Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada balık görmek

رؤية السمك في المنام

İbn Sirin’e göre rüyada balık görmek

Rüyada tuzlu balık görmek ne anlama gelir

Izgara tuzlu balık görmek, Yüce Allah’ın ( Bunun üzerine ikisi de iki denizin birlestigi yere vardiklarinda baliklarini unuttular. Bu arada balik, denizde yolunu bulup kaybolmustu.) demesi için bir bilgi veya bir şefin arkadaşlığını aramak için bir yolculuktur. Ve tuzlu balık yemek, o zaman iyi ve faydalı anlamına gelir.
Tuzlu bir balığa vuran kişi, tuzluluğu açısından ona vurulur ve yavruları da sonuncusu için vurulur. Belki de rüyasında tuzlu balık görmesi insanın fıtratında vardır, bu para ve iyiliği etkiler.
Tuzlu bir balığa çarptığını görür ve kralının eline geçtikten sonra onu yediğini veya yemediğini görürse, o zaman bir mal veya hizmetçi tarafından onlara musibet edilir ve tuzlu balıktan aldığı kadar ona saadet eder ve büyükleri bunda iyi değildir ve belki de tuzlu balıkta insanın doğasına aykırıdır, eğer rüyasında görürse paraya ve iyiye vurur ve balık büyükse.

Rüyada ızgara balık görmek ne anlama gelir

Kavrulmuş yumuşak bir balığa zarar veren, ganimet ve iyiliğe zarar verir. Izgara balık, bir ihtiyacı karşılamak veya bir iddiaya cevap vermek ve eğer adam dindar ise büyük bir geçim kaynağıdır, aksi takdirde ceza ona verilir.
Balığın Mahmut olduğu söylenirdi, özellikle ızgara olanlar, yavru balıklar hariç, dikenleri etlerinden fazladır. Kendisi ve ailesi arasındaki düşmanlığı gösterir ve elde edilemeyen bir şeyin umudunu gösterir.

Rüyada kızarmış balık görmek ne anlama gelir

Genç balığı una batırın ve yağla kızartın, değerli hale gelene ve onurlu olana kadar parasını değersiz bir şeye harcar.

Rüyada balık tutmak ne anlama gelir

Balıkçı özellikle kadınlara ve hizmetçilere düşkündür ve onlara davranmak ve karada balık tutmak müstehcen işler.

Bunun iyi bir haber olduğu ve bulanık sulardan balık avladıkları ve berrak sulardan geçim kaynağı olduğu ya da mutlu bir oğul olarak doğduğu söylendi.

Rüyada büyük ve genç balık görmek ne anlama gelir

Balık yumuşaksa, sayıca çoktur, vuranlar için para ve ganimettir.

Ve genç balıklar ona çocukken vuranlar için üzüntü duyuyor.

Bir ya da iki yumuşak balığa vuran, bir ya da iki kadına vurur.

Bir balığın karnına bir inciye çarparsa, ondan bir çocuğa çarpar.

Karnında yağ varsa, bu ona para ve iyilik sağlar.
Kim hatırasından çıkan bir balık görürse bir kızdan doğar ve yumuşak canlı balık bakiredir ve kim canlı balık yerse bir kral alır.

Ve yumuşak balıktan yenen şey ganimet ve iyidir, çünkü balıkçılıktandır.

Kimin ağzından balık çıkarsa, bir kadın tarafından söylenen bir sözdür.

Nabulsi’ye göre rüyada balık görmek

Balık sayısı kadın olarak biliniyorsa rüyada, bilinmiyorsa ve çok ise ele geçirilen paradır.

Kim bir çanakta balık tuttuğunu görürse, zaten onu görür.

Suda balık tuttuğunu görürse, sevindiği sözler duyar.

Rüyada balık satıcısı görmek ne anlama geli

Rüyada kızarmış balık satan balık satıcısı görmek, kötülüğe, indirimlere, endişeye, ıstıraba ve sıkıntıdan sonra vulvaya işaret eder.

Ve satıcısı yumuşaktır, vizyonu cariyelerin ve Memlûklerin müzayedecisi, mücevher ve laali, geçim kaynağı, helal para, bilgi, zahmet, hile ve sırları ifşa eden satıcıyı gösterir.

Kim balıktan balık alırsa, bir cariye satın alır veya ondan kendisine bir köle kız veya evleneceği bir kadın göstermesini ister.

Rüyada balina görmek ne anlama gelir

Balina kralın bakanıdır, çünkü deniz kraldır ve balık kralın askerleridir ve eğer balık canlı ve yumuşaksa, bir bakire kızı etkiler.

Ve balık, sorumlu tutulmaktan ve alınmaktan korkan kral adına çok fazla nefret edilen ganimet ve çok paradır.

Kuyudan balık tuttuğunu görürse, eşcinseldir veya bir erkeğin hizmetçisini takip eder.
Kim bir balina veya kutsama istediğini görür ve ondan kaçarsa, rakibi parasını kazanmak ister ve bunu ancak şiddetli bir rekabetle yapabilir.

