Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada başörtüsü takmak ne anlama gelir?

رؤية الأخ في الحلم

Rüyada başörtüsü taktığını görmek, dinin artmasına ve şartların örtbas edilmesine müsaade etmekte, kim rüyada kanuni başörtüsü taktığını görürse ibadete ve itaate bağlılığının delilidir, başörtüsü takmayan kadınlar için rüyada başörtüsü takmak samimi bir tövbeye, rüyada siyah peçe taktığını görmek ise genel olarak üzüntüye işaret eder, Allah ise en iyi ve en bilen kişidir.

Rüyada başörtüsü takıldığını görmenin İbn Şirin tarafından yorumlanması

 • İbn-i Sîrîn, rüyada başörtüsü takmayı durumu örtbas edip susturarak, belki de rüyada peçeli olmayan kadının peçe taktığını görmek, onun şartlarının iyiliğine ve iyiye doğru değişimine işaret eder.
 • Bir kadın rüyada İslami başörtüsü taktığını görürse, bu onun dininde ve ahlakında bir artış olduğuna işaret eder.
 • Rüyada bekar kadınlar için peçe görmek, yakın evliliğinin ve hayatındaki istikrarın iyi haberini gösterir
 • El-Nabulsi, peçe takmayı hayal etmenin güvenliği sağlamak ve korkudan kurtulmak anlamına geldiğini, başörtüsü takmanın kendini korumayı ve tabulardan uzak durmayı gösterebileceğini söyledi.
 • Kim rüyada saydam peçe taktığını görürse, başkalarıyla olan ilişkilerinde harcar, rüyada başörtüsü takmak dinde genellikle iyi, güvenli ve faydalıdır.
 • Rüyada başka bir kadının peçesini takmak, kocasıyla evlendiğinin delilidir ve belki de rüyada akrabası olan bir kadının peçesini taktığını görmek, onun yaklaşımının ve yaratılışının yaratılışıyla benimsendiğine işaret eder.
 • Rüyada ölü bir kadının başörtüsü takması, bekarsa akrabalarından biriyle evlenmeye veya onun durumuna, evli ise hayattayken ölü bir kadının durumuna benzer ve Allah en iyisini bilir.
 • Rüyada yırtık peçe takmak yoksulluk ve ihtiyaca işaret eder ve kim rüyada eski bir başörtüsü taktığını görürse önceki ilişkilerine veya işçilerine geri döner.
 • Rüyada başörtüsü takmak için bir başörtüsü arayışını görmek, iş yapmak için meşru yollar bulma girişimine işaret eder.
 • Ve perdeyi arama rüyası ve onu bulma vaadi, doğruluk ve bütünlük çabalarına ulaşılamadığını gösterir

Peçeli olmayanlar için başörtüsü takma rüyası

 • Rüyada başörtüsü takmayan bir kadın görmek, onun Allah’a dönmesine ve doğru tövbesine delalet eder.
 • Rüyada peçe takan peçesi açık bir kız görmek, yapmak istediği kötü bir şeyden döndüğünü gösterir.
 • Rüyada başörtüsü takmayan bir kadın için başörtüsü takmaya zorlanmak, yaptığı kötü bir şey için suçlandığını gösterir.
 • Rüyada peçe takmayan bir kız kardeş görmek, onun ahlakında ve dininde bir artışa işaret eder.
 • Rüyada başörtüsü takmayan bir anne görmek, yakındaki bir vulvaya işaret eder ve bir arkadaşın rüyasında başörtüsü yokken başörtüsü takması onun iyi davranışlarına işaret eder.
 • Peçeli olmayan bir kadın için rüyada peçe takma tavsiyesi duymak, sırları veya değerli bilgeliği saklamak için bir çağrı duymanın kanıtıdır.
 • Bir kız rüyada kendisine başörtüsü takmasını tavsiye eden bir akraba görürse, bu itaat ve ibadete teşvik etmenin bir işaretidir

Rüyada renkli başörtüsü takmak ne anlama geliyor?

