Interpretation of dreams by communicating with specialized advisors

İbrahim’i -sallallahu aleyhi ve sellem- rüyada görmenin yorumu

تفسير رؤية سيدنا ابراهيم

Rüyada Hz. İbrahim’i görmek, rüyanın sahibi üzerindeki iyilik ve bereket bolluğunu, İbrahim’in rüyada gülümsediğini görmek, endişe ve ıstırabın ve iyiliğe zarar verdiğine, Hz. İbrahim ile birlikte rüyada oturmak ise iyiliğin sağlanmasına, İbrahim’in ölümü ise dinde yozlaşmaya ve en iyisini Allah bilir.

Hz. İbrahim’i rüyada görmenin İbn Şirin tarafından yorumlanması

İbn Sîrin, Hz. İbrahim’i rüyada iyilik, bereket, ibadet, egemenlik ve geçim kaynağı ile görmek suretiyle şöyle yorumlamıştır :

 • Hz. İbrahim’i rüyada görmek, ailenin ve akrabaların Allah’a itaat ederek terk edildiğine delalet edebilir.
 • Kim rüyada Hz. İbrahim veya ashabı olduğunu görürse, düşmanlardan sıkıntı çektiğini görür, fakat o muzafferdir.
 • Hz. İbrahim’i rüyada evli bir kadının görmek, çocuklarından biri yüzünden koca için öfke olduğuna işaret eder.
 • Rüyada Hz. İbrahim’in evli bir erkek için bulunması, kadının çocuklar yüzünden boşandığına, bekar bir erkeğin mümin bir kadınla evlendiğine delalet eder
 • Nabulsi, Hz. İbrahim’i rüyada görmenin, şefkatli bir babaya işaret ettiğini, çünkü bize Müslüman adını veren İslam’ın babası olduğunu ve umutsuzluk ve iyi haberlerden sonra geçimini sağlayabileceğini söylüyor.
 • Kim Hz. İbrahim’in rüyada üyelerinden birine dokunduğunu görürse, Allah’tan sağlık ve sıhhat görür ve Hacca gidebilir.
 • Diğer yorumlarda, Hz. İbrahim’in (s.a.v.) görümü, görücünün adil olduğu bir görev üstlendiğini gösterir.
 • Rüyada Hz. İbrahim’in sizi çağırdığını görür ve onunla buluşmak için acele ederseniz, bu sizin yüksek bir mertebeye eriştiğinize ve onunla tanışmayan kimsenin Hac’ı ona giden yolla yerine getirmediğinize işarettir.
 • Kim rüyada Hz. İbrahim’in suretine dönüşürse, bir felakete uğrar ve rüyada İbrahim’in elbisesini giymeyi görmek, dine ve İslam’a hidayet anlamına gelir ve Allah en iyi ve en bilgili olanıdır

İbrahim’i -sallallahu aleyhi ve sellem- rüyada görmenin İbn Şahin’in yorumu

 • İbn Şahin, rüyada İbrahim’i (s.a.v.) görmenin, görücü Gore’un haksız bir sultandan geldiğine işaret ettiğini söyler. Kim rüyada Hz. İbrahim’i (s.a.v.) iyi görürse, bu onun Cenâb-ı Hakk’ın sevgisiyle, endişe ve ıstırabın gitmesiyle geçimini sağladığına işaret eder. Hz. İbrahim’i rüyada değersiz bir şekilde görmek, görücünün dininden yoksun olduğuna delalet eder.
 • Rüyada Hz. İbrahim (s.a.v.) isminin zikredilmesi, doğruyu söylemenin ve başkalarıyla uğraşmanın samimiyetinin göstergesidir.
 • Kim rüyada Hz. İbrahim’in isminin yazılı olduğunu görürse, bu düşmanlardan ve münafıklardan kurtulmaya delalet eder.
 • Rüyada Hz. İbrahim’in adını Kur’an’da okumak, kötülükten tövbe ettiğine delalet eder
 • Rüyada Hz. İbrahim’i (a.s.m.) şeyh şeklinde görmek, dinde doğruluğa ve dünyeviliğe işaret eder.
 • İbrahim’i görmeye gelince, rüyada çocuk şeklinde onun üzerine olsun, bu onun iyi yavrular elde ettiğini ve Allah’ın en iyisini bildiğini gösterir.

İbrahim’i rüyada gülümserken görmek

 • İbrahim’i rüyada gülümserken görmek, endişe, ıstırap ve iyiliğin ortadan kalktığına işaret eder.
 • Hz. İbrahim’i rüyada üzgün gören kimseye gelince, bir kralın sıkıntı ve sıkıntısına düşecektir.
 • Kim rüyada İbrahim’in kaşlarını çattığını görürse, namazı bırakan veya dinde münafık olan kimsedir.
 • Ve Hz. İbrahim’in rüyası, görücünün imamı bıçaklamasına işaret eden öfkelidir
 • Kim rüyasında İbrahim’i gördüğünde ağladığını görürse, bu onun büyük bir sıkıntıdan çıktığına işaret eder.
 • Hz. İbrahim’in rüyada ağladığını görmek, düşmanlara karşı zafer kazanma anlamına gelir.
 • Kim rüyada İbrahim’i görürse, Allah onun üzerine olsun, iyi bir şekilde, suçlular için tövbe etmeye, onu terk edenler için duaya dönmeye, için İslam’a, hastalara şifa vermeye ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada Hz. İbrahim ile birlikte hadis görmenin yorumlanması

Rüyada Hz. İbrahim ile konuşmayı görmek, aralarındaki ilişkinin düzeldiğine delalet eder, kim rüyada Hz. İbrahim’in hadis-i şerifini dinlediğini ve dinlediğini görürse, bu iyi ibadet ve itaate, rüyada onu dinlemezse ibadette ihmalkarlığa, dinde ikiyüzlülüğe delalet eder, kim de Hz. İbrahim’in sözlerini rüyada işittiğini görürse, dinde onunla aynı fikirde olur.