Havzada veya gölette ağzını açan bir balina gören kişi onun için hapse atılır.

Rüyada büyük balık görmek ne anlama gelir

Kim denizin veya nehrin dibinde iri ve iri bir balık görür de onu dilediği gibi çıkardığını veya yediğini veya bölüştüğünü görürse, o balıktan çıkardığı kadar paradan birçok ganimet bulaştırır ve onu yemekten, bölmekten veya biriktirmekten ona rüyasında harcar.
Kim büyük balık tuttuğunu görürse, bu fayda ve iyiliğe, kim de balık tutarsa, balığın büyükleri para ve ganimettir.

Rüyada tuzlu balık görmek ne anlama gelir

Tuzlu balık yediğini gören yorgun ve serttir ve balık dörde ulaşırsa kadın, dörtten fazla olursa ganimet ve para olduğu söylenir. Yatağındaki balığı görürse ve denizde seyahat ediyorsa, ciddiyetini gösterir ve boğulacağından korkar.
Tuzlu balık, mala ve kalan paraya işaret eder, çünkü tuz balığın zarar görmesini önler ve Memlûkler tarafından olduğu söylenir. Ve bunun tuzlusu, kralların bulutlarından kaynaklanan bir yaralanmadır.

Rüyada genç balık görmek ne anlama gelir

Yavru balığı gören kimse, hazzın ve menfaatin gittiğini, balığın yumuşak olduğunu ve saman kandırmak isteyenler için iyi bir rehber olduğunu, dolayısıyla maddesinin ortadan kalktığını ve insanların kurnazca para aldıklarını gösterir. Diğer insanlarda, işlerinin karmaşıklığını ve yavaşlığını ve eylemlerin yavaşlığını ve gevşekliğini gösterir.
Küçükleri görmek endişe vericidir çünkü dikeni etinden daha fazladır ve yiyen için zordur ve içinde yaşlı ve genç balık görürse iyidir ve geçim kaynağı olduğunu gösterir. Kim balıktan bir şey alırsa, kralın askerlerinden ve büyük balıktan bir şey alacak, eğer yakalanırlarsa, ve asi yok olacak.

Balığın karnında inci görmek ne anlama gelir

Kim bir inciyi veya iki veya daha fazla inciyi bir balığın karnına yaralarsa, bir kadına para verir.

Ya da inci çömleğinde bir veya iki veya daha fazla erkek oğul alır ve karnına bir yüzük vurursa, bu vizyoner için bir durumdur ve zafer ona geri döner.

Rüyada canlı ve ölü balık görmek ne anlama gelir

Bir kişi denizin iç kısmında ölü balık görürse, bu kötü bir delildir ve özellikle yerine getirilmeyen bir umudu gösterir. Kokmuş bir balık yer ve ellerine güzel yiyecekler bırakır, çünkü haram bir evlilik olarak gelir ve kadınları helal bırakır.
Canlı balık yediğini gören krala ulaşır ve berrak sudan balık tuttuğunu görürse geçimini sağlar. Ona bir çocuk doğarsa, mutludur ve kim canlı bir balık görür ve onu sudan veya başka bir şeyden alıp yediğini görürse, bu bir fayda işaretidir.
Yatağında balık gören kişi denizde yürüyenler için kötü bir rehberdir ve hasta olanlar için denizde yürüten şiddetlidir ve hasta rutubetten çok acı çeker. Bulanık sudan balık yakalayan kişi, şiddetli olanlardan etkilenir.

Bir rüyada balık rehberleri

Kahverengi denilen balık, diğerini paylaşmak isteyenler ve kabuğu olmayan balıklar için iyi bir rehberdir. Ve uzun zamandır bu cinsiyetten olan her şey boş işlere, yorgunluğa ve yapılmayana dair umudu gösterir çünkü ellerden kayıp gider ve gözlerdeki balık iyi bir rehberdir, kolay ve kızarmış balık davetin cevabını gösterir ve ızgara balığın bilgi arayışında seyahat ettiği ve balıktan balık aldığını gören bir köle kız satın alır veya bir kadınla evlenir.

İbn Şehin’e göre rüyada balık görmek

Balık vizyonu altı taraftan bir bakan, bir asker, bir Bekir’in kızı, bir ganimet, bir gaddarlık ve bir Hintli hizmetçi tarafından yorumlanır ve sıcak yerlerde balık vizyonu bir bela ve zorluktur ve soğuk yerlerde ona karşı yorumlanır.
Kim yemekten nefret ettiği bir balığı satmak için insanlar arasında vurduğunu görürse, kayınpederiyle anlaşmazlığa düşer ve yumuşak balığın vizyonunun kadına devredildiği ve kim kokmuş bir balığa çarptığını ve onu yediğini ve yiyeceklerden iyi bir tanesini bıraktığını görürse, sonra haram gelir ve helal bırakır ve kim önünde bir balık yediğini ve birinin onu paylaştığını görürse, karısından sakınsın ve kim bir balığın kovuğunu yardığını ve ondan bir yüzük çıktığını görürse, bu şan ve şöhret olarak yorumlanır.
Bir kanal kuyusundan balık çıktığını gören kişi, sıradan insanlardan kurnazlık ve hile ile para elde edildiğini gösterir ve deniz balığının kendisiyle konuştuğunu gören kişi, kralın sırrının açığa çıktığını gösterir.