 • Rüyada rengarenk başörtüsü taktığını görmek, hayata ve onun süslenmesine bağlılığı gösterir.Rüyada tesettür takmayan bir kadın için renkli peçe takmak mutluluk ve sevinci gösterebilir.
 • Bir kadın rüyada eşarp peçe taktığını görürse, hayatındaki değişikliklerin bir işaretidir.
 • Rüyada rengarenk peçe takan başka bir kadın görmek, ondan iyi haberler duyduğuna işaret eder.
 • Bir rüyada beyaz bir başörtüsü takmak, yatağın aşinalığının ve saflığının bir işaretidir.
 • Peçeli olmayan bir kadın rüyada beyaz peçe taktığını görürse, insanlar arasındaki iyi şöhretinin bir işaretidir.
 • Rüyada kırmızı peçe takmak, geçim ve menfaat işaretidir.
 • Kim rüyada kırmızı başörtüsü taktığını görürse, yaptığı bir işten menfaat alır.

Siyah peçe takmayı hayal etmek ne anlama geliyor?

 • Rüyada siyah başörtüsü taktığını görmek, üzüntü ve yas tutmaya, siyah peçe takmayı hayal etmek ise kötü karakterli bir kişiye bağlanmaya işaret eder.
 • Rüyada siyah başörtüsü takan bir kadın görmek, onun hakkında üzücü haberler duymanın bir işaretidir.
 • Bazı yorumlarda, rüyada siyah peçe taktığını görmek, yüksek bir statü ve prestije işaret eder.
 • Rüyada sevinç içinde siyah peçe taktığını görmek, bir akrabanın ölümüne delalet eder.
 • Ve kim rüyada teselli olarak siyah peçe taktığını görürse, samimi niyetinin ve iyi niyetinin delilidir

Rüyada başörtüsü takan bilinmeyen bir kadın görmek

 • Rüyada bilinmeyen peçeli bir kadın görmek, yaşamda istikrar ve mutluluğa delalet eder.
 • Kim rüyada sevmezken tanımadığı bir kadının başörtüsü taktığını görürse, kendini suçlamaktan ve pişmanlıktan kurtulmanın bir işaretidir.
 • Siyah başörtüsü takan bilinmeyen bir kadının rüyası, yakında vefat edecek bazı zor zamanlardan geçmeyi ifade eder.
 • Rüyada renkli başörtüsü takan garip bir kadın görmek, bazı konularda fikir değişikliğine işaret eder.
 • Rüyada meçhul peçeli bir kadının başörtüsünü çıkardığını görmek, sırları başkalarına açıkladığının delilidir.
 • Rüyada başörtüsü takan bilinmeyen bir çocuk görmek, işin ve geçim kaynağının genişliğine işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada peçe takan ölüyü görmek

 • Rüyada merhumun peçe taktığını görmek, kabir azabından kaçtığına delalet eder.
 • Rüyada meşru başörtüsü takan bir kadının şahit olduğunu görmek, onun yaptığı iyiliklerden dolayı öbür dünyada da hayatta kalacağını gösterir.
 • Rüyada başörtüsü takan ölü bir kadını hayatında örtünmemiş halde görmek, hayatında yaptığı hayırlı işlerin delilidir ki onu azap ve hesaplaşmadan kurtarır.
 • Rüyada ölü bir kadının peçesini takmak, onun iyi amellerini takip etmenin bir işaretidir ve ölen annenizi rüyada başörtüsü takarken görürseniz, Rabbi ile olan iyi durumunun bir işaretidir.
 • Rüyada ölen kız kardeşi peçe takarken görmek, hayatında görücüden sakladığı sırlara işaret eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada başörtüsü takan bir adam görmek ne anlama gelir?

 • Rüyada erkek için başörtüsü takmak, onun bu dünyada hikmet ve çileciliğe kavuştuğuna delalet eder.
 • Rüyada erkek görmek, kadının başörtüsü taktığını görmek, onun işinin ve işinin durduğuna işaret eder.
 • Bir erkek rüyada rengarenk peçe taktığını görürse, bu onun bazı konularda kadınlara benzediğinin bir göstergesidir.
 • Bir erkek için siyah peçe giyme rüyası, üzüntü ve endişeyi etkileyen eylemlere girmeyi ifade eder.
 • Rüyada peçe takan tanınmış bir kadın görmek, ondan iyi haberler duymaya delalet eder.
 • Bir erkek rüyasında başörtüsü takan bilinmeyen bir kadın görürse, ailesinden sırları saklıyor demektir.
 • Rüyada başörtüsü takan bir eş görmek, onun iyi dinine ve ahlakına işaret eder.
 • Bir erkek rüyada kızını başörtüsü takarken görürse, onun Cenâb-ı Hakk’tan hidayet aldığına bir işarettir.

Rüyada tek bir kişi için peçe takmak ne anlama gelir?

