Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

Rüyada abdest görmenin yorumlanması

رؤية الوضوء

Abdest, Müslüman’ın saflığı, beden ve kalbin temizliği, namaz hıdinin ilk adımlarıdır ve rüyada abdest, ibadetteki anlamından türeyen çağrışımlara sahiptir.

Rüyada abdestin yorumlanması

İbn-i Sîrîn, rüyada abdest almayı görme yorumunda, bilindiği gibi, abdestin tamamlanması ve rüyada doğru bir şekilde tamamlanmasının, bir emrin tamamlanmasına ve bir amacın gerçekleştirilmesine işaret ettiğini, rüyada abdestin tamamlanmamasının ise işlerde tıkanmaya ve yapılmadığına işaret ettiğini söyler.

İbn-i Sîrîn, rüyanın yorumunda seçilmiş konuşma adlı kitabında, rüyada abdest almanın genellikle vulvayı ve endişe ve ıstıraptan kaçışı gösterdiğini, uyuyanın caiz olmayan abdestte abdest aldığını görmediği sürece, bu yüzden onu etkilemediğini ve rüyadaki abdestin dürüstlüğün ve dinin yerine getirilmesinin de gösterebileceğini, rüyada bir grupla abdest almanın çalınan bir şeyin iadesine de işaret edebileceğini ekler.

Şeyh Nebulsi’nin genel olarak gittiği şey budur, burada rüyada abdest almanın, abdestin abdest ile caiz olması şartıyla, tam ve eksiksiz olması halinde ihtiyacın karşılanması olduğunu ve süt veya balla abdest almak gibi caiz olmayan şeylerde abdest almaya gelince, bu borç ve borçlara işaret eder ve görüş istediği emirle yapılmaz

Rüyada Abdest Görmek Hakkında

Rüyada abdest almanın genel anlamı, tövbe, saflık ve özrü göstermesi, ayrıca şehvetli ve ahlaki kirlenmenin temizliğine işaret etmesidir.

Kim rüyada tam abdest görürse, ahiret ve içten olanın saflığını arar, kim rüyada abdest alınmadığını görürse, tövbesi tam değildir.

Kim yanlış bir abdest aldığını zannederse doğru dürüst özür dilemez, Allah en iyisini bilir.

Rüyada toplu abdest görmek, görücünün samimi bir yakarışa güvenmesidir ve kim deniz suyundan abdest aldığını görürse, dünyanın cazibesinden tövbe eder.

Rüyada nehir suyundan abdest almak günah için sabrın, kuyunun suyundan abdest almak ise itaat için sabrın bir delilidir.

Rüyada soğuk su ile abdest almaya gelince, görücü sabırlıdır ve kendisi için çabalamaktadır.

Rüyada sıcak su ile abdest görmek, günahından hemen tövbe etmesi, abdestini abdest alması caiz olmayan bir şekilde yaptığını gören kimse münafık veya cahildir.

Rüyada abdest almanın zorluğunun açıklaması, kendi kendine mücadele etmenin zorluğuna işaret etmesidir.

Abdest alamayacağı için abdest almasına yardım eden birini gören kimse, onu Cenâb-ı Hakk’a hidayet eder, kim de başkalarının abdest almasına yardım ettiğini görürse, başkalarına iyilik etmiş olur.

Rüyada abdest almayı öğretmek, helal ve haram ayrımını öğretmek olarak da yorumlanır.

Abdest aldığını gören kimse ise istemeyerek özür diler, rüyada teyemmüm mazeret üretir ve Cenâb-ı Allah daha ihtimal ve en iyisini bilir.

Rüyada görücünün durumuna göre abdest almak

Şeyh el-Nebulsi, abdest alma hallerinde, yatağında abdest aldığını ve rüyada ondan kalkamadığını gören kimsenin, karısını veya arkadaşını terk ettiğini söyler.

Piyasalarda abdest almaya gelince, skandala, Allah’a ve meleklerine öfkeye ve kayba işaret eder.

Ve rüyada hastaların iyileşmesi, borçlunun borcunu harcaması, ilgililer için Ferec ve Cenâb-ı Hakk’ın evet ve en iyisini bilmesi için abdest alır.

Rüyada abdest almanın zenginlerin Allah’a dönmesi, fakirler için ise sabrının ve tövbesinin yorumlanması.

Mümin için abdest, onun durumunu ve içinin temizliğini, itaatsizlik edenler için ise tövbesini gösterir, tıpkı rüyadaki abdestin tüccara samimiyetini göstermesi gibi.

İyileşmesi üzerine hasta için abdest almaya ve ilgililerin dua edip Allah’a başvurmalarına gelince.