Kim rüyada Hz. İbrahim’den bir şey istediğini görürse, bu onun ihtiyaçlarını karşıladığına delalet eder, Hz. İbrahim’in delilini rüyada görmek, sapkınlıklara girilmesine delalet eder.

Kim İbrahim’i görürse, rüyada onun iznini fısıldar, huzur ve hidayet elde etmeye, rüyada Hz. İbrahim ile öfkeyle konuşmak, anne babaya itaatsizliğe delalet eder ve Allah en iyisini bilir.

Rüyada Hz. İbrahim ile oturmak ne demektir?

Rüyada Hz. İbrahim ile birlikte oturmak, iyiliği korumaya, kötüyü terk etmeye ve kötülük yapmaya talip olur ve kim rüyada Hz. İbrahim ile oturup yemek yediğini görürse:

 • Bu, şartlardaki ve kutsamalardaki artışa işaret eder ve bir rüyada İbrahim’le oturmayı reddetmeyi görmek, nankörlük ve kayıplara işaret eder.
 • Kim rüyada İbrahim’le oturduğunu görür ve ondan bir şey alırsa, ümitsizlikten sonra rızık olur.
 • Rüyada Hz. İbrahim’e ikram edilen bir şey görmek, hayırlı ameller anlamına gelir.
 • Kim rüyada Hz. İbrahim (s.a.v.) ile el sıkıştığını görürse, bu bir müjde ve esenliktir.
 • Rüyada Hz. İbrahim’i öpmek, insanlar arasında iyi bir ün kazanmaya delalet eder.
 • Rüyada Hz. İbrahim (s.a.v.) ile birlikte yürümek, hakikat ehlinin peşinden gitmenin bir işaretidir.
 • Rüyada İbrahim’in peşinden koşarken görmek, düşmanlıktan kaçmak için yardım istemeye delalet eder ve Allah en iyisini bilir.

İbrahim’in rüyasında İsmail’i katletmesi

 • İbrahim’in rüyada İsmail’i kestiğini görmek, Cenâb-ı Hakk’a itaat etmek ve ibadet etmek için acele ettiğine delalet eder.
 • Rüyada İbrahim’in bıçağı İsmail’in boynuna dayadığını görmek, sıkıntıya düşüp çıkmanın göstergesidir.
 • İsmail’in rüyasında İbrahim’den katliama hazırlanırken tanıklık ettiğini duyan kimse, bu yakın vulvanın iyi bir haberi olacaktır.
 • İbrahim’in rüyada İsmail’i katletmesine duyulan keder, uzun sürmeyen bir belaya düşmeye işaret eder.
 • Rüyada İbrahim’in oğlu İsmail’i katlettiğini gördüğünüzde ağladığınızı görmeniz, düşmanlara karşı zafer ve zafere işaret eder.

İbrahim’in ölümünü – selâm onun üzerine olsun – bir rüyada görmenin yorumu

 • Rüyada İbrahim’in ölümünü görmek, dinde yozlaşmaya işaret eder.
 • Kim Hz. İbrahim’i rüyada hasta ve ölmekte olduğunu görürse, bağışlamanın farz olduğuna işaret eder.
 • Rüyada Hz. İbrahim’in vefatından sonra türbesini yaptırdığınızı görürseniz, bu iyi bir takip ve itaat olduğuna delalet eder.
 • Rüyada İbrahim’in ölüm haberini duymak, üzücü haberi duymaya delalet eder
 • Rüyada Hz. İbrahim’in (s.a.v.) ölümü üzerine ağlamak günah ve tövbe için pişmanlık, rüyada İbrahim’in ölümü için çok ağlamak ise yıkım ve azaba işaret eder.
 • Rüyada İbrahim’in kefenlendiğini ve gömüldüğünü görmek, onun yöntemini takip ettiğine, rüyada öldüğünde İbrahim’i yıkamanın ise günahlardan arınmışlığın ve günahlardan vazgeçmenin delilidir.

Rüyada İbrahim ustamızın türbesini görmenin yorumlanması

 • Rüyada Hz. İbrahim’in türbesini görmek, Allah’ın Kutsal Evi’ne hacca gitmeye delalet eder.
 • Kim rüyada Hz. İbrahim’in türbesini ziyaret ettiğini görürse, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, şerefli binaları önemser veya onun yolunu takip ederek faziletlerinden bahseder.
 • Rüyada Hz. İbrahim’in kabrinden çıkan nuru görürseniz, bu dinde doğruluğa işaret eder.
 • Rüyada Hz. İbrahim’in türbesinin girişini görmek, bir hastalıktan kurtulmaya, rüyada da İbrahim Efendimizin türbesinde dua etmek, cevaplanan yakarışa işaret eder.
 • Rüyada Hz. İbrahim’in mezarının açıldığını görmek, ahireti hatırlatıcı, hata uyarısına işaret eder.
 • Kim rüyada Hz. İbrahim’in türbesinin inşa edildiğini ve inşa edildiğini görürse, bu dinde kuvvet ve metanete işaret eder
 • Rüyada İbrahim’in mezarında ağladığını görmek, ıstıraptan kurtulmaya ve ıstırabın sona ermesine işaret eder.
 • Rüyada İbrahim’in türbesinde uyumak, ibadette ihmalin delilidir ve Allah en iyisini bilir.
Facebook
WhatsApp
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
Email
Print

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

All dream interpreters are now available to communicate with them via chat or by calling them.