Rüyada ızgara balık görmek ne anlama gelir

Izgara yumuşak balığın görümünün ispatın tecellisine işaret ettiği, ızgara tuzlu balığın yağının ilim peşinde veya büyüklerin eşliğinde seyahat ederek hele hele yiyenler için yorumlandığı, tuzlanmış ise ızgara yapılmadığı takdirde görenin iyilikten yoksunluğuna işaret ettiği ve üzerine bir azap çöktüğü, kılçığı etinden fazla olduğu için balık yemenin arzu edilmediği söylenmiştir.

Rüyada balık tutmak ne anlama gelir

Yumuşak balık yakaladığını gören, çözümü gözüne kestirmiş demektir.

Kim büyük bir balık tuttuğunu görür ve daha büyüğünü görmezse, ev halkından zengin bir kadınla evlenir.

Kim denizden balık tuttuğunu görürse, onun kadar nimet aldığını gösterir.

Rüyada balina görmek ne anlama gelir

Kim bir balina kızarttığını görürse, sünnet veya nefes işine harcıyor.

Bir havzada veya gölette dalgalanırken ve sallanırken bir balina gören kişi, kötü muamele görmüş bir insan olarak yorumlanır.

Kim bir balinanın ağzını açtığını görürse hapsedilir, kim birkaç balina veya bir kasede iki balina görürse, bir düzene karışan iki adam tarafından yorumlanır, gören o geminin sahibi olarak kabul edilir.

Rüyada balığın karnını ve içindekileri görmeye yorum

İnci balığının karnından yaralandığını gören kişi, bir kadından çocuk sahibi olmuş olarak yorumlanacaktır.

Kim bir balığın karnında başka bir balık olduğunu görürse bir kadınla evlenir, vücudunda iki balık bulursa iki kadınla evlenir.

Rüyada insan vücudundan balık çıktığını görmek ne anlama gelir

Kim içinden çıkan bir balık görürse, ona bir kız gelir ve eğer idrar yolundan çıkarsa kız çocuğudur, ağzından çıkarsa haram sözlerdir, boğazından çıkarsa bunda hayır yoktur denir.

Bir kadın vajinasından balık çıktığını görürse kıza geçeceği, ağzından çıktığını görürse onun için bir keder ve üzüntü olduğu söylenirdi.

Rüyada balık görmek, İbn-i Ğhannam Balık’a göre rüyada balık görmek:

Sayısı dört olarak biliniyorsa, yorumda kadındır, dörtten fazla ise Yüce Allah’ın şöyle demesi ganimet, para ve geçimdir: ( Yine denizden taze et (balik) yiyesiniz ve ondan takindiginiz süs esyasini çikarasiniz diye, denizi emrinize veren Allah’tir. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rizik aramaniz ve sükretmeniz için Allah böyle yapmistir. )
Tuzlu balıklar üst üste bastırmak için padişah tarafından, tuzlu balıklar ise Memlûkler tarafından yapılır.

Rüyada balık tutmak ne anlama gelir

Kim kuyudan balık tuttuğunu görürse, ayak basar veya kulunu bir insan gibi takip eder ve Hıristiyanlar bulanık suda balık tutmanın iyi olmadığını söylerler

Kim berrak sularda balık yakalarsa, onu sevindiren sözler duyar ve mutlu bir oğlu olduğu söylenir ve rüyasında balık yakalayan yaşlı veya genç, iyidir ve geçim kaynağına işaret eder.

Rüyada deniz hayvanı görmek ne anlama gelir

Balina, deniz bir kral olduğu ve balıktan bir şey alarak devşirilen balıkların kralın askerlerinden para aldığı için kralın bakanını geçer ve yunus rüyada görüp korktuğu gemi kazasını kurtaran bir balıktır ve timsah ve diğer deniz hayvanları gibi uyanıklıkta ondan korkanlardan suyun dışını gören her hayvan rüyada görenlere zarar veremeyecek çaresiz bir düşmandır, çünkü içinden çıkarsa sudaki gücü ve zulmü zayıftır ve gücü gitmiştir.

Rüyada büyük balık görmek ne anlama gelir

En büyük ve en büyük balık olarak gördüğünüz büyük balığın çarmıha gerildiğini, asi ve fahişenin telef olduğunu ve rüyada kızarmış balık görmeniz bir davetin cevabına işaret eder. Balıkların yetişkinleri para ve ganimet, yavruları ise dikenleri etlerinden daha fazla olduğu ve yenmesi zor olduğu için endişe duyuyor.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.