anlama geliyor?

Rüyada tırnağın kesildiğini görmek, şunu gösterir:

 • Emanetleri ödemek, borçları ödemek ve kim rüyada sağ elinin tırnaklarını kestiğini görürse, bu sadaka verdiğine ve zekât verdiğine delalet eder.
 • Rüyada sol elinizin tırnaklarını kestiğinizi görürseniz, yozlaşmayı bıraktığınıza işaret eder.
 • Rüyada kirli tırnakların kesildiğini görmek, günah ve günahlardan kurtulmaya delalet eder.
 • Kim rüyada bir elinin tırnaklarını kesip diğerini bıraktığını görürse, bu ibadette bir başarısızlığa işaret eder.
 • Rüyada her iki elin tırnaklarının kesildiğini görmek, işlerin ve ibadetlerin sonuna kadar tamamlandığına işaret eder.
 • Rüyada elin uzun tırnaklarını kesmek, kötü amellerden uzak durmaya delalet eder.
 • Bir rüyada elin kısa tırnaklarını kesme vizyonuna gelince, düşmanların önünde zayıflığa işaret eder.

Ayak tırnaklarını kesmeyi hayal etmek ne anlama geliyor?

Rüyada ayak tırnaklarının kesildiğini görmek, kazancın Allah’ı hoşnut edecek şekilde araştırılmasına ve araştırılmasına delalet eder:

 • Rüyada ayak başparmağını kestiğini gören kimse, geçim kaynağındaki kapasiteye ve artışa işaret eder.
 • Rüyada küçük ayak tırnağınızı kestiğinizi görürseniz, ibadete olan bağlılığınıza ve her iki ayağın tırnaklarının kesildiğini görmek ise din ve dünyevilik konularında artışa işaret eder.
 • Kim rüyada sağ ayağının tırnaklarını kestiğini görürse, bu farz namazların tamamlandığına işaret eder.
 • Rüyada sol ayağın tırnaklarının kesildiğini görmek, çocukların iyiliğine işaret eder.
 • Rüyada kırık ayak tırnağının kesilmesi, kayıpların tazmini anlamına gelir.
 • Rüyada ayak tırnaklarının kesildiğini ve kan çıktığını görmek, para harcamak ve para cezası ödemek anlamına gelir.
 • Kim rüyada ayak tırnaklarının kesildiğini görürse, dolandırıldığına işaret eder.
 • Rüyada ayak tırnaklarının kesildiğini görmek, görücünün parasına zarar verir.

Rüyada bir kişinin tırnaklarının kesildiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada kimsenin tırnaklarının kesildiğini görmek, düşmanlıktan kurtulmaya ve saldırganları sınırlarında durdurmaya delalet eder:

 • Kim rüyada başkasının tırnaklarını tiksintiyle kestiğini görürse, bu güvenceye ulaşmak için yorgunluğa işaret eder.
 • Rüyada zorlanan başka bir kişinin tırnaklarını kestiğinizi görürseniz, sizin için güvenli ve hayatta kalan bir şey yapmaya zorlama ve rüyada başkasının tırnaklarını kesmeyi reddetmeyi zayıflık ve yenilgiye uğratmaya işaret eder.
 • Kim rüyada tanıdığı birinin tırnaklarını kestiğini görürse, onun kötülüğünden kurtuluşa işaret eder, fakat rüyada bir yabancının tırnaklarının kesildiğini görmek, zafer ve kuvvete işaret eder.
 • Rüyada yaşlı bir kişinin tırnaklarını kesmek, umutsuzluktan kurtulmayı gösterirken, rüyada çocuğun tırnaklarını kesmek, endişelerin ve belirsizliklerin ortadan kalkmasına işaret eder.
 • Kim rüyada oğlunun tırnaklarını kestiğini görürse, bu onun din ve şeriat üzerine yetiştiğine, rüyada kardeşinin tırnaklarının kesildiğini görmek, onun namazlarında hidayete ve gayret gösterdiğine delalet eder.

Rüyada tırnaklarımı kesen birini görmek ne anlama geliyor?

Rüyada birinin tırnaklarınızı kestiğini görmek, onun gücünden sıyrıldığınızı ve onları engellediğinizi gösterir:

 • Kim rüyada tırnaklarını kesen başka birini görürse, bu onun borçlarının büyük olduğuna işaret eder.
 • Rüyada birinin ayak tırnaklarınızı kestiğini görürseniz, kazancınıza zarar verdiğinizi ve birinin tırnaklarınızı kestiğini ve zarar ve kötülüğe maruz kalmak için bir rüyada sizi incittiğini görür.
 • Kim rüyada tanınmış bir kimsenin tırnaklarını kestiğini görürse, bu kâsın kendisine karşı düşmanlık ve kötülük beslediğine delalet eder.
 • Rüyada size yakın birinin tırnaklarınızı kestiğini görmek, haklarınızın tanıdıklarınız tarafından elinizden alındığına işaret eder.
 • Rüyada bir yabancının tırnaklarınızı kestiğini görmek, düşmanın sizi kazandığına işaret eder, ancak rüyada tırnaklarınızı kesen bir arkadaşınızı görmek, onun tarafından ihanete uğradığınıza ve bıçaklandığınıza delalet eder ve Allah en iyisini bilir.

Ölen kişinin tırnaklarını kesmek ne anlama gelir?

Rüyada ölünün tırnaklarının kesildiğini görmek, onun için bir af ve mağfiret dilemesine delalet eder, kim rüyada ölünün uzun tırnaklarını kestiğini görürse, bu onun merhamet ve mağfiret gördüğüne delalet eder, rüyada ölünün kirli tırnaklarını kestiğinizi görürseniz dininizdeki dürüstlüğe, merhumdan tırnaklarını kesmesini isteme rüyası ise onun yakarış ve sadaka ihtiyacına işaret eder.

Rüyada ölünün elinin tırnaklarını kestiğini gören kimse, borçlarının ödendiğine işaret eder, fakat rüyada ölünün ayağının tırnaklarının kesildiğini görmek, onun faziletlerinin insanlar arasında zikredildiğine işaret eder.

Rüyada ölü bir babanın tırnaklarını kesmek, ölümünden sonra onun doğruluğuna işaret eder, ancak rüyada ölü bir annenin tırnaklarını kesmeyi görmek, iyi bir yakarış ve onun için af dilemeye işaret eder.

Kim rüyada merhumun tırnaklarını kestiğini görürse, bu doğruluk ve hidayete işaret eder, rüyada merhumun tırnaklarını kestiğini görmek, ahiret yurdundaki iyi durumuna delalet eder.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.