 • Rüyada başörtüsü takan bekar bir kadın görmek, yaklaşan evliliğinin habercisi anlamına gelir.
 • Bekar bir kız rüyasında peçe takmadığı halde peçe taktığını görürse, bu onun başkalarından sır sakladığının bir göstergesidir.
 • Rüyada bekar insanlar için İslami başörtüsü takmak gizliliğe ve alçakgönüllülüğe, rüyada kirli peçe takmak ikiyüzlülük ve aldatmacaya işaret eder.
 • Rüyada bekar bir kadının rüyasında siyah başörtüsü takması, ailesinden birinin kaybı için zor zamanlardan geçtiğini gösterir.
 • Bekar bir kız rüyasında renkli bir peçe taktığını görürse, şöhret ve şöhret arayacaktır.
 • Rüyada başörtüsü takan bir kadının bekar bir kadın için görmek, eğer biliniyorsa, bu kadının durumunun iyiliğine işaret eder.
 • Bekar bir kız rüyasında peçeli bir kadın taktığını görürse, başkalarına verimli tavsiyeler vermenin bir işaretidir.
 • Bekar bir kız rüyasında sevgilisinin başörtüsü taktığını görürse, ondan sakladığı bazı şeylerin olduğuna işarettir.
 • Ve sevgiliyi bir peçe ile giydirme rüyası, aralarındaki ilişkiyi ailesinden gizlediğini gösterir

Rüyada evli bir kadının başörtüsü taktığını görmek

 • Rüyada evli bir kadının başörtüsü takması, din ve takvada bir artışa işaret eder ve evli bir kadın rüyada örtünmediği halde peçe taktığını görürse, bu onun hayatındaki bereketin ve örtünün ve esenliğin delilidir.
 • Rüyada evli kadın için rüyada eski başörtüsünü görmek, onun geçimini sağlayan eski işlere geri döndüğünü, evli kadın için delikli peçe taktığını görmek ise onun yoksulluğuna ve yaşama zorluğuna işaret eder.
 • Rüyada başörtüsü takan bir koca görmek, onun yerine yaptığı ev işlerine işaret eder.
 • Evli bir kadın rüyada kızını peçe takarken görürse, bu onun insanlar arasındaki iyi şöhretinin bir işaretidir.
 • Rüyada tanınmış bir kadının peçe taktığını görmek, evli bir kadının sırlarını ve amellerini örtbas etmesine delalet eder.
 • Evli bir kadın rüyada başörtüsü takan bilinmeyen bir kadın görürse, bu onun hayatındaki endişe ve stresten kurtulduğunun bir göstergesidir

Hamile bir kadın için peçe takmayı hayal etmek ne anlama geliyor?

 • Rüyada hamile bir kadının başörtüsü taktığını görmek, fetüsün zarar ve kötülükten korunduğuna işaret eder, hamile bir kadın rüyada yeni peçe taktığını görürse, hamileliğini tamamlamak için başkalarından uzaklığının delilidir, tesettürlü olmayan hamile bir kadın için başörtüsü takma rüyası hayatının yeni bir aşamasına işaret eder.
 • Hamile bir kadın için renkli bir peçe takmayı hayal etmek, sağlık koşullarındaki dalgalanmaları gösterir ve hamile bir kadın rüyada siyah bir başörtüsü taktığını görürse, bu hamileliğin rahatsızlıklarının ve ağrılarının kanıtıdır

Boşanmış bir kadın için rüyada başörtüsü takmanın anlamı

 • Rüyada boşanan kadının başörtüsü takması tekrar bağlılığına işaret eder, tesettür takılmayan boşanmış bir kadın rüyada peçe taktığını görürse aldığı iyiliğin ve statünün delili, boşanan kadın için eski başörtüsü takması rüyada eski kocasına döndüğünü, boşanan kadının rüyada yırtık başörtüsü taktığını görmek ise ihtiyacı ve zor şartları gösterir.
 • Rüyada rengarenk başörtüsü takan boşanmış bir kadın görmek, onun başkalarını süslediğine delalet eder, boşanmış bir kadın rüyada siyah peçe taktığını görürse sevdiği birini kaybetmenin delilidir.
 • Rüyada boşanmış bir kadının ayna karşısında başörtüsü takması, kadının şok ve sıkıntıdan çıktığına delalet eder, boşanmış bir kadın rüyada başörtüsü takan bir kadın görürse, onun kolaylık ve doğruluk ehlinin peşinden gittiğinin delilidir ve Allah en iyisini bilir.
Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.