Esir için abdest, Rabbiyle yalnızlığı, gezgin Tevfik için de seyahatlerinde yalnızlığıdır ve istihradan sonra abdest almanın yorumu da inşallah hayırlılıktır.

Rüyada merhumun abdest aldığını görmek, onun dua ve mağfiret ihtiyacıdır.

Rüyada abdest yerinin yorumlanması

Camide abdest görmek, halkın önünde özür ve tövbe anlamına gelir, Ulu Cami’de abdest almak ise inşallah saf tövbedir.

Evde abdest almaya gelince, sırrında tövbedir ve kim bilinmeyen bir yerde abdest aldığını görürse, ani bir mesele karşısında tövbe eder, sokakta abdest almak da bir durum için özürdür.

Rüyada Abdest Almadan Namaz Kılmak

İbn-i Sîrin, rüyada tüccar için abdest almadan namaz kılmanın, ticaretinin sermayesiz olduğuna işaret ettiğini söylemiştir.

Kim yetki ve vesayet sahibiyse ve abdest almadan namaz kıldığını görürse, askerlerini ve yardımcılarını toplayamaz.

Rüyada caiz olmayan ve abdest almadan namaz kılmak, karışıklık ve istikrarsızlığa işaret eder.

El-Nebulsi, rüyada abdest almadan namaz kılmanın zanaatkârın evi olmadığını da ekler.

Rüyada abdest almadan namaz kılıyormuş gibi gören kimse, tabiatta ağırdır ve başkalarının duygularını umursamaz.

Rüyada Abdest Almanın Nedeni ve Şekli

İbn-i Sîrin, rüyada namaz kılmanın abdest almanın Cenâb-ı Hakk’ın güvenlik ve emniyetine işaret ettiğini ve Nebulsi’nin gittiği şeyin bu olduğunu söyler.

Rüyada namaza girmekle birlikte abdest almanın, hamd ile kurtuluş ve güvenliğe işaret ettiğini de ekler.

Rüyada namaz kılıp abdest almak, Allah’a tövbe ettiğine, abdest ise beş defanın her birinde tövbe ederek ve günahkârın yaşına göre tercüme edilir.

Rüyada namaza girmekle abdest almak, Allah’a tövbe etmeye, namaza girmeden abdest almak ise insanlardan özür dilemeye delalet eder.

Kim nurunu baltalamak için namazını keser ve abdest alırsa, kaprisleri ve kaprisleri için gayret eder, bazen kendini bazen de onların üstesinden gelir ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada ölen kişiyi affetmek için cenaze namazı için abdest, Kur’an okumak için abdest almak durumun haybrine işaret eder.

Kim rüyada yemin edip yemin etmek için abdest aldığını görürse, aşina olduğu bir hutbe meselesidir ve rüyada saflığın abdesti insanlar tarafından korunmadır.

Kim rüyada nuru üzerinde abdest aldığını, nur üzerine nur olduğunu ve kâinatta doğru ve ıslah olduğunu görürse.

Bir kadın için rüyada abdest görmek

Kadınlar için rüyada abdest görmek, genellikle onların duyusal ve ahlaki saflıklarına işaret eder.

Kim abdest aldığını abdest için geçerli olmayacak şekilde yaptığını görürse, dininden ve dünyasından habersizdir, fakat kim abdest ve abdest aldığını görürse yanlıştır, âdet görürken abdest alır.

Bir kadın için rüyada eksik abdest, tövbe edilmemesi, abdestini tamamlayıp namaza girerse iyi bir itaatle Rabbine başvurmasıdır.

Rüyada Kur’an okuyan bir kadının abdest alması, dinini öğrenmesi, abdestin ise büyük bir meseleye girdiğine dair yemin ve yemin etmesidir.

Kim rüyada abdest almadan namaz kıldığını görürse, namaz kılmaktadır ve saflığından emin değildir.

Bir kadın için rüyada ölen kişinin ışığını görmek, bağışlanma aramasıdır.

Abdest alamayacağını gören kimse, kaprisleriyle savaşamaz.

Bir görücüye abdestte yardım etmenin açıklaması, onun doğru ve tanrısal olmasına yardım etmesidir.

Kim rüyada başkalarına abdest öğrettiğini görürse, başkalarına öğüt vermiş olur, Allah en iyisini bilir.

Bir kadın için rüyada teyemmümü görmeye gelince, elinden geleni yapıyor.

Kim rüyada abdestinin geçersiz olduğunu görürse, âdet veya doğum sonrasıdır.

Kim bir grup kadınla abdest aldığını görürse Hac yapar veya bir erkek seansı dinler.

Abdest aldığını nefret eden biri olarak görenler ise özür dilemek zorunda kalır.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.